New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (809) Translated (209) Untranslated (502) Waiting (43) Fuzzy (55) Warnings (0)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s Zauważyliśmy, że jest zainstalowana wtyczka WP Offload S3 z włączoną opcją %1$sRemove Files From Server%2$s Jeśli chcesz zoptymalizować obrazki z S3, musisz %3$szaktualizować Smush Pro%4$s Details
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s
Comment

%1$s: opening strong tag, %2$s: closing strong tag, %s: settings link, %3$s: opening a and strong tags, %4$s: closing a and strong tags

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:26 UTC
Last modified:
2019-07-23 08:58:13 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images, you’ll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush’s Integrations. Zauważyliśmy, że jest zainstalowana wtyczka WP Offload S3 z włączoną opcją %1$sRemove Files From Server%2$s Jeśli chcesz zoptymalizować obrazki z S#, musisz włączyć opcję %3$sObsługa Amazon S3%4$s w ustawieniach Smush. Details
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images, you’ll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush’s Integrations.
Comment

%1$s: opening strong tag, %2$s: closing strong tag, %s: settings link, %3$s: opening a and strong tags, %4$s: closing a and strong tags

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:26 UTC
Last modified:
2019-07-23 08:58:12 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. `define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150);` Błąd przekroczenia limitu czasu. Możesz zwiększyć czas oczekiwania na żądanie, aby mieć pewność, że Smush ma wystarczająco dużo czasu na przetwarzanie większych plików.`define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);` Details
Timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. `define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150);`

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2021-07-28 16:05:52 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
WebP Conversion Konwersja WebP Details
WebP Conversion

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:26 UTC
Last modified:
2019-07-23 08:58:09 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize. Oprócz kompresji standardowego katalogu mediów możesz również zoptymalizować obrazy poza katalogiem mediów. Zacznij od dodania plików i folderów, które chcesz zoptymalizować. Details
In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-06-11 07:17:32 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Your images are currently being served via the WPMU DEV CDN. Bulk smush will continue to operate as per your settings below and is treated completely separately in case you ever want to disable the CDN. Twoje zdjęcia są obecnie obsługiwane za pośrednictwem WPMU DEV CDN. Masowa kompresja będzie działał zgodnie z poniższymi ustawieniami i będzie traktowany zupełnie oddzielnie, jeśli kiedykolwiek zechcesz wyłączyć CDN. Details
Your images are currently being served via the WPMU DEV CDN. Bulk smush will continue to operate as per your settings below and is treated completely separately in case you ever want to disable the CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-02-07 10:19:07 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server. Uwaga: nie utracisz żadnych zdjęć przez dezaktywację, wszystkie załączniki są nadal przechowywane lokalnie na własnym serwerze. Details
Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-03-18 11:55:06 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature. Jeśli nie potrzebujesz już hostować obrazów na naszym CDN, możesz wyłączyć tę funkcję. Details
If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-03-18 11:55:05 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages. Uwaga: Obecnie nie obsługujemy mediów video. Rekomendujemy wgranie mediów do zewnętrznego serwisu i osadzenie ich we wpisach/na stronach. Details
At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-07-23 08:58:05 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Here’s a list of the media types we serve from the CDN. Oto lista typów mediów, które będziemy obsługiwać z CDN. Details
Here’s a list of the media types we serve from the CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-07-23 08:58:04 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Save a ton of space by not storing over-sized images on your server. Set a maximum height and width for all images uploaded to your site so that any unnecessarily large images are automatically resized before they are added to the media gallery. This setting does not apply to images smushed using Directory Smush feature. Oszczędź mnóstwo miejsca, nie przechowując zbyt dużych obrazów na serwerze. Ustaw maksymalną wysokość i szerokość wszystkich obrazów przesłanych do witryny, aby niepotrzebnie duże obrazy były automatycznie zmniejszane, zanim zostaną dodane do galerii multimediów. To ustawienie nie ma zastosowania dla obrazów kompresowanych za pomocą funkcji Kompresja Katalogów. Details
Save a ton of space by not storing over-sized images on your server. Set a maximum height and width for all images uploaded to your site so that any unnecessarily large images are automatically resized before they are added to the media gallery. This setting does not apply to images smushed using Directory Smush feature.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-11-17 22:32:28 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Almost there! To finish activating this feature you must save your settings. Prawie gotowe! Aby zakończyć aktywację tej funkcji, musisz swoje ustawienia. Details
Almost there! To finish activating this feature you must save your settings.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-06-11 07:17:28 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers. Podświetlanie nieprawidłowych rozmiarów obrazu jest aktywne. %1$sPrzejdź do strony głównej%2$s s Twojej witryny, aby zobaczyć, które obrazy mają niepoprawny rozmiar w swoim kontenerze. Details
Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers.
Comment

%1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-15 16:28:27 UTC
Last modified:
2019-03-18 11:55:04 UTC
Translated by:
Adam Czajczyk (ambiantepl)
Priority of the original:
normal
The images listed below are being resized to fit a container. To avoid serving oversized or blurry images, try to match the images to their container sizes. Zdjęcia wymienione poniżej są zmieniane w celu dopasowania do kontenera. Aby uniknąć wyświetlania zbyt dużego lub rozmytego obrazu, spróbuj dopasować obrazy do rozmiarów ich kontenerów. Details
The images listed below are being resized to fit a container. To avoid serving oversized or blurry images, try to match the images to their container sizes.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-11-18 20:19:02 UTC
Last modified:
2019-03-18 11:55:06 UTC
Translated by:
hekatedesign
Priority of the original:
normal
Original Images Oryginalne obrazy Details
Original Images

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-11-18 20:19:03 UTC
Last modified:
2019-07-23 08:58:11 UTC
Translated by:
hekatedesign
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4

Export as