New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Blossom Coach: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (522) Translated (488) Untranslated (32) Waiting (0) Fuzzy (2) Warnings (0)
1 2 3 35
Prio Original string Translation
Blossom coach is a free WordPress coaching theme designed to create websites for coach, mentors, speakers and therapists. You can easily use this theme to create stunning website without any knowledge of coding. The theme is designed with features that highlights you and yours services that will help to improve your followings. The theme is also multi-purpose. So you can also use it to build small business (restaurants/cafe, travel, education, hotel, construction, events, wedding planners, fitness, affiliate, fashion, lawyer, consulting, sport/medical shops, spa/temas, political), portfolio, church, online agencies and firms, charity, ecommerce (WooCommerce), and freelancers websites. It is responsive, Schema.org compatible, SEO friendly, RTL compatible, speed optimized, and translation ready. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-coach-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-coach, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-coach/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Priority: high
Blossom coach là một giao diện huấn luyện WordPress miễn phí được thiết kế để tạo các trang web cho huấn luyện viên, cố vấn, diễn giả và nhà trị liệu. Bạn có thể dễ dàng sử dụng chủ đề này để tạo trang web tuyệt đẹp mà không cần bất kỳ kiến ​​thức về lập trình. Giao diện được thiết kế với các tính năng làm nổi bật các dịch vụ của bạn và giúp cải thiện việc theo dõi của bạn. Giao diện là đa mục đích. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng nó để xây dựng doanh nghiệp nhỏ (nhà hàng / quán cà phê, du lịch, giáo dục, khách sạn, xây dựng, sự kiện, nhà hoạch định đám cưới, thể dục, liên kết, thời trang, luật sư, tư vấn, cửa hàng thể thao/y tế, spa/temas, chính trị), danh mục đầu tư, nhà thờ, các cơ quan và công ty trực tuyến, từ thiện, thương mại điện tử (WooCommerce) và các trang web freelancer. Nó hiển thị tốt trên các thiết bị, tương thích Schema.org, thân thiện với SEO, tương thích RTL, tối ưu hóa tốc độ và sẵn sàng dịch. Kiểm tra chi tiết giao diện tại https://blossomthemes.com/downloads/blossom-coach-free-wordpress-theme/, bản demo tại https://demo.blossomthemes.com/blossom-coach/, đọc tài liệu tại https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-coach/ và nhận hỗ trợ tại https://blossomthemes.com/support-ticket/. Details
Blossom coach is a free WordPress coaching theme designed to create websites for coach, mentors, speakers and therapists. You can easily use this theme to create stunning website without any knowledge of coding. The theme is designed with features that highlights you and yours services that will help to improve your followings. The theme is also multi-purpose. So you can also use it to build small business (restaurants/cafe, travel, education, hotel, construction, events, wedding planners, fitness, affiliate, fashion, lawyer, consulting, sport/medical shops, spa/temas, political), portfolio, church, online agencies and firms, charity, ecommerce (WooCommerce), and freelancers websites. It is responsive, Schema.org compatible, SEO friendly, RTL compatible, speed optimized, and translation ready. Check theme details at https://blossomthemes.com/downloads/blossom-coach-free-wordpress-theme/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=blossom-coach, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/docs/blossom-coach/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-05-02 08:39:59 UTC
Last modified:
2020-07-07 21:00:08 UTC
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
Priority of the original:
high
Blossom Coach
Priority: high
Blossom Coach Details
Blossom Coach
Comment

Theme Name of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-27 06:13:14 UTC
Last modified:
2020-05-02 08:40:12 UTC
Translated by:
Blossom Themes Support (blossomthemessupport)
Approved by:
Long Nguyen (longnguyen)
Priority of the original:
high
Set the width(px) of your Site Logo. You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Set the width(px) of your Site Logo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Logo Width You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Logo Width

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Mobile Navigation You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Mobile Navigation

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Please install and activate the recommended plugin %1$sWheel of Life%2$s. After that option related with this section will be visible. You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Please install and activate the recommended plugin %1$sWheel of Life%2$s. After that option related with this section will be visible.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Wheel of Life You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Wheel of Life

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Section color You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Section color

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Refer to this %1$sdocumentation%2$s to learn how to use the shortcode. You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Refer to this %1$sdocumentation%2$s to learn how to use the shortcode.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Enter the Wheel of Life shortcode. Ex. [wheeloflife id=1456] You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Enter the Wheel of Life shortcode. Ex. [wheeloflife id=1456]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Wheel of Life shortcode You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Wheel of Life shortcode

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Wheel of Life Image You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Wheel of Life Image

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Section Content You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Section Content

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Section Title You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Section Title

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Refer to this %1$sdocumentation%2$s to configure the plugin. You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Refer to this %1$sdocumentation%2$s to configure the plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 35

Export as