New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Twenty Twelve: Galician

Filter ↓ Sort ↓ All (89) Translated (89) Untranslated (0) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 6
Prio Original string Translation
The 2012 theme for WordPress is a fully responsive theme that looks great on any device. Features include a front page template with its own widgets, an optional display font, styling for post formats on both index and single views, and an optional no-sidebar page template. Make it yours with a custom menu, header image, and background.
Priority: high
O tema 2012 para WordPress é un tema totalmente adaptable que se ve xenial en calquera dispositivo. Entre as súas características encontrarás un modelo de páxina principal cos seus propios widgets, unha fonte opcional, estilos para formatos de entrada tanto en portada como en entradas, e un modelo de páxina opcional sen barra lateral. Pono ao teu gusto cun menú personalizado, unha imaxe de cabeceira ou un fondo. Details
The 2012 theme for WordPress is a fully responsive theme that looks great on any device. Features include a front page template with its own widgets, an optional display font, styling for post formats on both index and single views, and an optional no-sidebar page template. Make it yours with a custom menu, header image, and background.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-07-18 10:36:48 UTC
Priority of the original:
high
Twenty Twelve
Priority: high
Twenty Twelve Details
Twenty Twelve
Comment

Theme Name of the theme

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-07-18 10:36:47 UTC
Translated by:
dorfun
Priority of the original:
high
It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. É un país paradisíaco, no que as partes tostadas das frases voan cara á túa boca. Incluso o todopoderoso Pointing non ten control sobre os textos cegos, é unha vida case non ortográfica Un día, sen embargo, unha pequena liña de texto cego co nome de Lorem Ipsum decidiu partir cara ao lonxano Mundo da Gramática. Moi lonxe, detrás das montañas de palabras, lonxe dos países Vokalia e Consonantia, viven os textos cegos. Separados viven en Bookmarksgrove, xusto na costa da Semántica, un gran océano lingüístico. Un pequeno río chamado Duden flúe xunto ao seu lugar e abastéceo da regelialia necesaria. É un país paradisíaco, no que as partes tostadas das frases voan cara á túa boca. Details
It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 22:03:43 UTC
Translated by:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Priority of the original:
normal
The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then. O Gran Oxmox aconselloulle que non o fixera, porque había miles de comas malas, signos de interrogación salvaxes e semikoli taimados, pero o pequeno texto cego non o escoitou. Empaquetou as súas sete versalias, puxo a súa inicial no cinto e púxose en camiño. Cando chegou aos primeiros outeiros das montañas Itálicas, tivo unha última vista cara ao horizonte da súa cidade natal Bookmarksgrove, a cabeceira de Alphabet Village e a subliña do seu propio camiño, o Line Lane. Entón, unha pregunta retórica recorreu a súa meixela. Details
The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 22:03:43 UTC
Translated by:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Priority of the original:
normal
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Moi lonxe, tralas montañas da palabra, lonxe dos países Vokalia e Consonantia, viven os textos cegos. Separados, viven en Bookmarksgrove, xusto na costa da semántica, un gran océano lingüístico. Un pequeno río chamado Duden flúe xunto ao seu lugar e abastéceo da regelialia necesaria. É un país paradisíaco, no que as partes tostadas das frases voan cara a túa boca. Details
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 22:03:43 UTC
Translated by:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Priority of the original:
normal
Left-aligned Image and Paragraph Imaxe e parágrafo aliñados á esquerda Details
Left-aligned Image and Paragraph

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 11:39:13 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
— Albert Einstein — Albert Einstein Details
— Albert Einstein

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 11:39:22 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
"Few people are capable of expressing with equanimity opinions which differ from the prejudices of their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions." «Poucas persoas son capaces de expresar con ecuanimidade opinións que difiren dos prexuízos do seu contorno social. A maioría da xente é incluso incapaz de formarse tales opinións.» Details
"Few people are capable of expressing with equanimity opinions which differ from the prejudices of their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions."

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 22:03:43 UTC
Last modified:
2022-05-27 09:12:34 UTC
Translated by:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Priority of the original:
normal
Left-aligned Large Quote Cita grande aliñada á esquerda Details
Left-aligned Large Quote

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 11:41:21 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
Close up of a yellow leaf. Primeiro plano dunha folla amarela. Details
Close up of a yellow leaf.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 11:41:39 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
Close up of a yellow and green leaf. Primeiro plano dunha folla amarela e verde. Details
Close up of a yellow and green leaf.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 11:41:54 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
Floating Images Gallery Galería de imaxes flotantes Details
Floating Images Gallery

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-25 11:42:12 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved. O teu comentario está pendente de moderación. Isto é unha vista previa; o teu comentario será visible despois de que se aprobe. Details
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-07-02 21:09:15 UTC
Translated by:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Priority of the original:
normal
One thought on “%s” Un comentario en “%s” Details
One thought on “%s”
Comment

%s: The post title.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-28 22:50:25 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
normal
White Branco Details
White
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-07 01:24:33 UTC
Translated by:
Carlos Macías (Cmacias)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 6

Export as