WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Vietnamese

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All (165) Untranslated (117)
Prio Original string Translation
https://updraftplus.com https://updraftplus.com Details

https://updraftplus.com

https://updraftplus.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Author URI of the plugin/theme
Date added:
2018-01-07 05:09:14 GMT
Translated by:
khoipro
Priority:
normal
More links:
David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft Details

David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft

David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Author of the plugin/theme
Date added:
2018-01-07 05:09:10 GMT
Translated by:
khoipro
Priority:
normal
More links:
WP-Optimize is WordPress's #1 most installed optimization plugin. With it, you can clean up your database easily and safely, without manual queries. WP-Optimize là plugin tối ưu hóa được cài đặt nhiều nhất của WordPress. Với nó, bạn có thể dọn dẹp cơ sở dữ liệu của bạn một cách dễ dàng và an toàn, mà không cần truy vấn thủ công. Details

WP-Optimize is WordPress's #1 most installed optimization plugin. With it, you can clean up your database easily and safely, without manual queries.

WP-Optimize là plugin tối ưu hóa được cài đặt nhiều nhất của WordPress. Với nó, bạn có thể dọn dẹp cơ sở dữ liệu của bạn một cách dễ dàng và an toàn, mà không cần truy vấn thủ công.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the plugin/theme
Date added:
2017-08-15 06:54:05 GMT
Translated by:
phungquy
Approved by:
khoipro
Priority:
normal
More links:
http://updraftplus.com http://updraftplus.com Details

http://updraftplus.com

http://updraftplus.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin URI of the plugin/theme
Date added:
2018-01-07 05:09:03 GMT
Translated by:
khoipro
Priority:
normal
More links:
template not found Không tìm thấy template Details

template not found

Không tìm thấy template

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:08:57 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Error: Lỗi: Details

Error:

Lỗi:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:09:00 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Support is available here. Hỗ trợ có sẵn tại đây. Details

Support is available here.

Hỗ trợ có sẵn tại đây.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:09:26 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
please tell us why at this link. bạn vui lòng cho chúng tôi biết lý do tại liên kết này. Details

please tell us why at this link.

bạn vui lòng cho chúng tôi biết lý do tại liên kết này.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:09:42 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Or, if you did not like it, Hoặc, nếu bạn không thích, Details

Or, if you did not like it,

Hoặc, nếu bạn không thích,

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:09:50 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
please give us a positive review, here. hãy đánh giá plugin của chúng tôi tại đây. Details

please give us a positive review, here.

hãy đánh giá plugin của chúng tôi tại đây.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:10:12 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
If you like WP-Optimize, Nếu bạn thích WP-Optimize, Details

If you like WP-Optimize,

Nếu bạn thích WP-Optimize,

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:10:22 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Support and feedback Hỗ trợ và tiếp nhận phản hồi Details

Support and feedback

Hỗ trợ và tiếp nhận phản hồi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:10:32 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
You can save around: Bạn có thể tiết kiệm khoảng: Details

You can save around:

Bạn có thể tiết kiệm khoảng:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:10:44 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Status Trạng thái Details

Status

Trạng thái

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:10:48 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Run optimizations now Chạy tối ưu ngay Details

Run optimizations now

Chạy tối ưu ngay

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-07 05:10:56 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar