WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Bulgarian

1 2 3 6
Filter ↓ Sort ↓ All (86) Untranslated (24) Waiting (5) Fuzzy (3) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Подобрете SEO на Вашия WordPress сайт: Напишете по-добро съдържание и разполагайте с напълно SEO оптимизиран сайт на WordPress, използвайки плъгина Yoast SEO. Details

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

Подобрете SEO на Вашия WordPress сайт: Напишете по-добро съдържание и разполагайте с напълно SEO оптимизиран сайт на WordPress, използвайки плъгина Yoast SEO.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-11-12 12:14:39 GMT
Translated by:
mkamenova
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-10-23 16:42:12 GMT
Translated by:
George Botsev (Botzev)
Approved by:
Marin Atanasov (tyxla)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
<strong>[Premium]</strong> Synonyms &amp; related keyphrases: Optimize your article for synonyms and related keyphrases. You have to log in to add a translation. Details

<strong>[Premium]</strong> Synonyms &amp; related keyphrases: Optimize your article for synonyms and related keyphrases.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For more info on search engine optimization, check out the following: За повече информация относно оптимизацията на търсачките вижте следното: Details

For more info on search engine optimization, check out the following:

За повече информация относно оптимизацията на търсачките вижте следното:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 21:40:18 GMT
Translated by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control over which features you want to use. Контролирайте кои функции искате да използвате. Details

Control over which features you want to use.

Контролирайте кои функции искате да използвате.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-06-14 19:05:19 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overview of site-wide SEO problems and possible improvements. Общ преглед на проблемите, свързани със SEO, и възможните подобрения. Details

Overview of site-wide SEO problems and possible improvements.

Общ преглед на проблемите, свързани със SEO, и възможните подобрения.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-06-14 19:05:20 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You'll find answers to many of your questions on <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>. Ще намерите отговори на много от вашите въпроси на <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>. Details

You'll find answers to many of your questions on <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>.

Ще намерите отговори на много от вашите въпроси на <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2018-06-14 21:06:28 GMT
Translated by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed. Съобщения за грешки за "Yoast SEO" са <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Моля, обърнете внимание, че GitHub не е форум за поддръжка, а проблемите, които не са правилно квалифицирани като бъгове, ще бъдат закрити. Details

Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed.

Съобщения за грешки за "Yoast SEO" са <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Моля, обърнете внимание, че GitHub не е форум за поддръжка, а проблемите, които не са правилно квалифицирани като бъгове, ще бъдат закрити.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 19:05:20 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too. Трябва също така да проверите <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Местно SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast SEO Новини</a> и <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Видео SEO</a> разширения на Yoast SEO. Те вече работят със свободната версия на "Yoast SEO", а тези престижни разширения, разбира се, идват с подкрепа. Details

You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too.

Трябва също така да проверите <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Местно SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast SEO Новини</a> и <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Видео SEO</a> разширения на Yoast SEO. Те вече работят със свободната версия на "Yoast SEO", а тези престижни разширения, разбира се, идват с подкрепа.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 19:05:20 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment! Имайте предвид, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> също има няколко допълнителни функции, включително опцията да имате няколко ключови думи за фокус, вътрешни предложения за свързване, проверки на съдържанието на крайъгълния камък и мениджър за пренасочване, така че си заслужава инвестицията! Details

Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment!

Имайте предвид, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> също има няколко допълнителни функции, включително опцията да имате няколко ключови думи за фокус, вътрешни предложения за свързване, проверки на съдържанието на крайъгълния камък и мениджър за пренасочване, така че си заслужава инвестицията!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 19:05:20 GMT
Translated by:
borjabobby
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment! Имайте предвид, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> също има няколко допълнителни функции, включително опцията да имате няколко ключови думи за фокус, вътрешни предложения за свързване, проверки на съдържанието на крайъгълния камък и мениджър за пренасочване, така че си заслужава инвестицията! Details

Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment!

Имайте предвид, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> също има няколко допълнителни функции, включително опцията да имате няколко ключови думи за фокус, вътрешни предложения за свързване, проверки на съдържанието на крайъгълния камък и мениджър за пренасочване, така че си заслужава инвестицията!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-03-25 11:04:18 GMT
Translated by:
itknol
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment! Обърнете внимание, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> има и няколко допълнителни екстри, включитлено опцията да видите синоними и техните сходни ключови фрази, предложения по вътрешните линкове, ключови проверки по съдържанието и управление на пренасочванията така, че наистина си струва инвестицията! Details

Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment!

Обърнете внимание, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> има и няколко допълнителни екстри, включитлено опцията да видите синоними и техните сходни ключови фрази, предложения по вътрешните линкове, ключови проверки по съдържанието и управление на пренасочванията така, че наистина си струва инвестицията!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-03-25 11:06:37 GMT
Translated by:
itknol
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Yoast team does not always provide active support for the Yoast SEO plugin on the WordPress.org forums, as we prioritize our email support. One-on-one email support is available to people who <a href="https://yoa.st/1v8">bought Yoast SEO Premium</a> only. Екипът на Yoast не винаги предоставя активна поддръжка за приставката Yoast SEO на форумите на WordPress.org, тъй като даваме приоритет на нашата поддръжка по имейл. Едноличната електронна поща е достъпна само за хора, които <a href="https://yoa.st/1v8"> са купили Yoast SEO Premium </a>. Details

The Yoast team does not always provide active support for the Yoast SEO plugin on the WordPress.org forums, as we prioritize our email support. One-on-one email support is available to people who <a href="https://yoa.st/1v8">bought Yoast SEO Premium</a> only.

Екипът на Yoast не винаги предоставя активна поддръжка за приставката Yoast SEO на форумите на WordPress.org, тъй като даваме приоритет на нашата поддръжка по имейл. Едноличната електронна поща е достъпна само за хора, които <a href="https://yoa.st/1v8"> са купили Yoast SEO Premium </a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 19:05:20 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: some features are Premium. Which means you need Yoast SEO Premium to unlock those features. You can <a href="https://yoa.st/1v8">get Yoast SEO Premium here</a>! Бележка: някои функции са Premium. Което означава, че имате нужда от Yoast SEO Premium, за да отключите тези функции. Можете <a href="https://yoa.st/1v8"> да закупите Yoast SEO Premium от тук</a>! Details

Note: some features are Premium. Which means you need Yoast SEO Premium to unlock those features. You can <a href="https://yoa.st/1v8">get Yoast SEO Premium here</a>!

Бележка: някои функции са Premium. Което означава, че имате нужда от Yoast SEO Premium, за да отключите тези функции. Можете <a href="https://yoa.st/1v8"> да закупите Yoast SEO Premium от тук</a>!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 19:05:20 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO does everything in its power to please both visitors and search engine spiders. How? Below you’ll find a small sampling of the powers of Yoast SEO: Yoast SEO прави всичко по силите си, за да задоволи както посетителите, така и паяците на търсачките. Как? По-долу ще намерите малка извадка от правомощията на Yoast SEO: Details

Yoast SEO does everything in its power to please both visitors and search engine spiders. How? Below you’ll find a small sampling of the powers of Yoast SEO:

Yoast SEO прави всичко по силите си, за да задоволи както посетителите, така и паяците на търсачките. Как? По-долу ще намерите малка извадка от правомощията на Yoast SEO:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 21:40:52 GMT
Translated by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar