New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (1,113) Translated (1,015) Untranslated (96) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (2) Warnings (0)
1 2 3 68
Prio Original string Translation
Follow this link to get an API Key from SendLayer: %s. Ndiqni këtë lidhje që të merrni një Kyç API prej SendLayer-i: %s. Details
Follow this link to get an API Key from SendLayer: %s.
Comment

%s – API key link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 08:56:52 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
SendLayer SendLayer Details
SendLayer

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 08:56:55 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Verify your domain Region is correct. Verifikoni që Rajoni i përkatësisë tuaj të jetë i saktë. Details
Verify your domain Region is correct.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 08:57:30 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Verify your <a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Domain Name</a> is correct. Verifikoni se <a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emri i Përkatësisë tuaj</a> është i saktë. Details
Verify your <a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Domain Name</a> is correct.
Comment

%1$s – Mailgun domains area URL.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 08:58:00 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Go to your Mailgun account and verify that your <a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Private API Key</a> is correct. Kaloni te llogaria juaj Mailgun dhe verifikoni se <a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kyçi juaj Privat për API-n</a> është i saktë. Details
Go to your Mailgun account and verify that your <a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Private API Key</a> is correct.
Comment

%1$s – Mailgun API Key area URL.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 08:58:38 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Typically this error occurs because there is an issue with your Mailgun settings, in many cases Private API Key, Domain Name, or Region is incorrect. Zakonisht ky gabim ndodh ngaqë ka një problem me rregullimet tuaja për Mailgun-in, në mjaft raste Kyçi Privat për API-n, Emri i Përkatësisë, ose Rajoni është i pasaktë. Details
Typically this error occurs because there is an issue with your Mailgun settings, in many cases Private API Key, Domain Name, or Region is incorrect.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:01:16 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Docs Dokumentime Details
Docs

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:01:21 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Go to WPMailSMTP.com documentation page Kaloni te faqja e dokumentimit të WPMailSMTP.com Details
Go to WPMailSMTP.com documentation page

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:01:39 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Get WP Mail SMTP Pro Merrni WP Mail SMTP Pro Details
Get WP Mail SMTP Pro

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:01:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Get Started with SendLayer Si T’ia Fillohet me SendLayer-in Details
Get Started with SendLayer

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:02:10 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Read how to set up SendLayer Lexoni se si të ujdiset SendLayer-i Details
Read how to set up SendLayer

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:02:25 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
%1$sFollow this link%2$s to get an API Key for SendLayer. Që të merrni një Kyç API për SendLayer-in, %1$sndiqni këtë lidhje%2$s. Details
%1$sFollow this link%2$s to get an API Key for SendLayer.
Comment

Link to the SendLayer API settings.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-28 09:03:01 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>WP Mail SMTP plugin is disabled</strong> on your site until WordPress is updated to the required version. <strong>Shtojca WP Mail SMTP është e çaktivizuar</strong> në sajtin tuaj, derisa të përditësohet WordPress-i me versionin e nevojshëm. Details
<strong>WP Mail SMTP plugin is disabled</strong> on your site until WordPress is updated to the required version.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 11:01:13 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Your site is running an <strong>old version</strong> of WordPress that is no longer supported by WP Mail SMTP. Please update your WordPress site to at least version <strong>%s</strong>. Sajti juaj po xhiron një <strong>version të vjetër</strong> të WordPress-ir, që nuk mbulohet më nga WP Mail SMTP. Ju lutemi, përditësojeni sajtin tuaj WordPress me të paktën versionin <strong>%s</strong>. Details
Your site is running an <strong>old version</strong> of WordPress that is no longer supported by WP Mail SMTP. Please update your WordPress site to at least version <strong>%s</strong>.
Comment

%s The minimal WP version supported by WP Mail SMTP.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 11:01:13 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Debug Output: <em>Output</em> Diagnostikimi: Details
Debug Output:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 11:01:13 UTC
Last modified:
2022-02-19 11:06:21 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 68

Export as