WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Serbian

1 2 3 414
Filter ↓ Sort ↓ All (5,212) Untranslated (297)
Prio Original string Translation
Profile → Профил → Details

Profile →

Профил →

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Read more about what we collect. Прочитајте више о томе шта прикупљамо. Details

Read more about what we collect.

Прочитајте више о томе шта прикупљамо.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:25:38 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
Read more about what we collect. Прочитајте више о томе које податке прикупљамо. Details

Read more about what we collect.

Прочитајте више о томе које податке прикупљамо.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:31:09 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data. Обележавањем ове кућице помажете у побољшавању додатка WooCommerce — вашу продавницу ћемо узети у обзир када будемо оцењивали нове карактеристике, просуђивали о квалитету ажурирања или утврђивали смисленост неког побољшања. Ако не обележите ову кућицу нећемо знати да ваша продавница постоји и нећемо прикупљати никакве податке о коришћењу додатка. Details

Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data.

Обележавањем ове кућице помажете у побољшавању додатка WooCommerce — вашу продавницу ћемо узети у обзир када будемо оцењивали нове карактеристике, просуђивали о квалитету ажурирања или утврђивали смисленост неког побољшања. Ако не обележите ову кућицу нећемо знати да ваша продавница постоји и нећемо прикупљати никакве податке о коришћењу додатка.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:31:18 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
Help WooCommerce improve by enabling usage tracking. Помозите нам да побољшамо WooCommerce тако што ћете омогућити праћење коришћења овог додатка. Details

Help WooCommerce improve by enabling usage tracking.

Помозите нам да побољшамо WooCommerce тако што ћете омогућити праћење коришћења овог додатка.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:32:08 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
Image size used for products in the catalog. Величина слике која се користи за производе у каталогу. Details

Image size used for products in the catalog.

Величина слике која се користи за производе у каталогу.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-23 07:39:06 GMT
Translated by:
Stevica Golosin (golosins)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Пошто објавите промене, нова величина слика се не приказује све док не извршите <a href="%s" target="_blank">Регенериши сличице</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Пошто објавите промене, нова величина слика се не приказује све док не извршите <a href="%s" target="_blank">Регенериши сличице</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: regen thumbs url
Date added:
2018-04-14 06:35:46 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Пошто објавите промене, нова величина слика се не приказује све док не извршите <a href="%s" target="_blank">поновно генерисање сличица</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Пошто објавите промене, нова величина слика се не приказује све док не извршите <a href="%s" target="_blank">поновно генерисање сличица</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: regen thumbs url
Date added:
2018-04-14 06:38:32 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Пошто објавиште промене, нова величина слика се не приказује све док не поново не генеришете сличице. То можете да учините из дела <a href="%1$s" target="_blank">Алатке у WooCommerce</a> или употребом неког додатка, као што је нпр. <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Пошто објавиште промене, нова величина слика се не приказује све док не поново не генеришете сличице. То можете да учините из дела <a href="%1$s" target="_blank">Алатке у WooCommerce</a> или употребом неког додатка, као што је нпр. <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: tools URL 2: regen thumbs url
Date added:
2018-04-14 06:37:39 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically. Након објаве промена, слике ће бити аутоматски генерисане у новим величинама. Details

After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically.

Након објаве промена, слике ће бити аутоматски генерисане у новим величинама.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-27 17:05:48 GMT
Translated by:
teodorsavic
References:
Priority:
normal
More links:
Cancelled product image regeneration job. Cancelled product image regeneration job. Details

Cancelled product image regeneration job.

Cancelled product image regeneration job.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:40:09 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
Cancelled product image regeneration job. Отказано поновно генерисање слика производа. Details

Cancelled product image regeneration job.

Отказано поновно генерисање слика производа.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 08:00:32 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background. Поновно генерисање сличица је заказано да се обавља у позадини. Details

Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background.

Поновно генерисање сличица је заказано да се обавља у позадини.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:41:07 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings. Овиме ће се све сличице из продавнице поновно генерисати тако да одговарају вашим подешавањима теме и/или слика. Details

This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.

Овиме ће се све сличице из продавнице поновно генерисати тако да одговарају вашим подешавањима теме и/или слика.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:42:50 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings. Овиме ће се све сличице у продавници поново генерисати тако да одговарају вашим подешавањима теме и/или слика. Details

This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.

Овиме ће се све сличице у продавници поново генерисати тако да одговарају вашим подешавањима теме и/или слика.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-14 06:43:45 GMT
Translated by:
ggrau (drmiletic)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 414
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar