WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

1 2 3 15
Filter ↓ Sort ↓ All (223) Untranslated (156)
Prio Original string Translation
Optimization complete Hoàn thành tối ưu hóa Details

Optimization complete

Hoàn thành tối ưu hóa

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:15:14 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
An unexpected response was received. An unexpected response was received. Details

An unexpected response was received.

An unexpected response was received.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:18:34 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
An unexpected response was received. Một phản ứng bất ngờ đã được nhận. Details

An unexpected response was received.

Một phản ứng bất ngờ đã được nhận.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:18:53 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Total non-InnoDB tables: Tổng số bảng không InnoDB: Details

Total non-InnoDB tables:

Tổng số bảng không InnoDB:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:19:28 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Total InnoDB tables: Tổng số bảng InnoDB: Details

Total InnoDB tables:

Tổng số bảng InnoDB:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:19:12 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Total space: Tổng dung lượng Details

Total space:

Tổng dung lượng

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:15:39 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
You may wish to run a backup before optimizing. Bạn có thể muốn chạy bản sao lưu trước khi tối ưu hoá. Details

You may wish to run a backup before optimizing.

Bạn có thể muốn chạy bản sao lưu trước khi tối ưu hoá.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:19:46 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Items marked in red perform more intensive database operations. In very rare cases, if your database server happened to crash or be forcibly powered down at the same time as an optimization operation was running, data might be corrupted. Các mục được đánh dấu màu đỏ thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu chuyên sâu hơn. Trong rất ít trường hợp, nếu máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn đã bị lỗi hoặc bị cưỡng bức ngừng hoạt động cùng thời điểm với hoạt động tối ưu hóa, dữ liệu có thể bị hỏng. Details

Items marked in red perform more intensive database operations. In very rare cases, if your database server happened to crash or be forcibly powered down at the same time as an optimization operation was running, data might be corrupted.

Các mục được đánh dấu màu đỏ thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu chuyên sâu hơn. Trong rất ít trường hợp, nếu máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn đã bị lỗi hoặc bị cưỡng bức ngừng hoạt động cùng thời điểm với hoạt động tối ưu hóa, dữ liệu có thể bị hỏng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:20:02 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
UpdraftPlus is installed but currently not active. Please activate UpdraftPlus to backup the database before optimization. UpdraftPlus đã được cài đặt nhưng hiện tại không hoạt động. Vui lòng kích hoạt UpdraftPlus để sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi tối ưu hoá. Details

UpdraftPlus is installed but currently not active. Please activate UpdraftPlus to backup the database before optimization.

UpdraftPlus đã được cài đặt nhưng hiện tại không hoạt động. Vui lòng kích hoạt UpdraftPlus để sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi tối ưu hoá.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:20:13 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Please update UpdraftPlus to the latest version. Hãy cập nhật UpdraftPlus lên phiên bản mới nhất. Details

Please update UpdraftPlus to the latest version.

Hãy cập nhật UpdraftPlus lên phiên bản mới nhất.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:16:28 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
UpdraftPlus needs to be updated to 1.12.33 or higher in order to backup the database before optimization. UpdraftPlus cần được cập nhật lên 1.12.33 trở lên để sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi tối ưu. Details

UpdraftPlus needs to be updated to 1.12.33 or higher in order to backup the database before optimization.

UpdraftPlus cần được cập nhật lên 1.12.33 trở lên để sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi tối ưu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:18:22 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Follow this link to install UpdraftPlus, to take a backup before optimization Theo liên kết này để cài đặt UpdfacePlus, để thực hiện sao lưu trước khi tối ưu hoá Details

Follow this link to install UpdraftPlus, to take a backup before optimization

Warning: Translation should not end on newline.
Theo liên kết này để cài đặt UpdfacePlus, để thực hiện sao lưu trước khi tối ưu hoá

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:17:50 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Follow this link to install UpdraftPlus, to take a backup before optimization Theo liên kết này để cài đặt UpdfacePlus, để thực hiện sao lưu trước khi tối ưu hoá Details

Follow this link to install UpdraftPlus, to take a backup before optimization

Theo liên kết này để cài đặt UpdfacePlus, để thực hiện sao lưu trước khi tối ưu hoá

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:17:57 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Take a backup with UpdraftPlus before optimizing Sao lưu với UpdraftPlus trước khi tối ưu hóa Details

Take a backup with UpdraftPlus before optimizing

Sao lưu với UpdraftPlus trước khi tối ưu hóa

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:17:14 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
Backup before running optimizations Sao lưu trước khi chạy tối ưu hoá Details

Backup before running optimizations

Sao lưu trước khi chạy tối ưu hoá

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-03-23 23:16:55 GMT
Translated by:
(maxskillking)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 15
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar