WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (64) Translated (64) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (34)
1 2 3
Prio Original string Translation
There are also a few actions available to hook into:
Det finns också ett antal actions tillgängliga för att koppla in i: Details
There are also a few actions available to hook into:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 16:59:43 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
The importer has a couple of filters to allow you to completely enable/block certain features:
Importeraren har ett antal filter som tillåter dig att fullständigt aktivera/blockera specifika funktioner: Details
The importer has a couple of filters to allow you to completely enable/block certain features:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:02:19 UTC
Last modified:
2015-12-12 13:17:08 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
<code>import_start</code>: occurs after the export file has been uploaded and author import settings have been chosen
<code>import_start</code>: inträffar efter det att exportfilen har blivit uppladdad och författar-importinställningar har blivit valda. Details
<code>import_start</code>: occurs after the export file has been uploaded and author import settings have been chosen
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:04:38 UTC
Last modified:
2015-12-12 13:17:08 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
<code>import_end</code>: called after the last output from the importer
<code>import_end</code>: anropas efter sista utdatan från importören Details
<code>import_end</code>: called after the last output from the importer
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:07:04 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
<code>import_attachment_size_limit</code>: return an integer value for the maximum file size in bytes to save (default is 0, which is unlimited)
<code>import_attachment_size_limit</code>: returnerar ett heltal för den maximala filstorleken i byte som sparas (standard är 0, som är obegränsad) Details
<code>import_attachment_size_limit</code>: return an integer value for the maximum file size in bytes to save (default is 0, which is unlimited)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:11:39 UTC
Last modified:
2015-12-12 13:17:08 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
<code>import_allow_fetch_attachments</code>: return false if you do not wish to allow importing and downloading of attachments
<code>import_allow_fetch_attachments</code>: returneras som felaktig om du inte önskar tillåta importering och nedladdning av bilagor Details
<code>import_allow_fetch_attachments</code>: return false if you do not wish to allow importing and downloading of attachments
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:14:48 UTC
Last modified:
2015-12-12 13:17:08 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
<code>import_allow_create_users</code>: return false if you only want to allow mapping to existing users
<code>import_allow_create_users</code>: returnera false om du endast vill tillåta mappning mot befintliga användare Details
<code>import_allow_create_users</code>: return false if you only want to allow mapping to existing users
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:19:26 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
Filters
Filter Details
Filters
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:20:16 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
For those with shared hosting, the best alternative may be to consult hosting support to determine the safest approach for running the import. A host may be willing to temporarily lift the memory limit and/or run the process directly from their end.
För dem med delat webbhotell kan det bästa alternativet vara att konsultera sitt webbhotells support för att bestämma den bästa metoden för att köra importen. Ett webbhotell kan vara villiga att tillfälligt lyfta minnesbegränsningar och / eller köra importen direkt från deras håll. Details
For those with shared hosting, the best alternative may be to consult hosting support to determine the safest approach for running the import. A host may be willing to temporarily lift the memory limit and/or run the process directly from their end.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:25:32 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
A message like "Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted" indicates that the script can't successfully import your XML file under the current PHP memory limit. If you have access to the php.ini file, you can manually increase the limit; if you do not (your WordPress installation is hosted on a shared server, for instance), you might have to break your exported XML file into several smaller pieces and run the import script one at a time.
Ett meddelande som "Allvarligt fel: Tillåten minnestorlek på 8388608 byte förbrukat" indikerar att skriptet inte lyckas importera XML-filen med nuvarande PHP-minnesgräns. Om du har tillgång till en php.ini fil, kan du manuellt höja gränsen; om inte (till exempel om din WordPress installation finns på en delad server), kan du behöva bryta din exporterade XML-filen i flera mindre bitar och kör importskriptet en i taget. Details
A message like "Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted" indicates that the script can't successfully import your XML file under the current PHP memory limit. If you have access to the php.ini file, you can manually increase the limit; if you do not (your WordPress installation is hosted on a shared server, for instance), you might have to break your exported XML file into several smaller pieces and run the import script one at a time.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:30:08 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
If your exported file is very large, the import script may run into your host's configured memory limit for PHP.
Om din exporterade fil är mycket stor kan importskriptet nå ditt webbhotells konfigurerade minnesgräns för PHP. Details
If your exported file is very large, the import script may run into your host's configured memory limit for PHP.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:32:17 UTC
Last modified:
2015-12-12 13:17:08 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
Help! I'm getting out of memory errors or a blank screen.
Hjälp! Jag får felmeddelande om slut på minne eller blank skärm. Details
Help! I'm getting out of memory errors or a blank screen.
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:34:00 UTC
Last modified:
2015-12-12 13:17:08 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
If you would prefer to do things manually then follow these instructions:
Om du föredrar att göra saker manuellt, följ då dessa instruktioner: Details
If you would prefer to do things manually then follow these instructions:
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:34:55 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
The quickest method for installing the importer is:
Den snabbaste metoden för att installera importeraren är: Details
The quickest method for installing the importer is:
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:41:07 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
Go to the Tools -&gt; Import screen, click on WordPress
Gå till Verktyg -&gt; Importera-vyn, klicka på WordPress Details
Go to the Tools -&gt; Import screen, click on WordPress
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-12-06 17:42:34 UTC
Last modified:
2016-08-11 19:39:12 UTC
Translated by:
Johan Falk (j-falk)
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as