New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Twenty Fifteen: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (116) Translated (75) Untranslated (40) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0)
1 2 3 8
Prio Original string Translation
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it using a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.
Priority: high
Giao diện mặc định 2015 của chúng tôi gọn gàng, hướng về nội dung, và được thiết kế tập trung vào sự rõ ràng. Twenty Fifteen có phông chữ đơn giản có thể đọc được trên các loại kích thước màn hình khác nhau, thích hợp với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi thiết kế giao diện này sử dụng cách tiếp cận ưu tiên cho điện thoại, có nghĩa là nội dung trang của bạn được đặt ở trung tâm, cho dù những người vào thăm trang web của bạn truy cập qua smartphone, tablet, laptop hay desktop. Details
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it using a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-07-18 11:38:30 UTC
Priority of the original:
high
Twenty Fifteen
Priority: high
Twenty Fifteen Details
Twenty Fifteen
Comment

Theme Name of the theme

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-07-18 11:38:28 UTC
Priority of the original:
high
Light Blue Gradient You have to log in to add a translation. Details
Light Blue Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Bright Blue Gradient You have to log in to add a translation. Details
Bright Blue Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Blue Gray Gradient You have to log in to add a translation. Details
Blue Gray Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Purple Gradient You have to log in to add a translation. Details
Purple Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Dark Purple Gradient You have to log in to add a translation. Details
Dark Purple Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Light Pink Gradient You have to log in to add a translation. Details
Light Pink Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Medium Pink Gradient You have to log in to add a translation. Details
Medium Pink Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Dark Brown Gradient You have to log in to add a translation. Details
Dark Brown Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Yellow Gradient You have to log in to add a translation. Details
Yellow Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
White Gradient You have to log in to add a translation. Details
White Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Light Gray Gradient You have to log in to add a translation. Details
Light Gray Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Dark Gray Gradient You have to log in to add a translation. Details
Dark Gray Gradient
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Snacks You have to log in to add a translation. Details
Snacks

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 8

Export as