New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Swedish translation of Stable (latest release)

Samlar här ord och fraser som är svåra att översätta eller översätts på ett speciellt sätt runt om WooCommerce

Item Part of speech Translation Comments
accept noun godkänn

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:24
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
access noun tillgång

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:24
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
added (to cart) noun tillagd (i varukorgen)

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:24
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
any noun valfri

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:24
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
apply noun tillämpa

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:24
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
backorder noun restorder

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:24
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
backordered noun restnoterad

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
below 0 noun negativt

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
billing address noun faktureringsadress

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
blank noun tomt

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
box noun fält

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
capital noun versal

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
cart noun varukorg

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
check (box) noun markera (ruta)

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
child theme noun barntema

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
consumer noun användar Exempel: användarnyckel, användarhemlighet

Meta

Last Modified:
2015-10-02 22:29:44
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
controls noun bestämmer

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:25
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
debug noun felsök

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
decrease (price) noun sänk (pris)

Meta

Last Modified:
2015-10-02 22:29:44
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
delete noun ta bort

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
different noun annan

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
displays noun visar

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
download noun hämta

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
e.g noun t.ex

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
edit your cart noun ändra din varukorg

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
email notification noun e-postutskick

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
enter noun ange

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
error noun fel

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:26
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
exist noun finns

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
featured noun utvald

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
fixed noun fast

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
gateway noun modul

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
general noun allmän

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
generate noun skapa

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
in stock noun finns i lager

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
inconvenience noun besvär

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
increase noun öka

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
increase (price) noun höj (pris)

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
item noun artikel

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
learn more noun läs mer

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
line item noun orderrad

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:27
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
local delivery noun lokal leverans

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:28
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
lost (password) noun glömt (lösenord)

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:28
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
match noun motsvarar

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:28
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
on sale adjective rabatterad ex "product is on sale" = "produkten är rabatterad"

Meta

Last Modified:
2016-09-07 14:28:02
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
only noun endast

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:28
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
order status noun beställningsstatus

Meta

Last Modified:
2020-11-13 01:27:57
By:
Translations by Automattic (translationsbyautomattic)
Actions:
order total noun totalsumma

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:28
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
out of stock noun slut i lager

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:28
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
outdated noun föråldrad

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
parent theme noun modertema

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
payment gateway noun betalningsmodul

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
payment method noun betalningsmetod

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
please noun vänligen

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
product noun produkt

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
provide noun ange

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:29
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
quantity noun antal

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:30
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
reduce noun minska

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:30
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
regular price noun ordinarie pris

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:30
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
restock noun fyll på lagersaldo för

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:30
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
result noun resultat När det handlar om webhooks, back-end, o. likn.

Meta

Last Modified:
2016-09-07 14:22:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
result noun träff När det handlar om sökresultat, front-end

Meta

Last Modified:
2016-09-07 14:22:14
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
reversal noun kreditering

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:30
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
reversed noun krediterad

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:31
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
sale price noun rabatterat pris

Meta

Last Modified:
2016-09-07 14:29:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
sales noun försäljningar ex "Number of sales" = "Antal försäljningar"

Meta

Last Modified:
2016-09-07 14:30:22
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
shipping address noun leveransadress

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:31
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
shipping calculator noun fraktberäknare

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:31
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
shipping class noun fraktklass

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:31
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
sidebar noun sidofält

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:31
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
sku noun artikelnr

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
slug noun permalänk

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
stock management noun lagerhantering

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
subtotal noun delsumma

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
successfully noun genomfördes

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
tax class noun momsgrupp

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
tax rate noun momssats

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
template noun mallfil

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:32
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
thumbnail noun miniatyr

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
time limit noun tidsgräns

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
try again noun försök igen

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
variation noun variant

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
whether conjunction om ex "whether the tax rate should be applied or not" = "om momssatsen ska gälla eller ej"

Meta

Last Modified:
2016-09-07 14:12:08
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
wildcard noun jokertecken

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] attributen, attributet noun [Korrekt] dessa / detta attribut

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] avaktivera noun [Korrekt] inaktivera

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] deaktivera noun [Korrekt] inaktivera

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] e-postnotis noun [Korrekt] e-postutskick

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] epost noun [Korrekt] e-post

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:33
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] finns i lager noun [Korrekt] i lager

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] inkluderar noun [Korrekt] inkl.

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] kan inte noun [Korrekt] kan ej

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] kunde inte noun [Korrekt] kunde ej

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] la till noun [Korrekt] tillagd

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] lades noun [Korrekt] tillagd

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] markera noun [Korrekt] ange

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] mata in noun [Korrekt] fyll i

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] notering: noun [Korrekt] obs:

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] notis noun [Korrekt] notering

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] order-id noun [Korrekt] ordernr

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:34
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] process noun [Korrekt] åtgärd

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] radioknapp noun [Korrekt] knapp

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] rullgardinsmeny noun [Korrekt] dropdown-meny

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] sen noun [Korrekt] sedan

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] ska ha noun [Korrekt] skall ha

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] skatt noun [Korrekt] moms

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] skriv in noun [Korrekt] fyll i

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] tagg noun [Korrekt] etikett

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] tagits emot noun [Korrekt] mottagits

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] tumnagel noun [Korrekt] miniatyr

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] uppge noun [Korrekt] ange

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:35
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] url noun [Korrekt] webbadress

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:36
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:
[Fel] webhook'ens noun [Korrekt] webhookens

Meta

Last Modified:
2015-10-02 17:37:36
By:
Jimmy (jayem82)
Actions:

Export as CSV