New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Romanian

Filter ↓ Sort ↓ All (223) Translated (153) Untranslated (70) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (24)
1 2
Prio Original string Translation
Note: Create the <code>woocommerce</code> and <code>print-order</code> folders if they do not exist. This way your changes won't be overridden on plugin updates. Notă: Creează directoarele <code>woocommerce</code> și <code>print-order</code> dacă nu există. În acest fel, modificările tale nu vor fi suprascrise la actualizările modulului. Details
Note: Create the <code>woocommerce</code> and <code>print-order</code> folders if they do not exist. This way your changes won't be overridden on plugin updates.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:42:20 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
Well, first try it with CSS and some filter/action hooks, maybe the questions above can help you. If this isn't enough, you are free to edit the HTML and CSS of the template. Consider this solution only, if you really know some HTML, CSS and PHP! Most probably you want to edit the <code>print-content.php</code> and <code>style.css</code>. Copy the files from <code>woocommerce-delivery-notes/templates/print-order</code> to <code>yourtheme/woocommerce/print-order</code> and start editing them. Încearcă mai întâi cu CSS și câteva cârlige de filtrare/acțiune, poate întrebările de mai sus te pot ajuta. Dacă acest lucru nu este suficient, poți edita codul HTML și CSS al șablonului. Ia în considerare această soluție numai dacă cunoști cu adevărat puțin HTML, CSS și PHP! Cel mai probabil dorești să editezi <code>print-content.php</code> și <code>style.css</code>. Copiază fișierele din <code>woocommerce-delivery-notes/templates/print-order</code> în <code>tema-ta/woocommerce/print-order</code> și începe să le editezi. Details
Well, first try it with CSS and some filter/action hooks, maybe the questions above can help you. If this isn't enough, you are free to edit the HTML and CSS of the template. Consider this solution only, if you really know some HTML, CSS and PHP! Most probably you want to edit the <code>print-content.php</code> and <code>style.css</code>. Copy the files from <code>woocommerce-delivery-notes/templates/print-order</code> to <code>yourtheme/woocommerce/print-order</code> and start editing them.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:44:15 UTC
Last modified:
2019-08-25 10:44:16 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
You can use the techniques from the questions above. Or you consider the <code>wcdn_head</code> hook to enqueue your own stylesheet. Or for full control, copy the file <code>style.css</code> from <code>woocommerce-delivery-notes/templates/print-order</code> to <code>yourtheme/woocommerce/print-order</code> and start editing it. Poți utiliza tehnicile din întrebările de mai sus. Sau ia în considerare cârligul <code>wcdn_head</code> pentru a-ți pune în coadă propria foaie de stiluri. Sau pentru control complet, copiază fișierul <code>style.css</code> din <code>woocommerce-delivery-notes/templates/print-order</code> în <code>tema-ta/woocommerce/print-order</code> și începe să o editezi. Details
You can use the techniques from the questions above. Or you consider the <code>wcdn_head</code> hook to enqueue your own stylesheet. Or for full control, copy the file <code>style.css</code> from <code>woocommerce-delivery-notes/templates/print-order</code> to <code>yourtheme/woocommerce/print-order</code> and start editing it.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:46:02 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
The <code>body</code> tag contains a class that specifies the template type. The class can be <code>invoice</code> or <code>delivery-note</code>. You can prefix your style rules to only target one template. For example you could rise the font size for the addresses on the right side: Eticheta <code>body</code> conține o clasă care specifică tipul de șablon. Clasa poate fi <code>invoice</code> sau <code>delivery-note</code>. Poți prefixa regulile de stil pentru a viza doar un șablon. De exemplu, poți crește dimensiunea fontului pentru adresele din partea dreaptă: Details
The <code>body</code> tag contains a class that specifies the template type. The class can be <code>invoice</code> or <code>delivery-note</code>. You can prefix your style rules to only target one template. For example you could rise the font size for the addresses on the right side:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:47:02 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
An example that adds a 40px large product image. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme: Un exemplu care adaugă o imagine de produs de 40px. Lipește codul în fișierul <code>functions.php</code> al temei tale: Details
An example that adds a 40px large product image. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:47:58 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
Yes, use the <code>wcdn_order_item_before</code> action hook. It allows you to add html content before the item name. Da, folosește cârligul de acțiune <code>wcdn_order_item_before</code>. Îți permite să adaugi conținut html înainte de numele elementului. Details
Yes, use the <code>wcdn_order_item_before</code> action hook. It allows you to add html content before the item name.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:48:49 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
An example that adds a 'VAT' and 'Customer Number' field to the end of the list. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme: Un exemplu care adaugă câmpurile „TVA” și „Număr client” la sfârșitul listei. Lipește codul în fișierul <code>functions.php</code> al temei tale: Details
An example that adds a 'VAT' and 'Customer Number' field to the end of the list. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:49:56 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
An example that removes the 'Payment Method' field. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme: Un exemplu care înlătură câmpul „Metodă de plată”. Lipește codul în fișierul <code>functions.php</code> al temei tale: Details
An example that removes the 'Payment Method' field. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:50:43 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
Yes, use the <code>wcdn_order_info_fields</code> filter hook. It returns all the fields as array. Unset or rearrange the values as you like. Da, folosește cârligul de filtrare <code>wcdn_order_info_fields</code>. Acesta returnează toate câmpurile sub formă de tablou. Desetează sau rearanjează valorile după cum dorești. Details
Yes, use the <code>wcdn_order_info_fields</code> filter hook. It returns all the fields as array. Unset or rearrange the values as you like.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:52:37 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
An example that hides the addresses. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme: Un exemplu care ascunde adresele. Lipește codul în fișierul <code>functions.php</code> al temei tale: Details
An example that hides the addresses. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:52:55 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
Sure, you can style with CSS, very much the same way as the delivery note or invoice. Sigur, poți personaliza cu CSS, foarte mult la fel ca nota de livrare sau factura. Details
Sure, you can style with CSS, very much the same way as the delivery note or invoice.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:53:41 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
An example that hides the whole price column and the totals. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme: Un exemplu care ascunde întreaga coloană de preț și totalurile. Lipește codul în fișierul <code>functions.php</code> al temei tale: Details
An example that hides the whole price column and the totals. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:54:04 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
Sure, the easiest way is to hide them with some CSS that is hooked in with <code>wcdn_head</code>. Sigur, cel mai simplu mod este de a le ascunde cu puțin CSS care este agățat cu <code>wcdn_head</code>. Details
Sure, the easiest way is to hide them with some CSS that is hooked in with <code>wcdn_head</code>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 10:58:13 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
An example that changes the font and makes the addresses very large. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme: Un exemplu care schimbă fontul și face adresele foarte mari. Lipește codul în fișierul <code>functions.php</code> al temei tale: Details
An example that changes the font and makes the addresses very large. Paste the code in the <code>functions.php</code> file of your theme:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 11:09:25 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
You can change the font with CSS. Use the <code>wcdn_head</code> hook and then write your own CSS code. It's best to place the code in the <code>functions.php</code> file of your theme. Poți schimba fontul cu CSS. Folosește cârligul <code>wcdn_head</code> și apoi scrie propriul tău cod CSS. Cel mai bine este să plasezi codul în fișierul <code>functions.php</code> din tema ta. Details
You can change the font with CSS. Use the <code>wcdn_head</code> hook and then write your own CSS code. It's best to place the code in the <code>functions.php</code> file of your theme.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-25 11:10:07 UTC
Translated by:
Vlăduț Ilie (vladwtz)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as