WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Bulgarian

1 2 3 5
Filter ↓ Sort ↓ All (106) Untranslated (40) Waiting (6) Fuzzy (3) Warnings (2)
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Подобрете SEO на Вашия WordPress сайт: Напишете по-добро съдържание и разполагайте с напълно SEO оптимизиран сайт на WordPress, използвайки плъгина Yoast SEO. Details

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

Подобрете SEO на Вашия WordPress сайт: Напишете по-добро съдържание и разполагайте с напълно SEO оптимизиран сайт на WordPress, използвайки плъгина Yoast SEO.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-10-31 15:08:57 GMT
Translated by:
mkamenova
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
high
More links:
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-12-02 13:46:06 GMT
Translated by:
George Botsev (Botzev)
Approved by:
Marin Atanasov (tyxla)
Priority:
high
More links:
Fixes a bug where the title and meta description field's cursor would jump to the start when typing. Fixes a bug where the title and meta description field's cursor would jump to the start when typing. Details

Fixes a bug where the title and meta description field's cursor would jump to the start when typing.

Fixes a bug where the title and meta description field's cursor would jump to the start when typing.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-12-09 15:28:50 GMT
Translated by:
indigobg
Priority:
normal
More links:
Deprecates the <code>Yoast_Modal</code> class. Коригиране на бъгове в полетата на заглавие и мета описания, където курсорът може да се премести в началото по време на писане. Details

Deprecates the <code>Yoast_Modal</code> class.

Warning: Missing tags from translation.
Коригиране на бъгове в полетата на заглавие и мета описания, където курсорът може да се премести в началото по време на писане.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-12-09 15:28:54 GMT
Translated by:
indigobg
Priority:
normal
More links:
<h4>Earlier versions</h4> <h4>По-ранни версии</h4> Details

<h4>Earlier versions</h4>

<h4>По-ранни версии</h4>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-11-18 14:43:06 GMT
Translated by:
georgidaskalov2
Priority:
normal
More links:
Compatibility: Съвместимост: Details

Compatibility:

Съвместимост:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-11-18 14:43:54 GMT
Translated by:
georgidaskalov2
Priority:
normal
More links:
Revise the enqueue order of the JavaScript assets to ensure compatibility with the classic editor plugin and WordPress 5.0. Преглеждайте реда за прикриване на активите на JavaScript, за да осигурите съвместимост с приставката за класически редактор и WordPress 5.0. Details

Revise the enqueue order of the JavaScript assets to ensure compatibility with the classic editor plugin and WordPress 5.0.

Преглеждайте реда за прикриване на активите на JavaScript, за да осигурите съвместимост с приставката за класически редактор и WordPress 5.0.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-11-18 14:44:20 GMT
Translated by:
georgidaskalov2
Priority:
normal
More links:
Adds the <code>__block_editor_compatible_meta_box</code> flag to our metabox registrations to indicate they are compatible with WordPress 5.0. Добавя флага <code> __ block_editor_compatible_meta_box </ code> в регистрационните ни метабоксове, за да покаже, че те са съвместими с WordPress 5.0. Details

Adds the <code>__block_editor_compatible_meta_box</code> flag to our metabox registrations to indicate they are compatible with WordPress 5.0.

Warning: Expected </code>, got </ code>.
Добавя флага <code> __ block_editor_compatible_meta_box </ code> в регистрационните ни метабоксове, за да покаже, че те са съвместими с WordPress 5.0.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-11-18 14:44:47 GMT
Translated by:
georgidaskalov2
Priority:
normal
More links:
For more info on search engine optimization, check out the following: За повече информация относно оптимизацията на търсачките вижте следното: Details

For more info on search engine optimization, check out the following:

За повече информация относно оптимизацията на търсачките вижте следното:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-06-14 21:40:18 GMT
Translated by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
normal
More links:
For the changelog of earlier versions, please refer to https://yoa.st/yoast-seo-changelog За промените в предишните версии, моля вижте https://yoa.st/yoast-seo-changelog Details

For the changelog of earlier versions, please refer to https://yoa.st/yoast-seo-changelog

За промените в предишните версии, моля вижте https://yoa.st/yoast-seo-changelog

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-04-20 14:39:21 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
normal
More links:
Control over which features you want to use. Контролирайте кои функции искате да използвате. Details

Control over which features you want to use.

Контролирайте кои функции искате да използвате.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-04-20 14:39:50 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
normal
More links:
Overview of site-wide SEO problems and possible improvements. Общ преглед на проблемите, свързани със SEO, и възможните подобрения. Details

Overview of site-wide SEO problems and possible improvements.

Общ преглед на проблемите, свързани със SEO, и възможните подобрения.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-04-20 14:40:22 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
normal
More links:
Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed. Съобщения за грешки за "Yoast SEO" са <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Моля, обърнете внимание, че GitHub не е форум за поддръжка, а проблемите, които не са правилно квалифицирани като бъгове, ще бъдат закрити. Details

Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed.

Съобщения за грешки за "Yoast SEO" са <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Моля, обърнете внимание, че GitHub не е форум за поддръжка, а проблемите, които не са правилно квалифицирани като бъгове, ще бъдат закрити.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-04-20 14:41:26 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
normal
More links:
You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too. Трябва също така да проверите <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Местно SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast SEO Новини</a> и <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Видео SEO</a> разширения на Yoast SEO. Те вече работят със свободната версия на "Yoast SEO", а тези престижни разширения, разбира се, идват с подкрепа. Details

You should also check out the <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Local SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast News SEO</a> and <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a> extensions to Yoast SEO. They work with the free version of Yoast SEO already, and these premium extensions of course come with support too.

Трябва също така да проверите <a href="https://yoa.st/1uu">Yoast Местно SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uv">Yoast SEO Новини</a> и <a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Видео SEO</a> разширения на Yoast SEO. Те вече работят със свободната версия на "Yoast SEO", а тези престижни разширения, разбира се, идват с подкрепа.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-04-20 14:46:11 GMT
Translated by:
borjabobby
Approved by:
Nicky Krastev (nickykrastev)
Priority:
normal
More links:
Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment! Имайте предвид, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> също има няколко допълнителни функции, включително опцията да имате няколко ключови думи за фокус, вътрешни предложения за свързване, проверки на съдържанието на крайъгълния камък и мениджър за пренасочване, така че си заслужава инвестицията! Details

Note that the <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> also has several extra features too, including the option to have synonyms and related keyphrases, internal linking suggestions, cornerstone content checks and a redirect manager, so it is well worth your investment!

Имайте предвид, че <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> също има няколко допълнителни функции, включително опцията да имате няколко ключови думи за фокус, вътрешни предложения за свързване, проверки на съдържанието на крайъгълния камък и мениджър за пренасочване, така че си заслужава инвестицията!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-04-20 14:48:37 GMT
Translated by:
borjabobby
Priority:
normal
More links:
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar