New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Blossom Coach: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (531) Translated (485) Untranslated (42) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (4) Warnings (0)
1
Prio Original string Translation
Blossom coach is a free WordPress coaching theme designed to create websites for coach, mentors, speakers and therapists. You can easily use this theme to create stunning website without any knowledge of coding. The theme is designed with features that highlights you and yours services that will help to improve your followings. The theme is also multi-purpose. So you can also use it to build small business (restaurants/cafe, travel, education, hotel, construction, events, wedding planners, fitness, affiliate, fashion, lawyer, consulting, sport/medical shops, spa/temas, political), portfolio, church, online agencies and firms, charity, ecommerce (WooCommerce), and freelancers websites. It is responsive, Schema.org compatible, SEO friendly, RTL compatible, speed optimized, and translation ready. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-coach-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-coach, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-coach/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Priority: high
Blossom coach là một giao diện huấn luyện WordPress miễn phí được thiết kế để tạo các trang web cho huấn luyện viên, cố vấn, diễn giả và nhà trị liệu. Bạn có thể dễ dàng sử dụng chủ đề này để tạo trang web tuyệt đẹp mà không cần bất kỳ kiến ​​thức về lập trình. Giao diện được thiết kế với các tính năng làm nổi bật các dịch vụ của bạn và giúp cải thiện việc theo dõi của bạn. Giao diện là đa mục đích. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng nó để xây dựng doanh nghiệp nhỏ (nhà hàng / quán cà phê, du lịch, giáo dục, khách sạn, xây dựng, sự kiện, nhà hoạch định đám cưới, thể dục, liên kết, thời trang, luật sư, tư vấn, cửa hàng thể thao/y tế, spa/temas, chính trị), danh mục đầu tư, nhà thờ, các cơ quan và công ty trực tuyến, từ thiện, thương mại điện tử (WooCommerce) và các trang web freelancer. Nó hiển thị tốt trên các thiết bị, tương thích Schema.org, thân thiện với SEO, tương thích RTL, tối ưu hóa tốc độ và sẵn sàng dịch. Kiểm tra chi tiết giao diện tại https://blossomthemes.com/downloads/blossom-coach-free-wordpress-theme/, bản demo tại https://demo.blossomthemes.com/blossom-coach/, đọc tài liệu tại https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-coach/ và nhận hỗ trợ tại https://blossomthemes.com/support-ticket/. Details
Blossom coach is a free WordPress coaching theme designed to create websites for coach, mentors, speakers and therapists. You can easily use this theme to create stunning website without any knowledge of coding. The theme is designed with features that highlights you and yours services that will help to improve your followings. The theme is also multi-purpose. So you can also use it to build small business (restaurants/cafe, travel, education, hotel, construction, events, wedding planners, fitness, affiliate, fashion, lawyer, consulting, sport/medical shops, spa/temas, political), portfolio, church, online agencies and firms, charity, ecommerce (WooCommerce), and freelancers websites. It is responsive, Schema.org compatible, SEO friendly, RTL compatible, speed optimized, and translation ready. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-coach-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-coach, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-coach/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-05-02 08:39:59 UTC
Last modified:
2020-07-07 21:00:08 UTC
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
Priority of the original:
high
%s
post author
bởi %s Details
%s
Context post author
Comment

%s: post author.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-27 08:41:50 UTC
Last modified:
2022-08-30 04:41:01 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
Updated on cập nhật vào Details
Updated on
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-27 08:41:53 UTC
Last modified:
2022-08-30 04:41:01 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
<b class="fn" itemprop="creator" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">%s <span class="says">says:</span></b> <b class="fn" itemprop="creator" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">%s <span class="says">nói :</span></b> Details
<b class="fn" itemprop="creator" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">%s <span class="says">says:</span></b>
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-27 08:43:10 UTC
Last modified:
2020-07-07 21:00:08 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1

Export as