WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (154) Translated (154) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 11
Prio Original string Translation
CartBounty - Save and recover abandoned carts for WooCommerce
Priority: high
CartBounty - Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce Details
CartBounty - Save and recover abandoned carts for WooCommerce
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-25 20:52:54 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Save abandoned carts and increase your sales by recovering them. Plugin instantly saves WooCommerce checkout form before submission.
Priority: high
Ruani shportat e braktisura dhe rritni shitjet tuaja duke i rikthyer ato. Shtojca ruan menjëherë formularin WooCommerce të përfundimit të blerjes, para se ky të dërgohet. Details
Save abandoned carts and increase your sales by recovering them. Plugin instantly saves WooCommerce checkout form before submission.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-25 20:53:38 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
If you would like to send automated abandoned cart recovery emails to orders that have not been paid for (orders with status "Pending payment", "On Hold", "Canceled"), please consider <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">upgrading to Pro</a>.
Nëse doni të të dërgoni email-e të automatizuar rimarrjesh shportash të braktisura për porosi që nuk janë paguar (porosi me gjendjen “Në pritje të pagesës”, “Pezull”, “E anuluar”, ju lutemi, shihni mundësinë e <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce">përmirësimit me versionin Pro</a>. Details
If you would like to send automated abandoned cart recovery emails to orders that have not been paid for (orders with status "Pending payment", "On Hold", "Canceled"), please consider <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">upgrading to Pro</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-14 10:00:10 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If the user completes the payment and reaches WooCommerce "Thank you" page, he is removed from the abandoned cart table and the Checkout form fields will be cleared. In case the user returns to his abandoned shopping cart via abandoned cart recovery email and places an order - the cart will be marked as "recovered" and will remain in the list of carts. If you would like to send automated abandoned cart recovery emails to orders that have not been paid for (orders with status "Pending payment", "On Hold", "Canceled"), please consider <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">upgrading to Pro</a>.
Nëse përdoruesi plotëson pagesën dhe mbërrin te faqja “Faleminderit” e WooCommerce-it, ai hiqet nga tabela e shportave të braktisura dhe fushat e formularit të Kasës do të spastrohen. Në rast se përdoruesi rikthehet te shporta e tij e braktisur përmes email-i për shportë të braktisur dhe bën një porosi, shportës do t’i vihet shenjë si “e rikthyer” dhe do të mbetet te lista e shportave. Nëse do të donit të dërgoni email-e të automatizuar rikthimi shportash të braktisura te porosi që nuk janë paguar (porosi me gjendjen “Në pritje të pagesës”, “Pezull”, “E anuluar”, ju lutemi, shihni mundësinë e <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Ruani dhe riktheni shporta të braktisura, për WooCommerce">përditësimit me versionin Pro</a>. Details
If the user completes the payment and reaches WooCommerce "Thank you" page, he is removed from the abandoned cart table and the Checkout form fields will be cleared. In case the user returns to his abandoned shopping cart via abandoned cart recovery email and places an order - the cart will be marked as "recovered" and will remain in the list of carts. If you would like to send automated abandoned cart recovery emails to orders that have not been paid for (orders with status "Pending payment", "On Hold", "Canceled"), please consider <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">upgrading to Pro</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-14 10:04:49 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
cartbounty_display_currency_code
cartbounty_display_currency_code Details
cartbounty_display_currency_code
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-12 12:28:06 UTC
Translated by:
Nauriskolats (nauriskolats)
Approved by:
Besnik
Priority of the original:
normal
cartbounty_price_format
cartbounty_price_format Details
cartbounty_price_format
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-12 12:28:04 UTC
Translated by:
Nauriskolats (nauriskolats)
Approved by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If you would like to add generated coupon codes to your abandoned cart recovery emails, please consider upgrading to <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce</a> which allows to easily include both static and one-time generated coupon codes in your abandoned cart reminder emails to increase the chances of abandoned cart recovery.
Nëse do të donit të shtoni te email-et tuaj për rimarrje shportash të braktisura kode të prodhuar kuponësh, ju lutemi, shihni mundësinë e përmirësimit me <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Ruani dhe rimerrni shporta të braktisura për WooCommerce">CartBounty Pro - Ruani dhe rimerrni shporta të braktisura për WooCommerce</a>, e cila ju lejon të përfshini me lehtësi te emaile-t për t’u kujtuar shporta të braktisura si kode kuponësh statikë, ashtu edhe të tillë të krijuar për një përdorim, për të shtuar shanset e rimarrjes së shportave të braktisura. Details
If you would like to add generated coupon codes to your abandoned cart recovery emails, please consider upgrading to <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce</a> which allows to easily include both static and one-time generated coupon codes in your abandoned cart reminder emails to increase the chances of abandoned cart recovery.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-12 12:31:58 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
How to use template files for Advanced customization?
Si të përdoren kartela gjedhesh për përshtatje të Mëtejshme? Details
How to use template files for Advanced customization?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-01 11:42:24 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Can I send unique coupon codes?
A mund të dërgoj kode kuponësh unikë? Details
Can I send unique coupon codes?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-01 11:42:37 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Send abandoned cart reminder email via WordPress or upgrade to <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">Pro</a> and send automated recovery email series, integrate with ActiveCampaign, GetResponse or MailChimp and include unique coupon codes in your emails to increase recovery ratio and sales.
Dërgoni email-e për t’u kujtuar shporta të braktisura, përmes WordPress-i, ose përmirësojeni me <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce">Pro</a> dhe dërgoni seri email-esh të automatizuar rikthimi, integrojeni me ActiveCampaign, GetResponse apo MailChimp dhe përfshini kode kuponësh unikë në emaile-t tuaj, për të rritur shkallën e rimarrjes së shportave dhe shitjet. Details
Send abandoned cart reminder email via WordPress or upgrade to <a href="https://www.cartbounty.com" title="CartBounty Pro - Save and recover abandoned carts for WooCommerce">Pro</a> and send automated recovery email series, integrate with ActiveCampaign, GetResponse or MailChimp and include unique coupon codes in your emails to increase recovery ratio and sales.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-01 11:55:54 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Example how to display abandoned cart product prices excluding taxes:
Shembull se si të shfaqni çmime produktesh shporte të braktisur, pa përfshirë taksa: Details
Example how to display abandoned cart product prices excluding taxes:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-04-23 08:22:09 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
cartbounty_include_tax
cartbounty_include_tax Details
cartbounty_include_tax
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-04-23 08:22:13 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
General settings tab
Skedë rregullimesh të përgjithshme Details
General settings tab
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-03-30 09:06:02 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
WordPress recovery email preview
Paraparje email-i WordPress rikthimesh Details
WordPress recovery email preview
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-03-30 09:06:02 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
WordPress recovery email settings
Rregullime email-esh WordPress rikthimesh Details
WordPress recovery email settings
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-03-30 09:06:02 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as