WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

1 2 3 361
Filter ↓ Sort ↓ All (5,411) Untranslated (175) Waiting (1) Fuzzy (11) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Apartment, suite, unit etc. Căn hộ, phòng, đơn vị, v.v... Details

Apartment, suite, unit etc.

Căn hộ, phòng, đơn vị, v.v...

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-26 12:56:31 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
%d API key permanently revoked.
  • %d API keys đã bị thu hồi vĩnh viễn.
Details

Singular: %d API key permanently revoked.

Plural: %d API keys permanently revoked.

%d API keys đã bị thu hồi vĩnh viễn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %d: count
Date added:
2018-07-26 12:57:28 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Cannot set attributes due to invalid parent product. Không thể đặt thuộc tính do sản phẩm không hợp lệ. Details

Cannot set attributes due to invalid parent product.

Không thể đặt thuộc tính do sản phẩm không hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Translators: %d parent ID.
Date added:
2018-07-26 12:58:12 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Install the WooCommerce Gutenberg Products Block Cài đặt WooCommerce Gutenberg Products Block Details

Install the WooCommerce Gutenberg Products Block

Cài đặt WooCommerce Gutenberg Products Block

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-23 07:20:38 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Activate the Gutenberg Products Block Kích hoạt Gutenberg Products Block Details

Activate the Gutenberg Products Block

Kích hoạt Gutenberg Products Block

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-23 07:20:41 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
Approved by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
We noticed you're experimenting with Gutenberg: Try the WooCommerce Gutenberg Products Block for a powerful new way to feature products in posts. Chúng tôi nhận thấy bạn đang thử nghiệm Gutenberg: Hãy thử WooCommerce Gutenberg Products Block để có thể làm nổi bật các sản phẩm trong bài viết theo một cách hoàn toàn mới. Details

We noticed you're experimenting with Gutenberg: Try the WooCommerce Gutenberg Products Block for a powerful new way to feature products in posts.

Chúng tôi nhận thấy bạn đang thử nghiệm Gutenberg: Hãy thử WooCommerce Gutenberg Products Block để có thể làm nổi bật các sản phẩm trong bài viết theo một cách hoàn toàn mới.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-26 13:01:01 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
This action cannot be reversed. Are you sure you wish to erase personal data from the selected orders? Hành động này không thể đảo ngược. Bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liệu cá nhân khỏi các đơn hàng đã chọn không? Details

This action cannot be reversed. Are you sure you wish to erase personal data from the selected orders?

Hành động này không thể đảo ngược. Bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liệu cá nhân khỏi các đơn hàng đã chọn không?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-26 15:58:44 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Shipping %d shipping packages Giao hàng %d Details

Shipping %d

Giao hàng %d

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
shipping packages
Comment:
translators: %d: shipping package number
Date added:
2018-07-26 07:58:37 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Customer Payment Tokens Tokens thanh toán của khách hàng Details

Customer Payment Tokens

Tokens thanh toán của khách hàng

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-26 16:11:10 GMT
Translated by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Payer PayPal address Địa chỉ Paypal người mua Details

Payer PayPal address

Địa chỉ Paypal người mua

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-23 07:20:53 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Payer last name Họ người mua Details

Payer last name

Họ người mua

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-23 07:21:12 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Payer first name Tên người mua Details

Payer first name

Tên người mua

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-23 07:21:06 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Shipping Address Địa chỉ giao hàng Details

Shipping Address

Địa chỉ giao hàng

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 07:08:36 GMT
Translated by:
Nguyen Vinh Cuong (cuongdev)
Approved by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Billing Address Địa chỉ thanh toán Details

Billing Address

Địa chỉ thanh toán

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-15 15:03:14 GMT
Translated by:
quocsinh
Approved by:
thanhlt
References:
Priority:
normal
More links:
Shipping Address 1 Địa chỉ giao hàng 1 Details

Shipping Address 1

Địa chỉ giao hàng 1

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3 361
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar