New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Blossom Recipe: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (453) Translated (437) Untranslated (8) Waiting (7) Fuzzy (2) Warnings (0)
1 2 3 31
Prio Original string Translation
Blossom Recipe is a beautifully designed, feature-rich and fully responsive free WordPress theme to help you create yummy delicious food and recipe blogs. This theme can be a suitable choice for you to share your mouth-watering recipes with the world. You can create a fully functional and professional blog with Blossom Recipe free theme without writing a single line of code. This theme features a clean and attractive layout on the front-end and advanced content management system on the back-end. Furthermore, it is a speed optimized theme which provides your visitors with excellent user experience and keeps them engaged on your website. The Ultra SEO optimized, and Schema.org Markup ready codes help your website rank at the top in Google and other search engine results. This theme contains plenty of space for ads and is Google Adsense optimized to help you earn good revenue from your blog. Blossom Recipe free theme features extensive documentation to guide you create an attractive recipe/food blog from scratch. Also, it is backed up by a quick, responsive and friendly support team to help you solve any issues you get while creating a website with this theme. If you get any issue or have any questions related to the theme, you can contact the friendly support team. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-recipe-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-recipe, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-recipe/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Priority: high
Blossom Recipe là một giao diện WordPress miễn phí được thiết kế đẹp mắt, giàu tính năng và hiển thị tốt trên các thiết bị để giúp bạn tạo ra blog công thức và thức ăn ngon tuyệt. Chủ đề này có thể là một lựa chọn phù hợp để bạn chia sẻ công thức nấu ăn hấp dẫn của mình với thế giới. Bạn có thể tạo một blog đầy đủ chức năng và chuyên nghiệp với giao diện miễn phí Blossom Recipe mà không cần viết code. Giao diện này có bố cục rõ ràng, hấp dẫn ở front-end và có hệ thống quản lý nội dung tiên tiến ở back-end. Hơn nữa, đây là một chủ đề được tối ưu hóa tốc độ cung cấp cho khách truy cập của bạn trải nghiệm tuyệt vời và giữ họ ở trang web của bạn. Ultra SEO được tối ưu hóa và Schema.org Markup đã được viết sẵn giúp trang web của bạn xếp hạng hàng đầu trong Google và các kết quả công cụ tìm kiếm khác. Giao diện này chứa nhiều không gian cho quảng cáo và Google Adsense được tối ưu hóa để giúp bạn kiếm thu nhập tốt từ blog của mình. Giao diện miễn phí Blossom Recipe có tài liệu phong phú để hướng dẫn bạn tạo một blog công thức/thức ăn hấp dẫn từ đầu. Ngoài ra, giao diện được hỗ trợ bởi một nhóm nhanh và thân thiện để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề bạn gặp phải khi tạo một trang web với giao diện này. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc có bất kỳ câu hỏi liên quan đến giao diện, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ thân thiện. Kiểm tra chi tiết chủ đề tại https://blossomthemes.com/downloads/blossom-recipe-free-wordpress-theme/, bản demo tại https://demo.blossomthemes.com/blossom-recipe/, đọc tài liệu tại https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-recipe/ và nhận hỗ trợ tại https://blossomthemes.com/support-ticket/. Details
Blossom Recipe is a beautifully designed, feature-rich and fully responsive free WordPress theme to help you create yummy delicious food and recipe blogs. This theme can be a suitable choice for you to share your mouth-watering recipes with the world. You can create a fully functional and professional blog with Blossom Recipe free theme without writing a single line of code. This theme features a clean and attractive layout on the front-end and advanced content management system on the back-end. Furthermore, it is a speed optimized theme which provides your visitors with excellent user experience and keeps them engaged on your website. The Ultra SEO optimized, and Schema.org Markup ready codes help your website rank at the top in Google and other search engine results. This theme contains plenty of space for ads and is Google Adsense optimized to help you earn good revenue from your blog. Blossom Recipe free theme features extensive documentation to guide you create an attractive recipe/food blog from scratch. Also, it is backed up by a quick, responsive and friendly support team to help you solve any issues you get while creating a website with this theme. If you get any issue or have any questions related to the theme, you can contact the friendly support team. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-recipe-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-recipe, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-recipe/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 07:39:06 UTC
Last modified:
2020-07-09 23:20:36 UTC
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
Priority of the original:
high
Blossom Recipe is a beautifully designed, feature-rich and fully responsive free WordPress theme to help you create yummy delicious food and recipe blogs. This theme can be a suitable choice for you to share your mouth-watering recipes with the world. You can create a fully functional and professional blog with Blossom Recipe free theme without writing a single line of code. This theme features a clean and attractive layout on the front-end and advanced content management system on the back-end. Furthermore, it is a speed optimized theme which provides your visitors with excellent user experience and keeps them engaged on your website. The Ultra SEO optimized, and Schema.org Markup ready codes help your website rank at the top in Google and other search engine results. This theme contains plenty of space for ads and is Google Adsense optimized to help you earn good revenue from your blog. Blossom Recipe free theme features extensive documentation to guide you create an attractive recipe/food blog from scratch. Also, it is backed up by a quick, responsive and friendly support team to help you solve any issues you get while creating a website with this theme. If you get any issue or have any questions related to the theme, you can contact the friendly support team. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-recipe-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-recipe, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-recipe/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Priority: high
Blossom Recipe là một giao diện WordPress miễn phí được thiết kế đẹp mắt, giàu tính năng và hiển thị tốt trên các thiết bị để giúp bạn tạo ra blog công thức và thức ăn ngon tuyệt. Chủ đề này có thể là một lựa chọn phù hợp để bạn chia sẻ công thức nấu ăn hấp dẫn của mình với thế giới. Bạn có thể tạo một blog đầy đủ chức năng và chuyên nghiệp với giao diện miễn phí Blossom Recipe mà không cần viết code. Giao diện này có bố cục rõ ràng, hấp dẫn ở front-end và có hệ thống quản lý nội dung tiên tiến ở back-end. Hơn nữa, đây là một chủ đề được tối ưu hóa tốc độ cung cấp cho khách truy cập của bạn trải nghiệm tuyệt vời và giữ họ ở trang web của bạn. Ultra SEO được tối ưu hóa và Schema.org Markup đã được viết sẵn giúp trang web của bạn xếp hạng hàng đầu trong Google và các kết quả công cụ tìm kiếm khác. Giao diện này chứa nhiều không gian cho quảng cáo và Google Adsense được tối ưu hóa để giúp bạn kiếm thu nhập tốt từ blog của mình. Giao diện miễn phí Blossom Recipe có tài liệu phong phú để hướng dẫn bạn tạo một blog công thức/thức ăn hấp dẫn từ đầu. Ngoài ra, giao diện được hỗ trợ bởi một nhóm nhanh và thân thiện để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề bạn gặp phải khi tạo một trang web với giao diện này. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc có bất kỳ câu hỏi liên quan đến giao diện, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ thân thiện. Kiểm tra chi tiết chủ đề tại https://blossomthemes.com/downloads/blossom-recipe-free-wordpress-theme/, bản demo tại https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-recipe, đọc tài liệu tại https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-recipe/ và nhận hỗ trợ tại https://blossomthemes.com/support-ticket/. Details
Blossom Recipe is a beautifully designed, feature-rich and fully responsive free WordPress theme to help you create yummy delicious food and recipe blogs. This theme can be a suitable choice for you to share your mouth-watering recipes with the world. You can create a fully functional and professional blog with Blossom Recipe free theme without writing a single line of code. This theme features a clean and attractive layout on the front-end and advanced content management system on the back-end. Furthermore, it is a speed optimized theme which provides your visitors with excellent user experience and keeps them engaged on your website. The Ultra SEO optimized, and Schema.org Markup ready codes help your website rank at the top in Google and other search engine results. This theme contains plenty of space for ads and is Google Adsense optimized to help you earn good revenue from your blog. Blossom Recipe free theme features extensive documentation to guide you create an attractive recipe/food blog from scratch. Also, it is backed up by a quick, responsive and friendly support team to help you solve any issues you get while creating a website with this theme. If you get any issue or have any questions related to the theme, you can contact the friendly support team. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-recipe-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-recipe, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-recipe/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-30 17:11:20 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
high
Blossom Recipe
Priority: high
Blossom Recipe Details
Blossom Recipe
Comment

Theme Name of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-18 08:34:14 UTC
Last modified:
2020-04-24 07:42:05 UTC
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
Priority of the original:
high
AffiliateX You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

AffiliateX

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Latest Delicious Recipes You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Latest Delicious Recipes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Latest BRM Recipes You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Latest BRM Recipes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Delicious Recipes – WordPress Recipe Plugin You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Delicious Recipes – WordPress Recipe Plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
got to top đầu trang Details
got to top

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-30 17:11:35 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
sticky bar close You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

sticky bar close

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
skip to content Bỏ qua nội dung Details
skip to content

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-30 17:11:52 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
Mobile Di động Details
Mobile
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-30 17:11:56 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
search form close You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

search form close
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
search form open You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

search form open
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Deactivate Ngừng kích hoạt Details
Deactivate

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-30 17:12:04 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
Activate Kích hoạt Details

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-30 17:12:07 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 31

Export as