WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Swedish Glossary

1 2 3 348
Filter ↓ Sort ↓ All (5,212) Untranslated (0)
Prio Original string Translation
Profile → Profil → Details

Profile →

Profil →

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Read more about what we collect. Läs mer om vad vi samlar in. Details

Read more about what we collect.

Läs mer om vad vi samlar in.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-21 14:38:14 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data. Om du markerar den här rutan kan du göra WooCommerce bättre – din butik kommer att övervägas när vi utvärderar nya funktioner, bedömer kvaliteten på en uppdatering, eller bestämmer om en förbättring är meningsfull. Om du inte markerar den här rutan vet vi inte att den här butiken existerar och vi samlar inte in några användardata. Details

Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data.

Om du markerar den här rutan kan du göra WooCommerce bättre – din butik kommer att övervägas när vi utvärderar nya funktioner, bedömer kvaliteten på en uppdatering, eller bestämmer om en förbättring är meningsfull. Om du inte markerar den här rutan vet vi inte att den här butiken existerar och vi samlar inte in några användardata.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-21 14:40:15 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
Help WooCommerce improve by enabling usage tracking. Hjälp till att göra WooCommerce bättre genom att aktivera användarspårning. Details

Help WooCommerce improve by enabling usage tracking.

Hjälp till att göra WooCommerce bättre genom att aktivera användarspårning.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-21 14:40:43 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
Image size used for products in the catalog. Bildstorlek som används för produkter i katalogen. Details

Image size used for products in the catalog.

Bildstorlek som används för produkter i katalogen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 06:59:01 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Efter att du har publicerat dina ändringar är det inte säkert att nya bildstorlekar visas förrän du <a href="%s" target="_blank">återskapar miniatyrerna</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Efter att du har publicerat dina ändringar är det inte säkert att nya bildstorlekar visas förrän du <a href="%s" target="_blank">återskapar miniatyrerna</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: regen thumbs url
Date added:
2018-03-20 22:48:49 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Efter att du har publicerat dina ändringar så är det inte säkert att nya bildstorlekar visas förrän du återskapar miniatyrer. Du kan göra detta från <a href="%1$s" target="_blank">verktygssektionen i WooCommerce</a> eller genom att använda ett tillägg såsom <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Efter att du har publicerat dina ändringar så är det inte säkert att nya bildstorlekar visas förrän du återskapar miniatyrer. Du kan göra detta från <a href="%1$s" target="_blank">verktygssektionen i WooCommerce</a> eller genom att använda ett tillägg såsom <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: tools URL 2: regen thumbs url
Date added:
2018-02-21 07:00:35 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically. Efter att du har publicerat dina ändringar så kommer nya bildstorlekar skapas automatiskt. Details

After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically.

Efter att du har publicerat dina ändringar så kommer nya bildstorlekar skapas automatiskt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 07:01:17 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
Cancelled product image regeneration job. Återskapning av produktbilder avbröts. Details

Cancelled product image regeneration job.

Återskapning av produktbilder avbröts.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 07:02:30 GMT
Translated by:
Johan Yourstone (jyourstone)
References:
Priority:
normal
More links:
Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background. Återskapning av miniatyrer har schemalagts för att köras i bakgrunden. Details

Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background.

Återskapning av miniatyrer har schemalagts för att köras i bakgrunden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings. Detta kommer återskapa alla miniatyrer i din butik för att matcha ditt tema och/eller bildinställningar. Details

This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.

Detta kommer återskapa alla miniatyrer i din butik för att matcha ditt tema och/eller bildinställningar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Regenerate Återskapa Details

Regenerate

Återskapa

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Regenerate shop thumbnails Återskapa butiksminiatyrer Details

Regenerate shop thumbnails

Återskapa butiksminiatyrer

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while. Återskapning av miniatyrer körs i bakgrunden. Beroende på hur många bilder du har i din butik så kan det här ta en stund. Details

Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while.

Återskapning av miniatyrer körs i bakgrunden. Beroende på hur många bilder du har i din butik så kan det här ta en stund.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Cancel thumbnail regeneration Återskapning av miniatyrer avbröts Details

Cancel thumbnail regeneration

Återskapning av miniatyrer avbröts

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3 348
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar