WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

1 2 3 6
Filter ↓ Sort ↓ All (77) Untranslated (61) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Përmirësoni SEO-n e WordPress-it tuaj: Shkruani lëndë më të mirë dhe kini një sajt WordPress plotësisht të optimizuar duke përdorur shtesën Yoast SEO. Details

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

Përmirësoni SEO-n e WordPress-it tuaj: Shkruani lëndë më të mirë dhe kini një sajt WordPress plotësisht të optimizuar duke përdorur shtesën Yoast SEO.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2018-06-16 08:13:12 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2018-06-16 08:12:02 GMT
Translated by:
aim (aimilius)
Approved by:
Besnik
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
For more info on search engine optimization, check out the following: Për më shumë informacion mbi optimizimin e motorëve të kërkimit, shihni sa vijon: Details

For more info on search engine optimization, check out the following:

Për më shumë informacion mbi optimizimin e motorëve të kërkimit, shihni sa vijon:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-04-02 15:35:41 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control over which features you want to use. Kontrolloni cilat veçori doni të përdorni. Details

Control over which features you want to use.

Kontrolloni cilat veçori doni të përdorni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-06-16 08:11:58 GMT
Translated by:
aim (aimilius)
Approved by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overview of site-wide SEO problems and possible improvements. You have to log in to add a translation. Details

Overview of site-wide SEO problems and possible improvements.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Screenshot description.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed. Njoftime të metash për Yoast SEO <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">mirëpriten në GitHub</a>. Ju lutemi, vini re se GitHub nuk është forum asistence dhe, çështjet që nuk kualifikohen si të meta, do të mbyllen. Details

Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed.

Njoftime të metash për Yoast SEO <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">mirëpriten në GitHub</a>. Ju lutemi, vini re se GitHub nuk është forum asistence dhe, çështjet që nuk kualifikohen si të meta, do të mbyllen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-04-02 15:37:40 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too. You have to log in to add a translation. Details

You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description paragraph.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment! You have to log in to add a translation. Details

Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description paragraph.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Yoast team does not always provide active support for the Yoast SEO plugin on the WordPress.org forums, as we prioritize our email support. One-on-one email support is available to people who <a href="https://yoa.st/1v8">bought Yoast SEO Premium</a> only. You have to log in to add a translation. Details

The Yoast team does not always provide active support for the Yoast SEO plugin on the WordPress.org forums, as we prioritize our email support. One-on-one email support is available to people who <a href="https://yoa.st/1v8">bought Yoast SEO Premium</a> only.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description paragraph.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: some features are Premium. Which means you need Yoast SEO Premium to unlock those features. You can <a href="https://yoa.st/1v8">get Yoast SEO Premium here</a>! Shënim: disa veçori janë Me Pagesë. Që do të thotë se ju duhet Yoast SEO Premium për t’i shkyçur ato veçori. Mundeni <a href="https://yoa.st/1v8">ta merrni Yoast SEO Premium këtu</a>! Details

Note: some features are Premium. Which means you need Yoast SEO Premium to unlock those features. You can <a href="https://yoa.st/1v8">get Yoast SEO Premium here</a>!

Shënim: disa veçori janë Me Pagesë. Që do të thotë se ju duhet Yoast SEO Premium për t’i shkyçur ato veçori. Mundeni <a href="https://yoa.st/1v8">ta merrni Yoast SEO Premium këtu</a>!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-04-02 15:39:08 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO does everything in its power to please both visitors and search engine spiders. How? Below you’ll find a small sampling of the powers of Yoast SEO: Yoast SEO bën gjithçka ka në dorë për të kënaqur si vizitorët, ashtu edhe indeksuesit e motorëve të kërkimit. Si? Më poshtë do të gjeni një shembull të vogël të fuqive të Yoast SEO-s: Details

Yoast SEO does everything in its power to please both visitors and search engine spiders. How? Below you’ll find a small sampling of the powers of Yoast SEO:

Yoast SEO bën gjithçka ka në dorë për të kënaqur si vizitorët, ashtu edhe indeksuesit e motorëve të kërkimit. Si? Më poshtë do të gjeni një shembull të vogël të fuqive të Yoast SEO-s:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-04-02 15:45:15 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need some help with your search engine optimization? Need an SEO plugin that helps you reach for the stars? Yoast SEO is the original WordPress SEO plugin since 2008. It is the favorite tool of millions of users, ranging from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet. With Yoast SEO, you get a solid toolset that helps you aim for that number one spot in the search results. Yoast: SEO for everyone. Ju duhet ca ndihmë në optimizim për motorë kërkimesh? Ju duhet një shtojcë SEO që ju ndihmon për t’u ngjitur shumë lart? Yoast SEO është shtojca origjinale SEO për WordPress, që prej 2008-s. Është mjeti i parapëlqyer i miliona përdoruesve, duke filluar nga furra e lagjes e deri te disa nga sajtet më popullorë të planetit. Me Yoast SEO merrni një grup solid mjetesh që ju ndihmon të synoni vendin e parë në përfundime kërkimi. Yoast: SEO për këdo. Details

Need some help with your search engine optimization? Need an SEO plugin that helps you reach for the stars? Yoast SEO is the original WordPress SEO plugin since 2008. It is the favorite tool of millions of users, ranging from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet. With Yoast SEO, you get a solid toolset that helps you aim for that number one spot in the search results. Yoast: SEO for everyone.

Ju duhet ca ndihmë në optimizim për motorë kërkimesh? Ju duhet një shtojcë SEO që ju ndihmon për t’u ngjitur shumë lart? Yoast SEO është shtojca origjinale SEO për WordPress, që prej 2008-s. Është mjeti i parapëlqyer i miliona përdoruesve, duke filluar nga furra e lagjes e deri te disa nga sajtet më popullorë të planetit. Me Yoast SEO merrni një grup solid mjetesh që ju ndihmon të synoni vendin e parë në përfundime kërkimi. Yoast: SEO për këdo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-04-02 15:43:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>[Premium]</strong> Redirect manager: It keeps your site healthy by easily redirecting errors from Google Search Console, deleted pages and changed URLs. You have to log in to add a translation. Details

<strong>[Premium]</strong> Redirect manager: It keeps your site healthy by easily redirecting errors from Google Search Console, deleted pages and changed URLs.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>[Premium]</strong> Social previews to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter. You have to log in to add a translation. Details

<strong>[Premium]</strong> Social previews to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk editor: Make large-scale edits to your site. You have to log in to add a translation. Details

Bulk editor: Make large-scale edits to your site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar