WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Czech

1 2 3 361
Filter ↓ Sort ↓ All (5,406) Untranslated (37) Waiting (2) Fuzzy (2) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Customer Payment Tokens Zákazníkovi platební tokeny Details

Customer Payment Tokens

Zákazníkovi platební tokeny

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Payer PayPal address PayPal adresa plátce Details

Payer PayPal address

PayPal adresa plátce

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-04 10:02:46 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Martin Šnajdr (Martin Snajdr)
References:
Priority:
normal
More links:
Payer last name Příjmení plátce Details

Payer last name

Příjmení plátce

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-04 10:03:09 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Martin Šnajdr (Martin Snajdr)
References:
Priority:
normal
More links:
Payer first name Křestní jméno plátce Details

Payer first name

Křestní jméno plátce

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-16 09:57:46 GMT
Translated by:
Martin Šnajdr (Martin Snajdr)
References:
Priority:
normal
More links:
MySQL version string. Řetězec MySQL verze. Details

MySQL version string.

Řetězec MySQL verze.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Your CSV needs to include columns in a specific order. %1$sClick here to download a sample%2$s. Je potřeba, aby vaše CSV obsahovalo sloupce v určitém pořadí. %1$sKlikněte zde pro stažení vzoru%2$s. Details

Your CSV needs to include columns in a specific order. %1$sClick here to download a sample%2$s.

Je potřeba, aby vaše CSV obsahovalo sloupce v určitém pořadí. %1$sKlikněte zde pro stažení vzoru%2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: Link to tax rates sample file 2: Closing link.
Date added:
2018-06-16 09:59:25 GMT
Translated by:
Martin Šnajdr (Martin Snajdr)
References:
Priority:
normal
More links:
Lofa Lofa Details

Lofa

Lofa

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-24 05:14:37 GMT
Translated by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
Shipping %d shipping packages Doprava %d Details

Shipping %d

Doprava %d

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
shipping packages
Comment:
translators: %d: shipping package number
Date added:
2018-05-24 05:07:58 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
eCheck ending in %1$s eŠek končící na %1$s Details

eCheck ending in %1$s

eŠek končící na %1$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: credit card type 2: last 4 digits 3: expiry month 4: expiry year
Date added:
2018-05-24 14:09:07 GMT
Translated by:
meghankeyes
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
Log PayPal events, such as IPN requests, inside %s Note: this may log personal information. We recommend using this for debugging purposes only and deleting the logs when finished. Zaznamenávejte PayPal případy jako IPN požadavky uvnitř %s. Poznámka: Toto může zaznamenávat i osobní informace. Doporučujeme používat pouze pro účely ladění chyb a smazat veškeré záznamy, jakmile bude dokončeno. Details

Log PayPal events, such as IPN requests, inside %s Note: this may log personal information. We recommend using this for debugging purposes only and deleting the logs when finished.

Zaznamenávejte PayPal případy jako IPN požadavky uvnitř %s. Poznámka: Toto může zaznamenávat i osobní informace. Doporučujeme používat pouze pro účely ladění chyb a smazat veškeré záznamy, jakmile bude dokončeno.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: URL
Date added:
2018-05-24 20:44:27 GMT
Translated by:
meghankeyes
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
Please see the <a href="https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full">PayPal Privacy Policy</a> for more details. Více informací najdete na <a href="https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full">PayPal Privacy Policy</a> . Details

Please see the <a href="https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full">PayPal Privacy Policy</a> for more details.

Více informací najdete na <a href="https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full">PayPal Privacy Policy</a> .

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-24 05:27:50 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information. Přijímáme platby přes PayPal . Při zpracování platby budou některé vaše údaje předány službě PayPal, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje. Details

We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.

Přijímáme platby přes PayPal . Při zpracování platby budou některé vaše údaje předány službě PayPal, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-24 05:33:07 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
In this subsection you should list which third party payment processors you’re using to take payments on your store since these may handle customer data. We’ve included PayPal as an example, but you should remove this if you’re not using PayPal. V tomto pododdíle by měly být uvedeny platební procesory třetích stran, které používáte k uskutečňování plateb ve vašem e-shopu, protože mohou zpracovávat osobní údaje zákazníka. Je zahrnut například PayPal, ale měli byste ho odstranit, pokud ho nepoužíváte. Details

In this subsection you should list which third party payment processors you’re using to take payments on your store since these may handle customer data. We’ve included PayPal as an example, but you should remove this if you’re not using PayPal.

V tomto pododdíle by měly být uvedeny platební procesory třetích stran, které používáte k uskutečňování plateb ve vašem e-shopu, protože mohou zpracovávat osobní údaje zákazníka. Je zahrnut například PayPal, ale měli byste ho odstranit, pokud ho nepoužíváte.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-24 05:38:25 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example -- Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají při zpracování vašich objednávek a námi poskytovaných sluřeb, například -- Details

We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example --

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají při zpracování vašich objednávek a námi poskytovaných sluřeb, například --

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-24 05:42:23 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
In this section you should list who you’re sharing data with, and for what purpose. This could include, but may not be limited to, analytics, marketing, payment gateways, shipping providers, and third party embeds. V tomto oddíle by mělo být uvedeno, s kým sdílíte údaje a za jakým účelem. To může obsahovat, ale ne být omezeno na analýzy, marketing, platební brány, poskytovatele přepravy a vkládání třetích stran. Details

In this section you should list who you’re sharing data with, and for what purpose. This could include, but may not be limited to, analytics, marketing, payment gateways, shipping providers, and third party embeds.

V tomto oddíle by mělo být uvedeno, s kým sdílíte údaje a za jakým účelem. To může obsahovat, ale ne být omezeno na analýzy, marketing, platební brány, poskytovatele přepravy a vkládání třetích stran.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-24 05:45:56 GMT
Translated by:
navarma
Approved by:
Musilda
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 361
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar