New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

These <a href="https://www.wikipedia.org/wiki/CNAME_record">CNAMES</a> will be used in place of %1$s for rewriting (in addition to the off-site URL above). Use a comma as the delimiter. For pages with a large number of static files, this can improve browser performance. CNAMEs may also need to be configured on your CDN.<br />Example: %2$s

Fuzzy translation: Bu <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CNAME_record">CNAME'ler</a>, yeniden yazım için %1$s yerine kullanılacaktır (yukarıda belirlediğiniz site dışı adrese ek olarak). Virgülle ayırın. Fazlaca statik dosyaya sahip sayfalar için bu seçenek tarayıcı performansını artırabilir. CNAME'lerin bazen CDN hizmetiniz için de ayarlanması gerekebilir.<br />Example: %2$s

No comments have been made on this yet.
You have to be logged in to comment.
Loading…
Loading…