New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Galician

Filter ↓ Sort ↓ All (153) Translated (53) Untranslated (103) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.
Priority: high
Mellora o SEO do teu WordPress: Escribe mellor contido e consegue un sitio WordPress completamente optimizado usando o plugin Yoast SEO. Details
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-08 21:19:05 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
high
Yoast SEO
Priority: high
Yoast SEO Details
Yoast SEO
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-02 22:32:05 UTC
Translated by:
Víctor J. Quesada (egalego)
Priority of the original:
high
<a href="https://yoa.st/3r2">Read more on how to get support</a> <a href="https://yoa.st/3r2">Lea máis sobre como obter apoio</a> Details
<a href="https://yoa.st/3r2">Read more on how to get support</a>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
The plugins you buy at Yoast are called ‘premium plugins’ (even if Premium isn’t in its name) and include a complete year of free updates and premium support. This means you can contact our support team if you have any questions about that plugin. Os plugins que compras en Yoast chámanse "plugins premium" (aínda que Premium non estea no seu nome) e inclúen un ano completo de actualizacións gratuítas e soporte premium. Isto significa que podes contactar co noso equipo de asistencia se tes algunha dúbida sobre ese plugin. Details
The plugins you buy at Yoast are called ‘premium plugins’ (even if Premium isn’t in its name) and include a complete year of free updates and premium support. This means you can contact our support team if you have any questions about that plugin.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-08 21:18:19 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Yoast SEO is updated every two weeks. If you want to know why, please read <a href="https://yoa.st/3q-">this post on why we release every two weeks</a>! SEO Yoast actualízase cada dúas semanas. Se queres saber por que, lea <a href="https://yoa.st/3q-">esta publicación sobre por que nos lanzamos cada dúas semanas</a>! Details
Yoast SEO is updated every two weeks. If you want to know why, please read <a href="https://yoa.st/3q-">this post on why we release every two weeks</a>!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
You can <a href="https://yoa.st/3qz">read more here on how to solve the issue with the wrong description</a>. Pode <a href="https://yoa.st/3qz">ler máis aquí sobre como resolver o problema coa descrición incorrecta</a>. Details
You can <a href="https://yoa.st/3qz">read more here on how to solve the issue with the wrong description</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Possible causes could be: 1. wrong description in code 2. Google cache is outdated 3. Search term manipulation 4. Google ignored the meta description As posibles causas poden ser: 1. Descrición incorrecta no código 2. O caché de Google está desactualizado 3. Manipulación de termos de procura 4. Google ignorou métaa descrición Details
Possible causes could be: 1. wrong description in code 2. Google cache is outdated 3. Search term manipulation 4. Google ignored the meta description
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-15 09:13:40 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
If you’ve crafted nice meta descriptions for your blog posts, nothing is more annoying than Google showing another description for your site completely in the search result snippet. Se elaboraches boas descricións meta para as túas publicacións no blog, nada é máis molesto que Google mostre outra descrición completa para o teu sitio no fragmento de resultados. Details
If you’ve crafted nice meta descriptions for your blog posts, nothing is more annoying than Google showing another description for your site completely in the search result snippet.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Yoast SEO provides multiple options for setting a URL or group of URLs to noindex. <a href="https://yoa.st/3qy/">Read more about how to do this in this guide</a>. Yoast SEO ofrece múltiples opcións para configurar unha URL ou grupo de URLs a noindex. <a href="https://yoa.st/3qy/">Lea máis sobre como facelo nesta guía</a>. Details
Yoast SEO provides multiple options for setting a URL or group of URLs to noindex. <a href="https://yoa.st/3qy/">Read more about how to do this in this guide</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
If you need more details or a step by step guide, read our <a href="https://yoa.st/3qx">Implementation guide for Yoast SEO breadcrumbs</a>. Se necesita máis detalles ou unha guía paso a paso, lea nosa<a href="https://yoa.st/3qx">Guía de implementación para faragullas de pan Yoast SEO</a> . Details
If you need more details or a step by step guide, read our <a href="https://yoa.st/3qx">Implementation guide for Yoast SEO breadcrumbs</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-08 20:11:10 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the <a href="https://yoa.st/3qv">importance of breadcrumbs for SEO</a>. Os pasos a continuación son unha solución temporal, xa que as edicións manuais realizadas nos arquivos de temas poden sobrescribirse con futuras actualizacións de temas. Póñase en contacto co desarrollador do tema para obter unha solución permanente. Escribimos un artigo sobre <a href="https://yoa.st/3qv"> importancia das faragullas de pan para SEO</a>. Details
The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the <a href="https://yoa.st/3qv">importance of breadcrumbs for SEO</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Having an XML sitemap can be beneficial for SEO, as Google can retrieve essential pages of a website very fast, even if the internal linking of a site isn’t flawless. The sitemap index and individual sitemaps are updated automatically as you add or remove content and will include the post types you want search engines to index. Post Types marked as noindex will not appear in the sitemap. <a href="https://yoa.st/3qt">Learn more about XML Sitemaps</a>. Ter un mapa do sitio XML pode ser beneficioso para o SEO, xa que Google pode recuperar páxinas esenciais dun sitio web moi rápido, mesmo se a ligazón interna dun sitio non é perfecta. O índice do mapa do sitio e os mapas do sitio individuais actualízanse automaticamente a medida que agrega ou elimina contido e incluirá os tipos de publicacións que desexa que indexen os motores de procura. Os tipos de publicación marcados como noindex non aparecerán no mapa do sitio.<a href="https://yoa.st/3qt">Obteña máis información sobre mapas do sitio XML</a>. Details
Having an XML sitemap can be beneficial for SEO, as Google can retrieve essential pages of a website very fast, even if the internal linking of a site isn’t flawless. The sitemap index and individual sitemaps are updated automatically as you add or remove content and will include the post types you want search engines to index. Post Types marked as noindex will not appear in the sitemap. <a href="https://yoa.st/3qt">Learn more about XML Sitemaps</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
I have a different question than listed here Teño unha pregunta diferente á que enumera aquí Details
I have a different question than listed here
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
How do I get support? Como podo obter axuda? Details
How do I get support?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
How often is Yoast SEO updated? Con que frecuencia se actualiza Yoast SEO? Details
How often is Yoast SEO updated?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-07 21:12:24 UTC
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 4

Export as