WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese Glossary

1 2 3 108
Filter ↓ Sort ↓ All (1,116) Untranslated (12) Waiting (3) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
By enabling this option, attachment URLs become visible to both your visitors and Google. To add value to your website, they should contain useful information, or they might have a negative impact on your ranking. Please carefully consider this and %1$sread this post%2$s if you want more information about the impact of showing media in search results. Khi kích hoạt tùy chọn này, đường dẫn URL cho file đính kèm sẽ hiển thị với cả người xem và Google. Để tăng thêm giá trị cho website, các URL nên chứa thông tin hữu ích, nếu không, chúng có thể ảnh hưởng xấu tới thứ hạng. Hãy cẩn trọng cân nhắc điều này và %1$sđọc bài này%2$s nếu muốn biết thêm về ảnh hưởng của việc phơi bày file phương tiện trước kết quả tìm kiếm. Details

By enabling this option, attachment URLs become visible to both your visitors and Google. To add value to your website, they should contain useful information, or they might have a negative impact on your ranking. Please carefully consider this and %1$sread this post%2$s if you want more information about the impact of showing media in search results.

Khi kích hoạt tùy chọn này, đường dẫn URL cho file đính kèm sẽ hiển thị với cả người xem và Google. Để tăng thêm giá trị cho website, các URL nên chứa thông tin hữu ích, nếu không, chúng có thể ảnh hưởng xấu tới thứ hạng. Hãy cẩn trọng cân nhắc điều này và %1$sđọc bài này%2$s nếu muốn biết thêm về ảnh hưởng của việc phơi bày file phương tiện trước kết quả tìm kiếm.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s expands to the link to the article, %2$s closes the link to the article
Date added:
2018-05-30 14:57:31 GMT
Translated by:
(seominh)
References:
Priority:
normal
More links:
If you know what this means and you do not want to see this message anymore, you can %1$sdismiss this message%2$s. Nếu đã hiểu rõ điều này và không muốn thấy thông báo này nữa, bạn có thể %1$sbỏ qua thông báo này%2$s. Details

If you know what this means and you do not want to see this message anymore, you can %1$sdismiss this message%2$s.

Nếu đã hiểu rõ điều này và không muốn thấy thông báo này nữa, bạn có thể %1$sbỏ qua thông báo này%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-05-30 14:58:20 GMT
Translated by:
(seominh)
References:
Priority:
normal
More links:
Your site's settings currently allow attachment URLs on your site to exist. Please read %1$sthis post about a potential issue%2$s with attachment URLs and check whether you have the correct setting for your site. Thiết lập hiện tại của website cho phép URL của file đính kèm được tồn tại. Hãy đọc %1$sbài viết này về các nguy cơ tiềm ẩn%2$s từ URL file đính kèm và kiểm tra xem bạn đã thiết lập đúng cho website chưa. Details

Your site's settings currently allow attachment URLs on your site to exist. Please read %1$sthis post about a potential issue%2$s with attachment URLs and check whether you have the correct setting for your site.

Thiết lập hiện tại của website cho phép URL của file đính kèm được tồn tại. Hãy đọc %1$sbài viết này về các nguy cơ tiềm ẩn%2$s từ URL file đính kèm và kiểm tra xem bạn đã thiết lập đúng cho website chưa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s expands to the link to the article, %2$s closes the link tag.
Date added:
2018-05-30 14:59:59 GMT
Translated by:
(seominh)
References:
Priority:
normal
More links:
Object %1$s with id %2$s not found Không tìm thấy đối tượng %1$s có id %2$s Details

Object %1$s with id %2$s not found

Không tìm thấy đối tượng %1$s có id %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to the requested indexable type. %2$s expands to the request id
Date added:
2018-05-15 11:23:45 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown type %1$s Loại không xác định %1$s Details

Unknown type %1$s

Loại không xác định %1$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to the requested indexable type
Date added:
2018-05-15 11:23:51 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Includes a free MyYoast account which gives you access to our free SEO for Beginners course! Bao gồm một tài khoản MyYoast miễn phí cho phép bạn truy cập vào khóa học SEO miễn phí cho Người mới bắt đầu! Details

Includes a free MyYoast account which gives you access to our free SEO for Beginners course!

Bao gồm một tài khoản MyYoast miễn phí cho phép bạn truy cập vào khóa học SEO miễn phí cho Người mới bắt đầu!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Includes a free MyYoast account which gives you access to our free SEO for Beginners course! Bao gồm một tài khoản MyYoast miễn phí cho phép bạn truy cập vào SEO miễn phí cho khóa học Người mới bắt đầu! Details

Includes a free MyYoast account which gives you access to our free SEO for Beginners course!

Bao gồm một tài khoản MyYoast miễn phí cho phép bạn truy cập vào SEO miễn phí cho khóa học Người mới bắt đầu!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Sign up for our newsletter if you would like to keep up-to-date about %1$s, other cool plugins by %2$s, and interesting news and tips from the world of SEO. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi nếu bạn muốn cập nhật về %1$s, các gói mở rộng khác của %2$s và các tin tức cũng như mẹo thú vị từ thế giới SEO. Details

Sign up for our newsletter if you would like to keep up-to-date about %1$s, other cool plugins by %2$s, and interesting news and tips from the world of SEO.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi nếu bạn muốn cập nhật về %1$s, các gói mở rộng khác của %2$s và các tin tức cũng như mẹo thú vị từ thế giới SEO.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to Yoast SEO for WordPress, %2$s expands to Yoast
Date added:
2018-05-17 04:38:26 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Sign up for our newsletter if you would like to keep up-to-date about %1$s, other cool plugins by %2$s, and interesting news and tips from the world of SEO. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi nếu bạn muốn cập nhật về %1$s, các plugin bổ sung thú vị khác bằng %2$s và các tin tức cũng như mẹo thú vị từ thế giới SEO. Details

Sign up for our newsletter if you would like to keep up-to-date about %1$s, other cool plugins by %2$s, and interesting news and tips from the world of SEO.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi nếu bạn muốn cập nhật về %1$s, các plugin bổ sung thú vị khác bằng %2$s và các tin tức cũng như mẹo thú vị từ thế giới SEO.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Comment:
translators: %1$s expands to Yoast SEO for WordPress, %2$s expands to Yoast
Date added:
2018-05-15 11:24:05 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
Get the FREE SEO for beginners training course and learn the SEO basics to make your site rank higher. Nhận khóa học SEO MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SEO để giúp trang web của bạn có xếp hạng cao hơn. Details

Get the FREE SEO for beginners training course and learn the SEO basics to make your site rank higher.

Nhận khóa học SEO MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SEO để giúp trang web của bạn có xếp hạng cao hơn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-17 04:39:29 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Get the FREE SEO for beginners training course and learn the SEO basics to make your site rank higher. Nhận thông tin về SEO MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SEO để giúp trang web của bạn có xếp hạng cao hơn. Details

Get the FREE SEO for beginners training course and learn the SEO basics to make your site rank higher.

Nhận thông tin về SEO MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SEO để giúp trang web của bạn có xếp hạng cao hơn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2018-05-15 11:24:15 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site. Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa quá trình cài đặt %1$s tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy. Details

While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site.

Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa quá trình cài đặt %1$s tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to 'Yoast SEO Premium'.
Date added:
2018-05-11 08:41:20 GMT
Translated by:
Huynh Tin (tinhuynh)
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site. Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa quá trình cài đặt tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy. Details

While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site.

Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa quá trình cài đặt tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Comment:
translators: %1$s expands to 'Yoast SEO Premium'.
Date added:
2018-05-07 07:09:30 GMT
Translated by:
(seominh)
Last updated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site. Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa cài đặt %1$s tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy. Details

While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site.

Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa cài đặt %1$s tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Comment:
translators: %1$s expands to 'Yoast SEO Premium'.
Date added:
2018-05-07 07:10:35 GMT
Translated by:
(seominh)
Last updated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Get your Baidu verification code in %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s. Lấy mã xác thực Baidu của bạn trong %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s. Details

Get your Baidu verification code in %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s.

Lấy mã xác thực Baidu của bạn trong %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to a link start tag to the Baidu Webmaster Tools site add page, %2$s is the link closing tag.
Date added:
2018-04-17 11:08:45 GMT
Translated by:
theredlab
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 108
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar