WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Czech

1 2 3 6
Filter ↓ Sort ↓ All (77) Untranslated (37) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Vylepšete svůj WordPress SEO: Napište lepší obsah a mějte plně optimalizovány Wordpressové stránky za pomoci Yoast SEO pluginu. Details

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

Vylepšete svůj WordPress SEO: Napište lepší obsah a mějte plně optimalizovány Wordpressové stránky za pomoci Yoast SEO pluginu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-09-14 14:34:40 GMT
Translated by:
ondranen
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-09-06 15:59:00 GMT
Translated by:
Musilda
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
For more info on search engine optimization, check out the following: Pro získání dalších informací o SEO se podívejte sem: Details

For more info on search engine optimization, check out the following:

Pro získání dalších informací o SEO se podívejte sem:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-05-15 21:04:12 GMT
Translated by:
tomasvlasim
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control over which features you want to use. Nastavení prvků, které chcete používat. Details

Control over which features you want to use.

Nastavení prvků, které chcete používat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-09-09 23:12:25 GMT
Translated by:
tomasvlasim
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overview of site-wide SEO problems and possible improvements. Přehled problémů SEO týkajících se celého webu a možnosti jejich vylepšení. Details

Overview of site-wide SEO problems and possible improvements.

Přehled problémů SEO týkajících se celého webu a možnosti jejich vylepšení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-09-09 23:13:15 GMT
Translated by:
tomasvlasim
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed. You have to log in to add a translation. Details

Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description paragraph.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too. You have to log in to add a translation. Details

You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description paragraph.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment! Všimněte si, že <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> má také několik dalších funkcí, včetně možnosti mít synonyma a související klíčové fráze, návrhy interního prolinkování, kontroly základního kamene obsahu a správce přesměrování, takže to stojí za investici! Details

Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment!

Všimněte si, že <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> má také několik dalších funkcí, včetně možnosti mít synonyma a související klíčové fráze, návrhy interního prolinkování, kontroly základního kamene obsahu a správce přesměrování, takže to stojí za investici!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-03-27 12:48:34 GMT
Translated by:
Dominika Mašková (mousemarketing)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Yoast team does not always provide active support for the Yoast SEO plugin on the WordPress.org forums, as we prioritize our email support. One-on-one email support is available to people who <a href="https://yoa.st/1v8">bought Yoast SEO Premium</a> only. Tým Yoast neposkytuje vždy aktivní podporu pro plugin Yoast SEO na fórech WordPress.org, protože upřednostňujeme naši emailovou podporu. Jeden-na-jednoho emailová podpora je k dispozici pouze lidem, kteří <a href="https://yoa.st/1v8">si zakoupili Yoast SEO Premium</a>. Details

The Yoast team does not always provide active support for the Yoast SEO plugin on the WordPress.org forums, as we prioritize our email support. One-on-one email support is available to people who <a href="https://yoa.st/1v8">bought Yoast SEO Premium</a> only.

Tým Yoast neposkytuje vždy aktivní podporu pro plugin Yoast SEO na fórech WordPress.org, protože upřednostňujeme naši emailovou podporu. Jeden-na-jednoho emailová podpora je k dispozici pouze lidem, kteří <a href="https://yoa.st/1v8">si zakoupili Yoast SEO Premium</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-03-27 12:48:34 GMT
Translated by:
Dominika Mašková (mousemarketing)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: some features are Premium. Which means you need Yoast SEO Premium to unlock those features. You can <a href="https://yoa.st/1v8">get Yoast SEO Premium here</a>! Poznámka: některé funkce jsou Premium. Což znamená, že potřebujete Yoast SEO Premium k odemknutí těchto funkcí. Můžete <a href="https://yoa.st/1v8">získat Yoast SEO Premium zde</a>! Details

Note: some features are Premium. Which means you need Yoast SEO Premium to unlock those features. You can <a href="https://yoa.st/1v8">get Yoast SEO Premium here</a>!

Poznámka: některé funkce jsou Premium. Což znamená, že potřebujete Yoast SEO Premium k odemknutí těchto funkcí. Můžete <a href="https://yoa.st/1v8">získat Yoast SEO Premium zde</a>!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-03-27 12:48:34 GMT
Translated by:
Dominika Mašková (mousemarketing)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO does everything in its power to please both visitors and search engine spiders. How? Below you’ll find a small sampling of the powers of Yoast SEO: Yoast SEO dělá vše, co je v jeho silách, aby potěšil jak návštěvníky webu tak vyhledávací roboty. Jak? Níže naleznete malou ukázku schopností Yoast SEO pluginu: Details

Yoast SEO does everything in its power to please both visitors and search engine spiders. How? Below you’ll find a small sampling of the powers of Yoast SEO:

Yoast SEO dělá vše, co je v jeho silách, aby potěšil jak návštěvníky webu tak vyhledávací roboty. Jak? Níže naleznete malou ukázku schopností Yoast SEO pluginu:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-05-23 08:40:52 GMT
Translated by:
(Droower)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need some help with your search engine optimization? Need an SEO plugin that helps you reach for the stars? Yoast SEO is the original WordPress SEO plugin since 2008. It is the favorite tool of millions of users, ranging from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet. With Yoast SEO, you get a solid toolset that helps you aim for that number one spot in the search results. Yoast: SEO for everyone. Potřebujete pomoc s optimalizací pro vyhledávače? Potřebujete SEO plugin, který vám pomůže dosáhnout na hvězdy? Yoast SEO je originální WordPress SEO plugin od roku 2008. Je to oblíbený nástroj miliónů uživatelů, od pekárny na rohu až po některé z nejpopulárnějších míst na planetě. S Yoast SEO dostanete solidní sadu nástrojů, která vám pomůže zaměřit se na místo číslo jedna ve výsledcích vyhledávání. Yoast: SEO pro každého. Details

Need some help with your search engine optimization? Need an SEO plugin that helps you reach for the stars? Yoast SEO is the original WordPress SEO plugin since 2008. It is the favorite tool of millions of users, ranging from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet. With Yoast SEO, you get a solid toolset that helps you aim for that number one spot in the search results. Yoast: SEO for everyone.

Potřebujete pomoc s optimalizací pro vyhledávače? Potřebujete SEO plugin, který vám pomůže dosáhnout na hvězdy? Yoast SEO je originální WordPress SEO plugin od roku 2008. Je to oblíbený nástroj miliónů uživatelů, od pekárny na rohu až po některé z nejpopulárnějších míst na planetě. S Yoast SEO dostanete solidní sadu nástrojů, která vám pomůže zaměřit se na místo číslo jedna ve výsledcích vyhledávání. Yoast: SEO pro každého.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-03-27 12:48:34 GMT
Translated by:
Dominika Mašková (mousemarketing)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>[Premium]</strong> Redirect manager: It keeps your site healthy by easily redirecting errors from Google Search Console, deleted pages and changed URLs. You have to log in to add a translation. Details

<strong>[Premium]</strong> Redirect manager: It keeps your site healthy by easily redirecting errors from Google Search Console, deleted pages and changed URLs.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>[Premium]</strong> Social previews to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter. You have to log in to add a translation. Details

<strong>[Premium]</strong> Social previews to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk editor: Make large-scale edits to your site. You have to log in to add a translation. Details

Bulk editor: Make large-scale edits to your site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in description list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar