New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

To create a social profile like in the theme demo, do this:<br><ol><li>Go to Appearance > Menus;</li><li>Create a new menu and add links to your social networks by using the Custom Links tab;</li><li>Assign that newly created menu to the Social position.</li></ol>

Current translation: Aby utworzyć profil społeczny w wersji demo, należy:<br><ol><li>Przejdź do wygląd > Menu;</li><li>Utwórz nowe menu i dodaj linki do portali społecznościowych za pomocą zakładki LinksCustom;</li><li>Przypisz nowo utworzone menu do pozycji Social.</li></ol>

No comments have been made on this yet.
You have to be logged in to comment.
Loading…
Loading…