Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (7,555) Translated (5,662) Untranslated (1,850) Waiting (26) Fuzzy (31) Warnings (1) Current Filter (11)
1
Prio Original string Translation
What we share with others Những gì mà chúng tôi có thể chia sẽ được với bạn Details
What we share with others

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:13:54 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you. Các thành viên ở trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp cho bạn thực hiện đơn hàng, xử lý tiền hoàn lại và cũng như hỗ trợ cho bạn. Details
Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:20:42 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Customer information like your name, email address, and billing and shipping information. Cung cấp thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email,thông tin thanh toán, và địa chỉ giao hàng của bạn. Details
Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:24:08 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Improve our store offerings Cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng của cửa hàng chúng tôi Details
Improve our store offerings

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:26:46 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Send you information about your account and order Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn hàng mà bạn đã đặt Details
Send you information about your account and order

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:30:13 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders. Nếu bạn tạo 1 tài khoản,chúng tôi sẽ lưu lại tên, địa chỉ, email và số điện thoại, để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo. Details
If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:35:30 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Send you marketing messages, if you choose to receive them Gửi cho bạn tin nhắn khuyến mãi, nếu bạn nhận được chúng Details
Send you marketing messages, if you choose to receive them

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:36:16 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes Tuân thủ mọi quy định mà chúng tôi đặt ra, chẳng hạn như là bị tính thuế Details
Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:37:19 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Set up your account for our store Thiết lập tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi Details
Set up your account for our store

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:38:19 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Process payments and prevent fraud Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận. Details
Process payments and prevent fraud

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:38:45 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Respond to your requests, including refunds and complaints Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại Details
Respond to your requests, including refunds and complaints

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-23 06:39:57 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as