New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (302) Translated (297) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 20
Prio Original string Translation
 • Singular:
  You are using %s. The Free version of %s does not support saving all options this plugin adds.
 • Plural:
  You are using %s. The Free version of %s does not support saving all options these plugins add.
 • Singular:
  Po përdorni %s. Versioni Falas i %s nuk mbulon ruajtjen e krejt mundësive që shton kjo shtojcë.
 • Plural:
  Po përdorni %s. Versioni Falas i %s nuk mbulon ruajtjen e krejt mundësive që shtojnë këto shtojca.
Details
Singular: You are using %s. The Free version of %s does not support saving all options this plugin adds.
Plural: You are using %s. The Free version of %s does not support saving all options these plugins add.
Comment

%s – Cron event name

References
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-27 11:14:53 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
and dhe Details
and

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-27 11:13:46 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Please %ssee this%s to learn how reminder sending works and when it will be delivered. Që të mësoni se si funksionojnë kujtuesit dhe se kur do të dërgohen, ju lutemi, %sshihni këtë%s. Details
Please %ssee this%s to learn how reminder sending works and when it will be delivered.
Comment

%s – Link tags

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:16:36 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Enable unfinished order recovery Aktivizoni rikthim porosie të papërfunduar Details
Enable unfinished order recovery

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:16:52 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Send abandoned cart reminders about WooCommerce orders that have been abandoned. Dërgoni kujtues shportash të braktisura për porosi WooCommerce që janë braktisur. Details
Send abandoned cart reminders about WooCommerce orders that have been abandoned.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:17:23 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Unfinished orders Porosi të papërfunduara Details
Unfinished orders

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:17:42 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Add an additional dimension to your existing abandoned cart email recovery workflow including a personal SMS about the abandoned cart. Shtoni një përmasë shtesë te mënyra juaj ekzistuese e punës për rikthim shportash të braktisura me email, që përfshin një SMS personale mbi shportën e braktisur. Details
Add an additional dimension to your existing abandoned cart email recovery workflow including a personal SMS about the abandoned cart.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:19:41 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
A perfect channel for sending personalized, time-sensitive SMS text messages like abandoned cart reminders. Një kanal i përsosur për dërgim mesazhesh tekst SMS të personalizuar, me ujdisje kohe, si kujtues shportash të braktisura. Details
A perfect channel for sending personalized, time-sensitive SMS text messages like abandoned cart reminders.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:20:26 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Enable easy international phone input Aktivizoni dhënie të kollajtë telefoni ndërkombëtar Details
Enable easy international phone input

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:20:47 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
General settings that may come in handy when sending abandoned cart SMS text messages. Rregullime të përgjithshme që mund t’ju hyjnë në punë, kur dërgohen mesazhe tekst SMS për shporta të braktisura. Details
General settings that may come in handy when sending abandoned cart SMS text messages.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:21:28 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Text messages Mesazhe tekst Details
Text messages

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:21:33 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Automate your abandoned cart recovery by sending automated recovery emails and SMS text messages to your visitors. Automatizoni rimarrje shportash të braktisura në shitoren tuaj, duke dërguar te vizitorët tuaj email-e dhe mesazhe tekst SMS të automatizuar rimarrjesh. Details
Automate your abandoned cart recovery by sending automated recovery emails and SMS text messages to your visitors.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-19 13:22:08 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Increase open-rate and sales using personalization Shtoni shkallën e hapjeve dhe shitjet, duke përdorur personalizim Details
Increase open-rate and sales using personalization

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-02 20:42:20 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Upgrade to allow easy emoji insertion Që të lejohet futje e kollajtë emoji-sh, përmirësojeni Details
Upgrade to allow easy emoji insertion

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-02 20:42:20 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Please try disabling and enabling %1$s plugin. If this notice does not go away after that, please %2$sget in touch with us%3$s. Ju lutemi, provoni të çaktivizoni dhe aktivizoni shtojcën %1$s. Nëse ky njoftim nuk zhduket pas kësaj, ju lutemi, %2$slidhuni me ne%3$s. Details
Please try disabling and enabling %1$s plugin. If this notice does not go away after that, please %2$sget in touch with us%3$s.
Comment

%1$s – Plugin name, %2$s – Link start, %3$s – Link end

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-02 20:42:20 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 20

Export as