WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

1 2 3 348
Filter ↓ Sort ↓ All (5,212) Untranslated (0) Waiting (2) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Profile → Hồ sơ → Details

Profile →

Hồ sơ →

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-24 03:09:14 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Read more about what we collect. Tìm hiểu thêm về dữ liệu được thu thập. Details

Read more about what we collect.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu được thu thập.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-24 03:09:40 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data. Bằng việc tích vào hộp kiểm này, bạn đã giúp WooCommerce tốt hơn — cửa hàng của bạn sẽ được xem xét khi chúng tôi đánh giá tính năng mới, chất lượng của các bản cập nhật, hoặc quyết định xem các cải thiện có đúng hướng hay không. Nếu bạn không tích chọn hộp kiểm này, chúng tôi sẽ không biết được cửa hàng của bạn có tồn tại và không thể thu thập bất cứ dữ liệu nào. Details

Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data.

Bằng việc tích vào hộp kiểm này, bạn đã giúp WooCommerce tốt hơn — cửa hàng của bạn sẽ được xem xét khi chúng tôi đánh giá tính năng mới, chất lượng của các bản cập nhật, hoặc quyết định xem các cải thiện có đúng hướng hay không. Nếu bạn không tích chọn hộp kiểm này, chúng tôi sẽ không biết được cửa hàng của bạn có tồn tại và không thể thu thập bất cứ dữ liệu nào.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-24 03:14:54 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Help WooCommerce improve by enabling usage tracking. Giúp phát triển WooCommerce bằng cách cho phép theo dõi hoạt động của cửa hàng. Details

Help WooCommerce improve by enabling usage tracking.

Giúp phát triển WooCommerce bằng cách cho phép theo dõi hoạt động của cửa hàng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-24 03:11:48 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
Image size used for products in the catalog. Kích thước hình ảnh được sử dụng cho các sản phẩm trong danh mục. Details

Image size used for products in the catalog.

Kích thước hình ảnh được sử dụng cho các sản phẩm trong danh mục.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-16 08:09:44 GMT
Translated by:
laivanduc
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Sau khi lưu các thay đổi, các kích thước ảnh mới sẽ chỉ hiện thị nếu bạn <a href="%s" target="_blank">tạo lại các kích thước ảnh</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Sau khi lưu các thay đổi, các kích thước ảnh mới sẽ chỉ hiện thị nếu bạn <a href="%s" target="_blank">tạo lại các kích thước ảnh</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: regen thumbs url
Date added:
2018-03-24 03:08:36 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Sau khi lưu các thay đổi, các kích thước ảnh mới sẽ chỉ hoạt động nếu bạn khởi tạo lại ảnh. Bạn có thể sử dụng <a href="%1$s" target="_blank">công cụ có sẵn của WooCommerce</a> hoặc sử dụng các công cụ như plugin <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Sau khi lưu các thay đổi, các kích thước ảnh mới sẽ chỉ hoạt động nếu bạn khởi tạo lại ảnh. Bạn có thể sử dụng <a href="%1$s" target="_blank">công cụ có sẵn của WooCommerce</a> hoặc sử dụng các công cụ như plugin <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: tools URL 2: regen thumbs url
Date added:
2018-03-19 16:13:17 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically. Sau khi lưu các thay đổi, các ảnh có kích thước mới sẽ được khởi tạo lại tự động. Details

After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically.

Sau khi lưu các thay đổi, các ảnh có kích thước mới sẽ được khởi tạo lại tự động.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-19 16:13:38 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Cancelled product image regeneration job. Việc khởi tạo lại ảnh sản phẩm đã được huỷ bỏ. Details

Cancelled product image regeneration job.

Việc khởi tạo lại ảnh sản phẩm đã được huỷ bỏ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-19 15:11:05 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background. Khởi tạo lại ảnh đại diện đã được thiết lập chạy trong ứng dụng nền. Details

Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background.

Khởi tạo lại ảnh đại diện đã được thiết lập chạy trong ứng dụng nền.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-19 15:11:26 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings. Điều này sẽ khởi tạo lại tất cả ảnh đại diện của cửa hàng để phù hợp với giao diện của bạn cùng các thiết lập hình ảnh. Details

This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.

Điều này sẽ khởi tạo lại tất cả ảnh đại diện của cửa hàng để phù hợp với giao diện của bạn cùng các thiết lập hình ảnh.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 14:01:50 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Regenerate Tạo lại Details

Regenerate

Tạo lại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 14:01:17 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Regenerate shop thumbnails Khởi tạo lại ảnh đại diện cho cửa hàng Details

Regenerate shop thumbnails

Khởi tạo lại ảnh đại diện cho cửa hàng

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 14:03:29 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while. Quá trình khởi tạo lại hình ảnh đang chạy trong nền ứng dụng. Việc này có thể mất một chút thời gian tùy thuộc vào số lượng hình ảnh trong cửa hàng của bạn. Details

Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while.

Quá trình khởi tạo lại hình ảnh đang chạy trong nền ứng dụng. Việc này có thể mất một chút thời gian tùy thuộc vào số lượng hình ảnh trong cửa hàng của bạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-19 15:57:40 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Cancel thumbnail regeneration Hủy khôi phục lại hình thu nhỏ Details

Cancel thumbnail regeneration

Hủy khôi phục lại hình thu nhỏ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-11 14:33:14 GMT
Translated by:
khx
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 348
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar