WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Vietnamese Glossary

1 2 3 79
Filter ↓ Sort ↓ All (1,163) Untranslated (12) Waiting (101) Fuzzy (44) Warnings (3)
Prio Original string Translation
Use your keyword or synonyms more often in your text so that we can check %1$skeyword distribution%2$s. Sử dụng từ khóa hoặc từ đồng nghĩa của bạn thường xuyên hơn trong văn bản để chúng tôi có thể kiểm tra việc %1$sphân phối từ khóa%2$s. Details

Use your keyword or synonyms more often in your text so that we can check %1$skeyword distribution%2$s.

Sử dụng từ khóa hoặc từ đồng nghĩa của bạn thường xuyên hơn trong văn bản để chúng tôi có thể kiểm tra việc %1$sphân phối từ khóa%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Translators: %1$s expands to a link to a Yoast.com article about keyword and topic distribution, %2$s expands to the anchor end tag
Date added:
2018-07-10 10:12:25 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
Use your keyword or synonyms more often in your text so that we can check %1$skeyword distribution%2$s. Use your keyword or synonyms more often in your text so that we can check %1$skeyword distribution%2$s. Details

Use your keyword or synonyms more often in your text so that we can check %1$skeyword distribution%2$s.

Use your keyword or synonyms more often in your text so that we can check %1$skeyword distribution%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Translators: %1$s expands to a link to a Yoast.com article about keyword and topic distribution, %2$s expands to the anchor end tag
Date added:
2018-07-12 10:29:03 GMT
Translated by:
stevenit
References:
Priority:
normal
More links:
The %3$skeyword density%4$s is %1$s, which is too low; the focus keyword was found %2$d times. %3$sMật độ từ khóa%4$s là %1$s, quá thấp; từ khóa tập trung được tìm thấy %2$d lần. Details

The %3$skeyword density%4$s is %1$s, which is too low; the focus keyword was found %2$d times.

%3$sMật độ từ khóa%4$s%1$s, quá thấp; từ khóa tập trung được tìm thấy %2$d lần.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:11:35 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
Upgrade to %s » Nâng cấp lên %s » Details

Upgrade to %s »

Nâng cấp lên %s »

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s expands to Yoast SEO Premium.
Date added:
2018-07-10 10:10:38 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
Optimize your site for Google News. Tối ưu hóa trang web của bạn cho Google Tin tức. Details

Optimize your site for Google News.

Tối ưu hóa trang web của bạn cho Google Tin tức.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:10:28 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
News SEO SEO tin tức Details

News SEO

SEO tin tức

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:10:18 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
Optimize your shop's SEO and sell more products! Tối ưu hóa SEO của cửa hàng và bán nhiều sản phẩm hơn! Details

Optimize your shop's SEO and sell more products!

Tối ưu hóa SEO của cửa hàng và bán nhiều sản phẩm hơn!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:10:06 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
WooCommerce SEO SEO WooCommerce Details

WooCommerce SEO

SEO WooCommerce

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:09:44 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
References:
Priority:
normal
More links:
Be found in Google Video search and enhance your video sharing on social media. Được tìm thấy trong tìm kiếm Google Video và nâng cao khả năng chia sẻ video của bạn trên mạng xã hội. Details

Be found in Google Video search and enhance your video sharing on social media.

Được tìm thấy trong tìm kiếm Google Video và nâng cao khả năng chia sẻ video của bạn trên mạng xã hội.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:05:21 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
Video SEO Video về SEO Details

Video SEO

Video về SEO

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:02:29 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
Be found in Google Maps and local results. Được tìm thấy trong Google Maps và kết quả địa phương. Details

Be found in Google Maps and local results.

Được tìm thấy trong Google Maps và kết quả địa phương.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:02:50 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
Local SEO SEO theo địa phương Details

Local SEO

SEO theo địa phương

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:03:07 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
Extend Yoast SEO Mở rộng Yoast SEO Details

Extend Yoast SEO

Mở rộng Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:03:19 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
Learn practical SEO skills to rank higher in Google. Tìm hiểu các kỹ năng SEO thực tế để xếp hạng cao hơn trong Google. Details

Learn practical SEO skills to rank higher in Google.

Tìm hiểu các kỹ năng SEO thực tế để xếp hạng cao hơn trong Google.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:03:37 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
Basic SEO course Khóa học SEO cơ bản Details

Basic SEO course

Khóa học SEO cơ bản

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-07-10 10:03:44 GMT
Translated by:
SvenSeaGal (bmw6754321)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 79
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar