WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Rife Free: Polish

1 2 3 60
Filter ↓ Sort ↓ All (887) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Rife Free is a great portfolio and photography WP theme with 7 ready-to-use demo layouts. It is also perfect for business, blogging websites and for your shop because it is WooCommerce compatible. More cool features in the Rife theme are the: ✓ Writing Effect ✓ One Page Mode ✓ Mobile/Touch Friendly Image & Video Slider ✓ Bricks Gallery for Photographers ✓ Mega Menu ✓ Post Grid ✓ Google Fonts ✓ Hidden Sidebar and many more. Over 450 options to change in the Customizer and much more in each page, post, album or work. We also integrate Schema.org which helps your website be more visible to search engines. Elementor compatibility will help you make your great website even more natural. The theme is RTL and translation-ready (WPML). ★ Check our demos for more details: https://apollo13themes.com/rife/designs/ Rife Free to świetny motyw fotograficzny i portfolio, z 7 gotowymi do użycia demami. Jest również idealny dla firm, blogów i sklepów, ponieważ jest zgodny z WooCommerce. Więcej ciekawych funkcji w motywie Rife to: ✓ Efekt pisania ✓ Tryb jednej strony ✓ Mobilny/dotykowy slider obrazków i flimów ✓ Galeria cegiełkowa dla fotografów ✓ Mega Menu ✓ Post Grid ✓ Google Fonts ✓ Ukrywany pasek boczny i wiele innych. Ponad 450 opcji do zmiany w Customizerze i wiele więcej na każdej stronie, poście, albumie lub pracy. Ponadto integracja ze Schema.org pomaga Twojej witrynie być bardziej widoczną dla wyszukiwarek. Kompatybilność z Elementorem pomoże ci stworzyć wspaniałą stronę internetową w prosty sposób. Motyw działa również w trybie RTL i jest gotowy do tłumaczenia (WPML). ★ Sprawdź nasze dema, aby uzyskać więcej informacji: https://apollo13themes.com/rife/designs/ Details

Rife Free is a great portfolio and photography WP theme with 7 ready-to-use demo layouts. It is also perfect for business, blogging websites and for your shop because it is WooCommerce compatible. More cool features in the Rife theme are the: ✓ Writing Effect ✓ One Page Mode ✓ Mobile/Touch Friendly Image & Video Slider ✓ Bricks Gallery for Photographers ✓ Mega Menu ✓ Post Grid ✓ Google Fonts ✓ Hidden Sidebar and many more. Over 450 options to change in the Customizer and much more in each page, post, album or work. We also integrate Schema.org which helps your website be more visible to search engines. Elementor compatibility will help you make your great website even more natural. The theme is RTL and translation-ready (WPML). ★ Check our demos for more details: https://apollo13themes.com/rife/designs/

Rife Free to świetny motyw fotograficzny i portfolio, z 7 gotowymi do użycia demami. Jest również idealny dla firm, blogów i sklepów, ponieważ jest zgodny z WooCommerce. Więcej ciekawych funkcji w motywie Rife to: ✓ Efekt pisania ✓ Tryb jednej strony ✓ Mobilny/dotykowy slider obrazków i flimów ✓ Galeria cegiełkowa dla fotografów ✓ Mega Menu ✓ Post Grid ✓ Google Fonts ✓ Ukrywany pasek boczny i wiele innych. Ponad 450 opcji do zmiany w Customizerze i wiele więcej na każdej stronie, poście, albumie lub pracy. Ponadto integracja ze Schema.org pomaga Twojej witrynie być bardziej widoczną dla wyszukiwarek. Kompatybilność z Elementorem pomoże ci stworzyć wspaniałą stronę internetową w prosty sposób. Motyw działa również w trybie RTL i jest gotowy do tłumaczenia (WPML). ★ Sprawdź nasze dema, aby uzyskać więcej informacji: https://apollo13themes.com/rife/designs/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme
Date added:
2019-02-28 13:40:30 GMT
Translated by:
apollo13themes
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Rife Free Rife Free Details

Rife Free

Rife Free

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Theme Name of the theme
Date added:
2019-01-04 08:48:10 GMT
Translated by:
apollo13themes
Approved by:
Aleksander Kuczek (aleksanderkuczek)
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
%d comment
  • %d komentarz
  • %d komentarzy
  • %d komentarzy
Details

Singular: %d comment

Plural: %d comments

This plural form is used for numbers like: 1

%d komentarz

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

%d komentarzy

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

%d komentarzy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %d - number of comments
Date added:
2019-04-09 09:56:46 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Works on devices less than 600 pixels wide. Działa na urządzeniach o szerokości mniejszej niż 600 pikseli. Details

Works on devices less than 600 pixels wide.

Działa na urządzeniach o szerokości mniejszej niż 600 pikseli.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-09 09:56:01 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yes, hide the content Tak, ukryj treść Details

Yes, hide the content

Tak, ukryj treść

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
If your items have different heights, you can start each row of items from a new line instead of the masonry style. Jeśli twoje elementy mają różną wysokość, możesz rozpocząć każdy wiersz cegiełek od nowej linii zamiast układu murowanego. Details

If your items have different heights, you can start each row of items from a new line instead of the masonry style.

Jeśli twoje elementy mają różną wysokość, możesz rozpocząć każdy wiersz cegiełek od nowej linii zamiast układu murowanego.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Warning - slug reserved for %1$s post type is used by some post or page. It may cause problems with reaching some of your content. You should change slug of <a href="%2$s">this post</a> to make sure everything will work proper. Ostrzeżenie - uproszczona nazwa zarezerwowana dla typu treści %1$s jest używana przez pewien post lub stronę. Może to powodować problemy z dotarciem do niektórych treści. Powinieneś zmienić uproszczoną nazwę <a href="%2$s">tego wpisu</a>, by mieć pewność, że wszystko będzie działać prawidłowo. Details

Warning - slug reserved for %1$s post type is used by some post or page. It may cause problems with reaching some of your content. You should change slug of <a href="%2$s">this post</a> to make sure everything will work proper.

Ostrzeżenie - uproszczona nazwa zarezerwowana dla typu treści %1$s jest używana przez pewien post lub stronę. Może to powodować problemy z dotarciem do niektórych treści. Powinieneś zmienić uproszczoną nazwę <a href="%2$s">tego wpisu</a>, by mieć pewność, że wszystko będzie działać prawidłowo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s: Post type name, %2$s: URL
Date added:
2019-02-11 08:55:14 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It is always available sidebar (but only active if WooCommerce is installed and activated), that is activated by clicking on the icon in the header. You should put a shopping cart widget there, as well as, for example, several special widgets. Jest to zawsze dostępny panel boczny (ale aktywny tylko wtedy, gdy WooCommerce jest zainstalowany i aktywowany), który jest aktywowany przez kliknięcie ikony w nagłówku. Powinieneś tam umieścić widget koszyka na zakupy, a także na przykład kilka specjalnych widgetów. Details

It is always available sidebar (but only active if WooCommerce is installed and activated), that is activated by clicking on the icon in the header. You should put a shopping cart widget there, as well as, for example, several special widgets.

Jest to zawsze dostępny panel boczny (ale aktywny tylko wtedy, gdy WooCommerce jest zainstalowany i aktywowany), który jest aktywowany przez kliknięcie ikony w nagłówku. Powinieneś tam umieścić widget koszyka na zakupy, a także na przykład kilka specjalnych widgetów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 09:47:40 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Text write speed Szybkość wypisywania tekstu Details

Text write speed

Szybkość wypisywania tekstu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-29 19:18:23 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
on mobiles na telefonach komórkowych Details

on mobiles

na telefonach komórkowych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-29 18:57:28 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Share a link to the album or to the attachment page Udostępnij link do albumu lub do strony załącznika Details

Share a link to the album or to the attachment page

Udostępnij link do albumu lub do strony załącznika

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 09:48:06 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bricks filter Filtr cegiełek Details

Bricks filter

Filtr cegiełek

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-29 19:21:37 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Time between slides Czas między slajdami Details

Time between slides

Czas między slajdami

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-29 19:18:34 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If enabled, the video will be displayed in the lightbox. Jeśli włączone, wideo zostanie wyświetlone w lightboxie. Details

If enabled, the video will be displayed in the lightbox.

Jeśli włączone, wideo zostanie wyświetlone w lightboxie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 09:48:25 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If enabled, navigation leads to the next/previous item in the same category. If disabled, it will navigate through items according to the order of the "publication date". Jeśli opcja jest włączona, nawigacja prowadzi do następnego/poprzedniego elementu w tej samej kategorii. Jeśli wyłączona, będzie nawigować po elementach zgodnie z kolejnością "daty publikacji". Details

If enabled, navigation leads to the next/previous item in the same category. If disabled, it will navigate through items according to the order of the "publication date".

Jeśli opcja jest włączona, nawigacja prowadzi do następnego/poprzedniego elementu w tej samej kategorii. Jeśli wyłączona, będzie nawigować po elementach zgodnie z kolejnością "daty publikacji".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 10:52:57 GMT
Translated by:
apollo13themes
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 60
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar