WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Albanian

1 2 3 348
Filter ↓ Sort ↓ All (5,212) Untranslated (4,346)
Prio Original string Translation
Profile → Profili → Details

Profile →

Profili →

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 18:49:55 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Read more about what we collect. Lexo më shumë mbi çfarë mbledhim Details

Read more about what we collect.

Lexo më shumë mbi çfarë mbledhim

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 18:50:18 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data. Duke zgjedhur këtë kuti do të thotë që do të përmirësoni WooCommerce — dyqani juaj do të meret në konsideratë për vlersimet e ndryshimeve të reja, vlerësimi i cilësise së përditësimeve ose të përcaktojë nëse një përmirësim ka arsye. Nëse ju nuk do të zgjidhni këtë kuti, ne nuk do të dijmë kurrë qe dyqani juaj ekziston dhe nuk do të marim asnjëherë të dhëna përdorimi. Details

Checking this box means making WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. If you do not check this box, we will not know this store exists and we will not collect any usage data.

Duke zgjedhur këtë kuti do të thotë që do të përmirësoni WooCommerce — dyqani juaj do të meret në konsideratë për vlersimet e ndryshimeve të reja, vlerësimi i cilësise së përditësimeve ose të përcaktojë nëse një përmirësim ka arsye. Nëse ju nuk do të zgjidhni këtë kuti, ne nuk do të dijmë kurrë qe dyqani juaj ekziston dhe nuk do të marim asnjëherë të dhëna përdorimi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 18:56:10 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Help WooCommerce improve by enabling usage tracking. Ndihmo WooCommerce të përmirësohet duke lejur mbledhjen e të dhënave të përdorimit. Details

Help WooCommerce improve by enabling usage tracking.

Ndihmo WooCommerce të përmirësohet duke lejur mbledhjen e të dhënave të përdorimit.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 18:56:53 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Image size used for products in the catalog. Përasat e imazheve të përdorur në katalog. Details

Image size used for products in the catalog.

Përasat e imazheve të përdorur në katalog.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 18:57:20 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Pasi t&euml; publikoni ndryshimet e aplikuara, p&euml;rmasat e reja e imazheve nuk do t&euml; shfaqen deri sa ju t&euml; <a href="%s" target="_blank">Rigjeneroni Miniaturat</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you <a href="%s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Pasi t&euml; publikoni ndryshimet e aplikuara, p&euml;rmasat e reja e imazheve nuk do t&euml; shfaqen deri sa ju t&euml; <a href="%s" target="_blank">Rigjeneroni Miniaturat</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: regen thumbs url
Date added:
2018-03-20 18:59:10 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>. Pasi t&euml; publikoni ndryshimet e aplikuara, p&euml;rmasat e reja e imazheve nuk do t&euml; shfaqen deri sa ju t&euml; rigjeneroni miniaturat. Ju mund ta b&euml;ni k&euml;t&euml; nga <a href="%1$s" target="_blank">seksioni i mjeteve n&euml; WooCommerce</a> ose duke p&euml;rdorur nje plugin si p.sh. <a href="%2$s" target="_blank">Rigjeneroni Miniaturat</a>. Details

After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the <a href="%1$s" target="_blank">tools section in WooCommerce</a> or by using a plugin such as <a href="%2$s" target="_blank">Regenerate Thumbnails</a>.

Pasi t&euml; publikoni ndryshimet e aplikuara, p&euml;rmasat e reja e imazheve nuk do t&euml; shfaqen deri sa ju t&euml; rigjeneroni miniaturat. Ju mund ta b&euml;ni k&euml;t&euml; nga <a href="%1$s" target="_blank">seksioni i mjeteve n&euml; WooCommerce</a> ose duke p&euml;rdorur nje plugin si p.sh. <a href="%2$s" target="_blank">Rigjeneroni Miniaturat</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: tools URL 2: regen thumbs url
Date added:
2018-03-20 19:01:45 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically. Pasi t&euml; publikoni ndryshimet tuaja, p&euml;rmasat e reja e imazheve do t&euml; krijohen automatikisht. Details

After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically.

Pasi t&euml; publikoni ndryshimet tuaja, p&euml;rmasat e reja e imazheve do t&euml; krijohen automatikisht.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:02:27 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Cancelled product image regeneration job. Rigjenerimi i imazhit t&euml; produktit u anulua. Details

Cancelled product image regeneration job.

Rigjenerimi i imazhit t&euml; produktit u anulua.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:06:10 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background. Rigjenereimi i miniaturave &euml;sht&euml; programuar t&euml; punoj n&euml; sfond. Details

Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background.

Rigjenereimi i miniaturave &euml;sht&euml; programuar t&euml; punoj n&euml; sfond.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:07:06 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings. Kjo do t&euml; righeneroj t&euml; gjitha miniaturat n&euml; m&euml;nyr&euml; q&euml; t&euml; p&euml;shtaten me tem&euml;n tuaj ose/apo me cil&euml;simet e imazheve. Details

This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.

Kjo do t&euml; righeneroj t&euml; gjitha miniaturat n&euml; m&euml;nyr&euml; q&euml; t&euml; p&euml;shtaten me tem&euml;n tuaj ose/apo me cil&euml;simet e imazheve.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:08:29 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Regenerate Rigjenero Details

Regenerate

Rigjenero

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:08:36 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Regenerate shop thumbnails Rigjenero miniaturat e dyqanit Details

Regenerate shop thumbnails

Rigjenero miniaturat e dyqanit

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:08:50 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while. Rigjenerimi i miniaturave &euml;sht&euml; duke punuar n&euml; sfond. KOh&euml;zgjatja varet nga sasia e imazheve n&euml; dyqanin tuaj. Details

Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while.

Rigjenerimi i miniaturave &euml;sht&euml; duke punuar n&euml; sfond. KOh&euml;zgjatja varet nga sasia e imazheve n&euml; dyqanin tuaj.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:11:15 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
Cancel thumbnail regeneration Anulo rigjenerimin e miniaturave Details

Cancel thumbnail regeneration

Anulo rigjenerimin e miniaturave

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-20 19:11:32 GMT
Translated by:
FunkyCreep
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 348
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar