New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Dutch

Filter ↓ Sort ↓ All (75) Translated (75) Untranslated (0) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Show and hide widgets on specific posts, pages and sections of your site.
Priority: high
Toon of verberg widgets bij specifieke berichten, pagina's of secties van de site. Details
Show and hide widgets on specific posts, pages and sections of your site.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
high
Widget Context
Priority: high
Widget-Context Details
Widget Context
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
high
Specify URLs to ignore even if they're matched by any of the other context rules. For example, enter <code>example/sub-page</code> to hide a widget on this page even when "All Posts" is selected under "Global Sections". Geef URL's op die moeten worden genegeerd, zelfs als ze overeenkomen met een van de andere contextregels; voer bijvoorbeeld in <code>example/sub-page</code> om een widget op deze pagina te verbergen, zelfs als 'Alle berichten' geselecteerd is onder 'Algemene secties'. Details
Specify URLs to ignore even if they're matched by any of the other context rules. For example, enter <code>example/sub-page</code> to hide a widget on this page even when "All Posts" is selected under "Global Sections".
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Use relative URLs such as <code>page/sub-page</code> instead of absolute URLs <code>https://example.com/page/sub-page</code> because relative URLs are more flexible and make the logic portable between different domains and server environments. Gebruik relatieve URL's, zoals <code>page/sub-page</code> in plaats van absolute URL's <code>https://example.com/page/sub-page</code>, omdat relatieve URL's flexibeler zijn en de logica overdraagbaar maken tussen verschillende domeinen en serveromgevingen. Details
Use relative URLs such as <code>page/sub-page</code> instead of absolute URLs <code>https://example.com/page/sub-page</code> because relative URLs are more flexible and make the logic portable between different domains and server environments.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Widget visibility can be configured under individual widget settings under "Appearance → Widgets" in your WordPress administration area or through the widget editing interface in the Customizer. Widget-zichtbaarheid kan worden geconfigureerd onder individuele widget-instellingen onder 'Weergave' → 'Widgets' in het WordPress-beheerdersgebied of via de widget-bewerkingsinterface in de Customizer. Details
Widget visibility can be configured under individual widget settings under "Appearance → Widgets" in your WordPress administration area or through the widget editing interface in the Customizer.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Subscribe to our <a href="https://widgetcontext.com/pro">Premium Support service</a> and get the PRO 🚀 version of the plugin for free when it’s launched! Your support enables consistent maintenance and new feature development, and is greatly appreciated. Abonneer je op onze <a href="https://widgetcontext.com/pro">Premium ondersteuningservice</a> en ontvang de Pro 🚀 versie van de plugin gratis als hij wordt gelanceerd; de ondersteuning maakt consistent onderhoud en nieuwe functieontwikkeling mogelijk en wordt hooglijk gewaardeerd. Details
Subscribe to our <a href="https://widgetcontext.com/pro">Premium Support service</a> and get the PRO 🚀 version of the plugin for free when it’s launched! Your support enables consistent maintenance and new feature development, and is greatly appreciated.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-05 08:22:59 UTC
Translated by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
https://www.youtube.com/watch?v=rEHvqsWoXAE https://www.youtube.com/watch?v=rEHvqsWoXAE Details
https://www.youtube.com/watch?v=rEHvqsWoXAE
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Exclude by URL Uitsluiten per URL Details
Exclude by URL
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Premium Support Premium ondersteuning Details
Premium Support
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-05 08:23:13 UTC
Translated by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Visit "Settings → Widget Context" to configure the available widget visibility contexts. Ga naar 'Instellingen' → 'Widget-Context' om de beschikbare widget zichtbaarheidscontexten te configureren. Details
Visit "Settings → Widget Context" to configure the available widget visibility contexts.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-05 08:23:25 UTC
Translated by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Widget Context settings will appear automatically under <strong>each widget</strong> under "Appearance → Widgets". De instellingen van Widget-Context verschijnen automatisch bij <strong>elke widget</strong> onder 'Weergave' → 'Widgets'. Details
Widget Context settings will appear automatically under <strong>each widget</strong> under "Appearance → Widgets".
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Search for <strong>Widget Context</strong> under "PluginsAdd New" in your WordPress dashboard. Zoek naar <strong>Widget-Context</strong> onder 'Plugins' → 'Nieuwe toevoegen' op het WordPress-dashboard. Details
Search for <strong>Widget Context</strong> under "PluginsAdd New" in your WordPress dashboard.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Use a trailing <code>?*</code> to capture URL with all query arguments such as <code>utm_source</code>, etc. For example, for every <code>blog/post-slug</code> also include <code>blog/post-slug?*</code>. Gebruik een achterkomende <code>?*</code> om de URL vast te leggen met alle query-argumenten, zoals <code>utm_source</code> enz. Bijvoorbeeld, voor elke <code>blog/post-slug</code> neem je ook op <code>blog/post-slug?*</code> . Details
Use a trailing <code>?*</code> to capture URL with all query arguments such as <code>utm_source</code>, etc. For example, for every <code>blog/post-slug</code> also include <code>blog/post-slug?*</code>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-04 23:09:11 UTC
Last modified:
2021-05-05 08:26:20 UTC
Translated by:
atvoogt
Approved by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
<code>page-slug/*</code> to match all child pages of the page-slug parent page. <code>page-slug/*</code>om alle sub-pagina's van de hoofdpagina van de pagina-slug mee te nemen. Details
<code>page-slug/*</code> to match all child pages of the page-slug parent page.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-05 08:24:51 UTC
Translated by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
<code>topic/widgets/*</code> to match all posts in the widgets category, if your permalink structure is set to <code>/topic/%category%/%postname%</code>. <code>topic/widgets/*</code>om alle berichten in de widgets categorie mee te nemen, als de permalinkstructuur ingesteld is op <code>/topic/%category%/%postname%</code> . Details
<code>topic/widgets/*</code> to match all posts in the widgets category, if your permalink structure is set to <code>/topic/%category%/%postname%</code>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-05 08:25:01 UTC
Translated by:
Peter Smits (psmits1567)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 5

Export as