New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Czech

Filter ↓ Sort ↓ All (39) Translated (39) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
WooCommerce Admin is a new JavaScript-driven interface for managing your store. The plugin includes new and improved reports and a dashboard to monito …
Priority: high
WooCommerce Admin je nové javascriptové rozhraní pro správu Vašeho obchodu. Plugin obsahuje nové a vylepšené zprávy a nástěnku pro monitorování … Details
WooCommerce Admin is a new JavaScript-driven interface for managing your store. The plugin includes new and improved reports and a dashboard to monito …
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:57 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
high
WooCommerce Admin
Priority: high
WooCommerce Admin Details
WooCommerce Admin
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:57 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
high
MySQL 5.6 or greater OR MariaDB version 10.1 or greater. MySQL verze 5.6 nebo vyšší, nebo MariaDB verze 10.1 nebo vyšší. Details
MySQL 5.6 or greater OR MariaDB version 10.1 or greater.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-09 12:42:23 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Install this plugin if you want to test new features before they are released in WooCommerce. If you have trouble, let us know in the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/woocommerce-admin/">Support Forums</a> and participate in its development on the public <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin">GitHub repository</a>. Tento doplněk si můžete nainstalovat, pokud chcete testovat nové funkce před jejich vydáním ve WooCommerce. Pokud nastanou problémy, dejte nám vědět na <a href="https://wordpress.org/support/plugin/woocommerce-admin/">Support Forums</a> a podílejte se na vývoji na veřejném <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin">GitHub repozitáři</a>. Details
Install this plugin if you want to test new features before they are released in WooCommerce. If you have trouble, let us know in the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/woocommerce-admin/">Support Forums</a> and participate in its development on the public <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin">GitHub repository</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-09 12:44:44 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
This is a <a href="https://woocommerce.com/document/what-is-a-woocommerce-feature-plugin/">feature plugin</a> for testing the latest features, such as Analytics, for future versions of WooCommerce. A stable version of this plugin is packaged with WooCommerce since version 4.0, so you don't need to install this plugin for analytics in your WooCommerce store. Jedná se o <a href="https://woocommerce.com/document/what-is-a-woocommerce-feature-plugin/">zásuvný modul</a> pro testování nejnovějších funkcí, například Analytik, pro budoucí verze WooCommerce. Stabilní verze tohoto zásuvného modulu je od verze 4.0 přibalena k WooCommerce, takže modul nemusíte instalovat pro analýzu ve svém obchodě WooCommerce. Details
This is a <a href="https://woocommerce.com/document/what-is-a-woocommerce-feature-plugin/">feature plugin</a> for testing the latest features, such as Analytics, for future versions of WooCommerce. A stable version of this plugin is packaged with WooCommerce since version 4.0, so you don't need to install this plugin for analytics in your WooCommerce store.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-09 12:45:36 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Do I need this plugin?</strong> <strong>Potřebuji tento plugin?</strong> Details
<strong>Do I need this plugin?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-09 12:45:47 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Release and roadmap notes are available on the <a href="https://developer.woocommerce.com/blog/">WooCommerce Developers Blog</a> Poznámky k vydáním a budoucímu plánu vývoje jsou k dispozici na <a href="https://developer.woocommerce.com/blog/">WooCommerce Developers Blog</a>. Details
Release and roadmap notes are available on the <a href="https://developer.woocommerce.com/blog/">WooCommerce Developers Blog</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-09 12:46:28 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Variations Report Report variant Details
Variations Report
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 21:58:14 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Automatic installation is the easiest option, as WordPress handles the file transfers and you don't need to leave your web browser. To perform an automatic install: 1. Log in to your WordPress dashboard. 2. Go to: Plugins &gt; Add New. 3. Enter “WooCommerce Admin” in the Search field, and view details about its point release, the rating and description. 4. Select “Install Now” when you’re ready. Automatická instalace je nejjednodušší volbou, protože WordPress zpracovává přenosy souborů a nemusíte opustit webový prohlížeč. Provedení automatické instalace: 1. Přihlaste se do svého panelu WordPress. 2. Přejděte na: Pluginy &gt; Přidat nový. 3. Zadejte "WooCommerce Admin" v poli Vyhledávání, a zobrazit podrobnosti o jeho vydání bodu, hodnocení a popis. 4. Až budete připraveni, vyberte možnost "Nainstalovat nyní". Details
Automatic installation is the easiest option, as WordPress handles the file transfers and you don't need to leave your web browser. To perform an automatic install: 1. Log in to your WordPress dashboard. 2. Go to: Plugins &gt; Add New. 3. Enter “WooCommerce Admin” in the Search field, and view details about its point release, the rating and description. 4. Select “Install Now” when you’re ready.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:57 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
WooCommerce Admin also allows store owners to customize a new dashboard screen with “performance indicators” that correspond in importance to their store’s operation. WooCommerce Admin také umožňuje majitelům obchodu přizpůsobit novou obrazovku nástěnky s "ukazateli výkonu", které odpovídají významu provozu jejich obchodu. Details
WooCommerce Admin also allows store owners to customize a new dashboard screen with “performance indicators” that correspond in importance to their store’s operation.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:58 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Yes, you can! Join our <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin/">GitHub repository</a> Ano, můžeš! Připojte se k <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin/">našemu úložišti GitHub</a> Details
Yes, you can! Join our <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin/">GitHub repository</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:58 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Bugs should be reported in the <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin/">WooCommerce Admin GitHub repository</a>. Chyby by měly být hlášeny v <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin/">úložišti WooCommerce Admin GitHub</a>. Details
Bugs should be reported in the <a href="https://github.com/woocommerce/woocommerce-admin/">WooCommerce Admin GitHub repository</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:57 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
The manual installation method involves downloading the plugin and uploading it to your web server via your favorite FTP application. The WordPress Codex contains instructions at <a href="https://codex.wordpress.org/Managing_Plugins#Manual_Plugin_Installation">Manual Plugin Installation</a>. Metoda ruční instalace zahrnuje stažení zásuvného modulu a jeho nahrání na webový server prostřednictvím oblíbené aplikace FTP. Kodex WordPressu obsahuje pokyny na adrese <a href="https://codex.wordpress.org/Managing_Plugins#Manual_Plugin_Installation">Ruční instalace zásuvného modulu</a>. Details
The manual installation method involves downloading the plugin and uploading it to your web server via your favorite FTP application. The WordPress Codex contains instructions at <a href="https://codex.wordpress.org/Managing_Plugins#Manual_Plugin_Installation">Manual Plugin Installation</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 21:58:39 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Visit the <a href="https://woocommerce.com/document/server-requirements/">WooCommerce server requirements documentation</a> for a detailed list of server requirements. Podrobný seznam požadavků na server naleznete v <a href="https://woocommerce.com/document/server-requirements/">dokumentaci k požadavkům serveru WooCommerce.</a> Details
Visit the <a href="https://woocommerce.com/document/server-requirements/">WooCommerce server requirements documentation</a> for a detailed list of server requirements.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-01-25 09:38:16 UTC
Translated by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
<strong>Customizable Dashboard</strong> <strong>Přizpůsobitelná Nástěnka</strong> Details
<strong>Customizable Dashboard</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-09-29 17:22:57 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3

Export as