WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese Glossary

1 2 3 74
Filter ↓ Sort ↓ All (1,102) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Object %1$s with id %2$s not found Không tìm thấy đối tượng %1$s có id %2$s Details

Object %1$s with id %2$s not found

Không tìm thấy đối tượng %1$s có id %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to the requested indexable type. %2$s expands to the request id
Date added:
2018-05-15 11:23:45 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown type %1$s Loại không xác định %1$s Details

Unknown type %1$s

Loại không xác định %1$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to the requested indexable type
Date added:
2018-05-15 11:23:51 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Includes a free MyYoast account which gives you access to our free SEO for Beginners course! Bao gồm một tài khoản MyYoast miễn phí cho phép bạn truy cập vào khóa học SEO miễn phí cho Người mới bắt đầu! Details

Includes a free MyYoast account which gives you access to our free SEO for Beginners course!

Bao gồm một tài khoản MyYoast miễn phí cho phép bạn truy cập vào khóa học SEO miễn phí cho Người mới bắt đầu!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
%1$s respects the GDPR. Read our %2$sprivacy policy%3$s on what happens with your personal information. %1$s tôn trọng GDPR. Hãy đọc %2$schính sách riêng tư%3$s của chúng tôi về những gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn. Details

%1$s respects the GDPR. Read our %2$sprivacy policy%3$s on what happens with your personal information.

%1$s tôn trọng GDPR. Hãy đọc %2$schính sách riêng tư%3$s của chúng tôi về những gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands Yoast, %2$s expands to an opening anchor tag, %3$s expands to a closing anchor tag.
Date added:
2018-05-17 04:37:34 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Sign up for our newsletter if you would like to keep up-to-date about %1$s, other cool plugins by %2$s, and interesting news and tips from the world of SEO. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi nếu bạn muốn cập nhật về %1$s, các gói mở rộng khác của %2$s và các tin tức cũng như mẹo thú vị từ thế giới SEO. Details

Sign up for our newsletter if you would like to keep up-to-date about %1$s, other cool plugins by %2$s, and interesting news and tips from the world of SEO.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi nếu bạn muốn cập nhật về %1$s, các gói mở rộng khác của %2$s và các tin tức cũng như mẹo thú vị từ thế giới SEO.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to Yoast SEO for WordPress, %2$s expands to Yoast
Date added:
2018-05-17 04:38:26 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Get the FREE SEO for beginners training course and learn the SEO basics to make your site rank higher. Nhận khóa học SEO MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SEO để giúp trang web của bạn có xếp hạng cao hơn. Details

Get the FREE SEO for beginners training course and learn the SEO basics to make your site rank higher.

Nhận khóa học SEO MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SEO để giúp trang web của bạn có xếp hạng cao hơn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-17 04:39:29 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site. Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa quá trình cài đặt %1$s tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy. Details

While we strive to make setting up %1$s as easy as possible, we understand it can still be daunting. If you would rather have us set up %1$s for you, order a %1$s configuration service and sit back while we configure your site.

Dù chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa quá trình cài đặt %1$s tới mức tối đa, đôi khi việc này vẫn không dễ dàng. Nếu muốn chúng tôi cài đặt %1$s cho bạn, hãy đăng ký gói dịch vụ %1$s và ngồi thư giãn trong khi chúng tôi làm việc ấy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to 'Yoast SEO Premium'.
Date added:
2018-05-11 08:41:20 GMT
Translated by:
tinhuynh
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Get your Baidu verification code in %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s. Lấy mã xác thực Baidu của bạn trong %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s. Details

Get your Baidu verification code in %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s.

Lấy mã xác thực Baidu của bạn trong %1$sBaidu Webmaster Tools%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to a link start tag to the Baidu Webmaster Tools site add page, %2$s is the link closing tag.
Date added:
2018-04-17 11:08:45 GMT
Translated by:
theredlab
References:
Priority:
normal
More links:
Baidu verification code Mã xác nhận Baidu Details

Baidu verification code

Mã xác nhận Baidu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-17 11:08:45 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
If you cannot update your PHP yourself, you can send an email to your host. We have %1$sexamples%2$s here. If they don't want to upgrade your PHP version, we recommend switching hosts. Take a look at our list of %3$srecommended WordPress hosting partners%2$s, they've been vetted by the Yoast support team and offer all the features a modern host should have. Nếu không thể tự cập nhật phiên bản PHP, bạn hãy gửi email tới công ty cung cấp hosting. Tại đây, chúng tôi có %1$sví dụ%2$s. Nếu công ty ấy không muốn cập nhật phiên bản PHP, bạn nên đổi sang công ty khác. Chúng tôi có danh sách %3$sđối tác hosting%2$s để tham khảo. Họ đã được Nhóm hỗ trợ Yoast kiểm tra về khả năng cung cấp tất cả tính năng cần thiết mà 1 host hiện đại nên có. Details

If you cannot update your PHP yourself, you can send an email to your host. We have %1$sexamples%2$s here. If they don't want to upgrade your PHP version, we recommend switching hosts. Take a look at our list of %3$srecommended WordPress hosting partners%2$s, they've been vetted by the Yoast support team and offer all the features a modern host should have.

Nếu không thể tự cập nhật phiên bản PHP, bạn hãy gửi email tới công ty cung cấp hosting. Tại đây, chúng tôi có %1$sví dụ%2$s. Nếu công ty ấy không muốn cập nhật phiên bản PHP, bạn nên đổi sang công ty khác. Chúng tôi có danh sách %3$sđối tác hosting%2$s để tham khảo. Họ đã được Nhóm hỗ trợ Yoast kiểm tra về khả năng cung cấp tất cả tính năng cần thiết mà 1 host hiện đại nên có.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: The link tag to email examples page; 2: The link closing tag; 3: The link tag for the list of recommended WordPress hosting partners;
Date added:
2018-05-07 06:59:53 GMT
Translated by:
seominh
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
For any questions you may have about updating your PHP version, WordPress %1$shas a great page with instructions here%2$s. We recommend going up to version %3$s. Not all plugins may be ready for PHP 7 though, so %4$swe wrote an article on how to test them before you update here%2$s. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình cập nhật phiên bản PHP, WordPress có %1$strang hướng dẫn đầy đủ tại đây%2$s. Chúng tôi đề nghị nâng cấp lên bản %3$s. Một số Gói mở rộng chưa tương thích với PHP 7, nên %4$schúng tôi đã viết hướng dẫn cách kiểm tra trước khi cập nhật tại đây%2$s. Details

For any questions you may have about updating your PHP version, WordPress %1$shas a great page with instructions here%2$s. We recommend going up to version %3$s. Not all plugins may be ready for PHP 7 though, so %4$swe wrote an article on how to test them before you update here%2$s.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình cập nhật phiên bản PHP, WordPress có %1$strang hướng dẫn đầy đủ tại đây%2$s. Chúng tôi đề nghị nâng cấp lên bản %3$s. Một số Gói mở rộng chưa tương thích với PHP 7, nên %4$schúng tôi đã viết hướng dẫn cách kiểm tra trước khi cập nhật tại đây%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: The link tag to the WordPress instructions page for upgrading to newer versions of PHP; 2: The link closing tag; 3: The recommended PHP version; 4: The Yoast article about testing plugin compatibility with newer PHP versions;
Date added:
2018-05-15 06:59:22 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
How? Như thế nào? Details

How?

Như thế nào?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-19 07:01:53 GMT
Translated by:
nhatrangads
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
PHP is the programming language WordPress is developed in and your site runs on. PHP %1$s was released in %2$s and was replaced by PHP %3$s in %4$s. Newer versions of PHP are both faster and more secure, so updating will have a positive effect on your site. Plus, it it enables our developers to use the latest technologies to make Yoast SEO even better. PHP là ngôn ngữ lập trình phát triển nên WordPress và website của bạn. PHP %1$s được phát hành vào %2$s và được thay thế bởi PHP %3$s năm %4$s. Các phiên bản PHP mới sẽ nhanh hơn và bảo mật hơn, do đó, cập nhật PHP mang lại kết quả tốt cho website của bạn. Ngoài ra, việc này cho phép các kĩ sư của chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để làm cho Yoast SEO mạnh mẽ hơn. Details

PHP is the programming language WordPress is developed in and your site runs on. PHP %1$s was released in %2$s and was replaced by PHP %3$s in %4$s. Newer versions of PHP are both faster and more secure, so updating will have a positive effect on your site. Plus, it it enables our developers to use the latest technologies to make Yoast SEO even better.

PHP là ngôn ngữ lập trình phát triển nên WordPress và website của bạn. PHP %1$s được phát hành vào %2$s và được thay thế bởi PHP %3$s năm %4$s. Các phiên bản PHP mới sẽ nhanh hơn và bảo mật hơn, do đó, cập nhật PHP mang lại kết quả tốt cho website của bạn. Ngoài ra, việc này cho phép các kĩ sư của chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để làm cho Yoast SEO mạnh mẽ hơn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: the PHP version that will no longer be supported; 2: The year the unsupported PHP version was released; 3: The minimal PHP version that will be supported; 4: The year the minimally supported version of PHP was released;
Date added:
2018-05-07 07:06:00 GMT
Translated by:
seominh
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Why? Tại sao? Details

Why?

Tại sao?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-19 07:01:05 GMT
Translated by:
nhatrangads
Approved by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
PHP update required. Yêu cầu cập nhật PHP Details

PHP update required.

Yêu cầu cập nhật PHP

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-19 07:00:55 GMT
Translated by:
nhatrangads
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 74
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar