WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (336) Translated (294) Untranslated (42) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (12)
1
Prio Original string Translation
WooCommerce Stripe - This is the last version of the plugin compatible with WooCommerce %1$s. All furture versions of the plugin will require WooCommerce %2$s or greater. WooCommerce Stripe – Detta är den sista versionen av tillägget som är kompatibelt med WooCommerce %1$s. Alla framtida versioner av tillägget kommer att kräva WooCommerce %2$s eller högre. Details
WooCommerce Stripe - This is the last version of the plugin compatible with WooCommerce %1$s. All furture versions of the plugin will require WooCommerce %2$s or greater.
Comment

1) int version 2) int version

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:42:03 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Payment authorization for the renewal order was unsuccessful, please try again. Autentiseringen av betalningen för förnyelseordern misslyckades. Försök igen. Details
Payment authorization for the renewal order was unsuccessful, please try again.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:43:17 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
The public and/or secret keys for the Stripe gateway have been changed. This might cause errors for existing customers and saved payment methods. <a href="%s" target="_blank">Click here to learn more</a>. De publika och/eller privata nycklarna för Stripe gateway har ändrats. Detta kan orsaka fel för befintliga kunder och sparade betalsätt. <a href="%s" target="_blank">Läs mer här</a>. Details
The public and/or secret keys for the Stripe gateway have been changed. This might cause errors for existing customers and saved payment methods. <a href="%s" target="_blank">Click here to learn more</a>.
Comment

%s is a the URL for the link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:47:08 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Automatic renewal payment failed due to authentication required Automatisk betalning av förnyelsen misslyckades eftersom autentisering krävs Details
Automatic renewal payment failed due to authentication required

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:43:41 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Stripe charge awaiting authentication by user: %s. Stripe-betalning inväntar autentisering av användaren: %s. Details
Stripe charge awaiting authentication by user: %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:44:10 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
[{site_title}] Automatic payment failed for {order_number}. Customer asked to authenticate payment and will be notified again {retry_time} [{site_title}] Automatisk betalning misslyckades för {order_number}. Kunden har blivit ombedd att autentisera betalningen och kommer att påminnas igen {retry_time} Details
[{site_title}] Automatic payment failed for {order_number}. Customer asked to authenticate payment and will be notified again {retry_time}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:48:04 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Payment authentication requested emails are sent to chosen recipient(s) when an attempt to automatically process a subscription renewal payment fails because the transaction requires an SCA verification, the customer is requested to authenticate the payment, and a retry rule has been applied to notify the customer again within a certain time period. E-postmeddelanden med uppmaning att autentisera betalningar skickas till vald/valda mottagare när ett försök att automatiskt förnya en prenumeration misslyckas därför att transaktionen kräver SCA-verifiering. Kunden ombeds att autentisera betalningen och regel för upprepade försök har lagts till för att informera kunden en gång till efter en viss tid. Details
Payment authentication requested emails are sent to chosen recipient(s) when an attempt to automatically process a subscription renewal payment fails because the transaction requires an SCA verification, the customer is requested to authenticate the payment, and a retry rule has been applied to notify the customer again within a certain time period.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:50:56 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Payment Authentication Requested Email E-post om begärd autentisering av betalning Details
Payment Authentication Requested Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:51:17 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Payment Intent not found for order # Avsikt att betala har inte hittats för ordernummer Details
Payment Intent not found for order #

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:51:47 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
The automatic recurring payment for order %1$s from %2$s has failed. The customer was sent an email requesting authentication of payment. If the customer does not authenticate the payment, they will be requested by email again %3$s. In admin renewal failed email Den automatiska, återkommande betalningen för ordernummer %1$s från %2$s misslyckades. Ett meddelande har skickats till kunden med begäran att autentisera betalningen. Om kunden inte autentiserar betalningen kommer ett nytt meddelande att skickas %3$s. Details
The automatic recurring payment for order %1$s from %2$s has failed. The customer was sent an email requesting authentication of payment. If the customer does not authenticate the payment, they will be requested by email again %3$s.
Context In admin renewal failed email
Comment

%1$s: an order number, %2$s: the customer’s full name, %3$s: lowercase human time diff in the form returned by wcs_get_human_time_diff(), e.g. ‘in 12 hours’.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:53:38 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
The automatic payment to renew your subscription with %1$s has failed. To reactivate the subscription, please login and authorize the renewal from your account page: %2$s In failed renewal authentication email Den automatiska betalningen för förnyelse av din prenumeration hos %1$s misslyckades. För att aktivera prenumerationen igen behöver du logga in och godkänna förnyelsen på sidan för hanteringen av ditt konto: %2$s Details
The automatic payment to renew your subscription with %1$s has failed. To reactivate the subscription, please login and authorize the renewal from your account page: %2$s
Context In failed renewal authentication email
Comment

%1$s: name of the blog, %2$s: link to payment re-authentication URL, note: no full stop due to url at the end
%1$s: name of the blog, %2$s: link to checkout payment url, note: no full stop due to url at the end

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-16 21:55:36 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-gateway-stripe/ https://wordpress.org/plugins/woocommerce-gateway-stripe/ Details
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-gateway-stripe/
Comment

Plugin URI of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-26 17:42:39 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as