WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese Glossary

1 2 3 110
Filter ↓ Sort ↓ All (1,209) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Personal info Thông tin cá nhân Details

Personal info

Thông tin cá nhân

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:02 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organization logo Logo tổ chức Details

Organization logo

Logo tổ chức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:07 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organization name Tên tổ chức Details

Organization name

Tên tổ chức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:12 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose whether you're an organization or a person Chọn xem bạn là một tổ chức hay một người Details

Choose whether you're an organization or a person

Chọn xem bạn là một tổ chức hay một người

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:21 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose whether the site represents an organization or a person. Chọn xem trang web đại diện cho một tổ chức hay một người. Details

Choose whether the site represents an organization or a person.

Chọn xem trang web đại diện cho một tổ chức hay một người.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:30 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Knowledge Graph & Schema.org Knowledge Graph & Schema.org Details

Knowledge Graph & Schema.org

Knowledge Graph & Schema.org

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:35 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organization social profiles Trang mạng xã hội của tổ chức Details

Organization social profiles

Trang mạng xã hội của tổ chức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:46 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To make your site represent a Company or Organization go to %1$sSearch Appearance%2$s and set Organization or Person to "Organization". Để làm cho trang web của bạn đại diện cho Công ty hoặc Tổ chức, hãy truy cập %1$sGiao diện tìm kiếm%2$s và đặt Tổ chức hoặc Người thành "Tổ chức". Details

To make your site represent a Company or Organization go to %1$sSearch Appearance%2$s and set Organization or Person to "Organization".

Để làm cho trang web của bạn đại diện cho Công ty hoặc Tổ chức, hãy truy cập %1$sGiao diện tìm kiếm%2$s và đặt Tổ chức hoặc Người thành "Tổ chức".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:00:54 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To change the social accounts used for your site, update the details for %1$s. Để thay đổi các tài khoản mạng xã hội được sử dụng cho trang web của bạn, hãy cập nhật chi tiết cho %1$s. Details

To change the social accounts used for your site, update the details for %1$s.

Để thay đổi các tài khoản mạng xã hội được sử dụng cho trang web của bạn, hãy cập nhật chi tiết cho %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:01:00 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
That means that the form and information below is disabled, and not used. Điều đó có nghĩa là biểu mẫu và thông tin bên dưới sẽ bị vô hiệu hóa và không được sử dụng. Details

That means that the form and information below is disabled, and not used.

Điều đó có nghĩa là biểu mẫu và thông tin bên dưới sẽ bị vô hiệu hóa và không được sử dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:01:05 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website is currently configured to represent a Person Trang web của bạn hiện được cấu hình để đại diện cho một Người Details

Your website is currently configured to represent a Person

Trang web của bạn hiện được cấu hình để đại diện cho một Người

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:01:11 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organization or person Tổ chức hoặc cá nhân Details

Organization or person

Tổ chức hoặc cá nhân

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Organization Tổ chức Details

Organization

Tổ chức

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Does your site represent a person or an organization? Trang web của bạn đại diện cho một người hoặc một tổ chức? Details

Does your site represent a person or an organization?

Trang web của bạn đại diện cho một người hoặc một tổ chức?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:01:32 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Provide an image of the organization logo Cung cấp một hình ảnh logo của tổ chức Details

Provide an image of the organization logo

Cung cấp một hình ảnh logo của tổ chức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-16 10:01:36 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 110
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar