WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Swedish

1 2 3 13
Filter ↓ Sort ↓ All (184) Untranslated (120)
Prio Original string Translation
WP-Optimize is WordPress's most-installed optimization plugin. With it, you can clean up your database easily and safely, without manual queries. WP-Optimize är WordPress mest installerade optimeringstillägg. Med det kan du enkelt och säkert rensa upp din databas, utan manuella åtgärder. Details

WP-Optimize is WordPress's most-installed optimization plugin. With it, you can clean up your database easily and safely, without manual queries.

WP-Optimize är WordPress mest installerade optimeringstillägg. Med det kan du enkelt och säkert rensa upp din databas, utan manuella åtgärder.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-06-26 14:16:07 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
high
More links:
WP-Optimize WP-Optimize Details

WP-Optimize

WP-Optimize

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2017-01-31 18:01:22 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
high
More links:
Installation Instructions Installationsinstruktioner Details

Installation Instructions

Installationsinstruktioner

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-06-19 10:25:16 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
Automatically trigger a pre-optimize backup via UpdraftPlus (https://updraftplus.com) Starta automatiskt en backup via UpdraftPlus (http://updraftplus.com) innan optimering Details

Automatically trigger a pre-optimize backup via UpdraftPlus (https://updraftplus.com)

Starta automatiskt en backup via UpdraftPlus (http://updraftplus.com) innan optimering

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2017-08-21 12:16:51 GMT
Translated by:
fluzzywuzzy
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
Settings Inställningar Details

Settings

Inställningar

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2017-03-14 12:10:29 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
UpdraftPlus running a backup before an optimization proceeds UpdraftPlus kör en säkerhetskopia innan en optimering fortsätter Details

UpdraftPlus running a backup before an optimization proceeds

UpdraftPlus kör en säkerhetskopia innan en optimering fortsätter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2017-03-14 12:11:23 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
The main optimizer Screen Huvudskärm för optimering Details

The main optimizer Screen

Huvudskärm för optimering

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2017-08-21 12:13:40 GMT
Translated by:
fluzzywuzzy
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
When WordPress uses a particular transient, that specific transient is re-created automatically. So, it's normaly for ones which are in active use to gradually re-appear. The best way to keep things optimal is to clear the transient options on a scheduled basis. For example, WordPress may create 50 transient option in a week. If you schedule WP-Optimize to clear these options on a weekly basis, you’ll have far fewer building up. När WordPress avänder en särskilld transient, så återskapas den transienten automatiskt. Så det är normalt att de transienter som aktivt används gradvis visar sig på nytt. Det bästa sättet för att optimera detta är genom att rensa transient inställningarna regelbundet. T.ex. WordPress kan skapa 50 transient alternativ på en vecka. Om du schemalägger WP-Optimize till att rensa dessa inställningar veckovis, så kommer du ha avsevärt färre i omlopp. Details

When WordPress uses a particular transient, that specific transient is re-created automatically. So, it's normaly for ones which are in active use to gradually re-appear. The best way to keep things optimal is to clear the transient options on a scheduled basis. For example, WordPress may create 50 transient option in a week. If you schedule WP-Optimize to clear these options on a weekly basis, you’ll have far fewer building up.

När WordPress avänder en särskilld transient, så återskapas den transienten automatiskt. Så det är normalt att de transienter som aktivt används gradvis visar sig på nytt. Det bästa sättet för att optimera detta är genom att rensa transient inställningarna regelbundet. T.ex. WordPress kan skapa 50 transient alternativ på en vecka. Om du schemalägger WP-Optimize till att rensa dessa inställningar veckovis, så kommer du ha avsevärt färre i omlopp.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-08-21 12:15:19 GMT
Translated by:
fluzzywuzzy
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
I'm afraid that this is not possible. Please ensure that you make a backup of your entire database before using WP-Optimize for the first time, and when you upgrade to a major new version of it. We recommend <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>. Jag är rädd att detta inte är möjligt. Se till att du gör en säkerhetskopia av hela databasen innan du använder WP-Optimize för första gången, och när du uppgraderar till en ny större version av det. Vi rekommenderar <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>. Details

I'm afraid that this is not possible. Please ensure that you make a backup of your entire database before using WP-Optimize for the first time, and when you upgrade to a major new version of it. We recommend <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>.

Jag är rädd att detta inte är möjligt. Se till att du gör en säkerhetskopia av hela databasen innan du använder WP-Optimize för första gången, och när du uppgraderar till en ny större version av det. Vi rekommenderar <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-01-31 18:03:39 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
WP-Optimize will disable some features if it detects InnoDB tables. Optimization of the database tables on-disk is not available, but other clean up features would work. WP-Optimize inaktiverar vissa funktioner om den upptäcker InnoDB-tabeller. Optimering av databastabeller på disken är inte tillgänglig, men andra upprensningsfunktioner skulle fungera. Details

WP-Optimize will disable some features if it detects InnoDB tables. Optimization of the database tables on-disk is not available, but other clean up features would work.

WP-Optimize inaktiverar vissa funktioner om den upptäcker InnoDB-tabeller. Optimering av databastabeller på disken är inte tillgänglig, men andra upprensningsfunktioner skulle fungera.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-06-19 10:34:44 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
Yes - WP-Optimize is WordPress's #1 most-installed optimization plugin, with over 500,000 users and a pedigree going back over 7 years. Ja - WP-Optimize är Wordpress #1 mest installerade optimeringstillägg, med över 500.000 användare och har funnits i över 7 år. Details

Yes - WP-Optimize is WordPress's #1 most-installed optimization plugin, with over 500,000 users and a pedigree going back over 7 years.

Ja - WP-Optimize är Wordpress #1 mest installerade optimeringstillägg, med över 500.000 användare och har funnits i över 7 år.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-06-18 20:37:23 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
This is rare; it’s probably because you’re with a shared web hosting company that doesn’t allow scripts to run an optimize command via SQL statements (SQL "OPTIMIZE" instruction). Please consult your web hosting company on this matter. Detta är sällsynt. Det är förmodligen för att du har webbhotell som inte tillåter att skript kör ett optimerat kommando via SQL-satser (SQL "OPTIMIZE" instruktion). Kontakta ditt webbhotell om denna fråga. Details

This is rare; it’s probably because you’re with a shared web hosting company that doesn’t allow scripts to run an optimize command via SQL statements (SQL "OPTIMIZE" instruction). Please consult your web hosting company on this matter.

Detta är sällsynt. Det är förmodligen för att du har webbhotell som inte tillåter att skript kör ett optimerat kommando via SQL-satser (SQL "OPTIMIZE" instruktion). Kontakta ditt webbhotell om denna fråga.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-06-19 10:46:01 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
In our support forum, here: https://wordpress.org/support/plugin/wp-optimize/ I vårt supportforum, här: https://wordpress.org/support/plugin/wp-optimize/ Details

In our support forum, here: https://wordpress.org/support/plugin/wp-optimize/

I vårt supportforum, här: https://wordpress.org/support/plugin/wp-optimize/

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-06-18 20:37:40 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
This is a "how long is string?" sort of question. It depends completely on your site - how big it is, how many users interact on it, how long it has been running, and when you last optimised it. However, the savings and speed-ups can be substantial; it is always worth making sure that your database is optimized. Det är ungefär som att fråga "hur lång är en sträng?". Det beror helt på din webbplats, hur stor den är, hur många användare som interagerar med den, hur lång tid den har varit igång och när du senast optimerade den. Besparingarna och hastighetsökningen kan dock vara betydande. Det är alltid värt att se till att din databas är optimerad. Details

This is a "how long is string?" sort of question. It depends completely on your site - how big it is, how many users interact on it, how long it has been running, and when you last optimised it. However, the savings and speed-ups can be substantial; it is always worth making sure that your database is optimized.

Det är ungefär som att fråga "hur lång är en sträng?". Det beror helt på din webbplats, hur stor den är, hur många användare som interagerar med den, hur lång tid den har varit igång och när du senast optimerade den. Besparingarna och hastighetsökningen kan dock vara betydande. Det är alltid värt att se till att din databas är optimerad.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-06-19 10:21:17 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
Yes; optimizing does not involve any "tricks" or poking around in dangerous ways. It involves running routine clean-up operations using well-defined, common MySQL commands. Nevertheless, we always recommend backups, which cover every possibility; not just database malfunctions, but hackers, human errors, etc. We recommend <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>. Ja; optimering innebär inga "trick" eller grävande i kod på ett skadligt vis. Det innebär en rutinmässig rensning som använder sig av väldefinierade och vanliga MySQL kommandon. Trots det så rekommenderar vi alltid att göra en backup, för att säkra upp gentemot alla möjliga händelser, inte bara felaktigheter i databasen, men även hackare, den mänskliga faktorn, etc. Vi rekommenderar <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>. Details

Yes; optimizing does not involve any "tricks" or poking around in dangerous ways. It involves running routine clean-up operations using well-defined, common MySQL commands. Nevertheless, we always recommend backups, which cover every possibility; not just database malfunctions, but hackers, human errors, etc. We recommend <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>.

Ja; optimering innebär inga "trick" eller grävande i kod på ett skadligt vis. Det innebär en rutinmässig rensning som använder sig av väldefinierade och vanliga MySQL kommandon. Trots det så rekommenderar vi alltid att göra en backup, för att säkra upp gentemot alla möjliga händelser, inte bara felaktigheter i databasen, men även hackare, den mänskliga faktorn, etc. Vi rekommenderar <a href="https://wordpress.org/plugins/updraftplus/">UpdraftPlus</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-08-21 12:15:55 GMT
Translated by:
fluzzywuzzy
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority:
normal
More links:
1 2 3 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar