New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (478) Translated (74) Untranslated (398) Waiting (0) Fuzzy (6) Warnings (0) Current Filter (61)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Please also check the more comprehensive FAQ on http://ultimatelysocial.com/faq Prosím pozrite si tiež komplexnejšie Najčastejšie otázky na http://ultimatelysocial.com/faq Details
Please also check the more comprehensive FAQ on http://ultimatelysocial.com/faq
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>After installing the plugin, you'll see this overview. You'll be taken through the easy-to-understand steps to configure your plugin</p> <p>Po inštalácii modulu uvidíte tento prehľad. Prevedie vás jednoduchým návodom ako si konfigurovať váš modul</p> Details
<p>After installing the plugin, you'll see this overview. You'll be taken through the easy-to-understand steps to configure your plugin</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>As a first step you select which icons you want to display on your website</p> <p>Ako prvý krok si vyberiete, ktoré ikony chcete zobraziť na vašej webovej stránke</p> Details
<p>As a first step you select which icons you want to display on your website</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>Then you'll define what the icons should do (they can perform several actions, e.g. lead users to your facebook page, or allow them to share your content on their facebook page)</p> <p>V ďalšom kroku zadefinujete ako budú vaše ikony pracovať (môžu mať viacero funkcií napr. odkazovať používateľov na vašu facebook stránku, alebo umožniť im zdieľať váš obsah na ich facebook stránke)</p> Details
<p>Then you'll define what the icons should do (they can perform several actions, e.g. lead users to your facebook page, or allow them to share your content on their facebook page)</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>You can choose to display counts next to your icons (e.g. number of Twitter-followers)</p> <p>Môžete si zvoliť, či chcete zobraziť počítadlo vedľa vašich ikon (napr. počet vašich odberateľov na Twitter)</p> Details
<p>You can choose to display counts next to your icons (e.g. number of Twitter-followers)</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:44 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>There are many more options to choose from</p> <p>Je tam oveľa viac možností, z ktorých si môžete vybrať</p> Details
<p>There are many more options to choose from</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:50 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>You can also display a pop-up (designed to your liking) which asks users to like &amp; share your site</p> <p>Môžete zobraziť vyskakovací panel (nadizajnovaný podľa vašich predstáv), ktorý bude žiadať požívateľov aby lajkovali a zdieľali vašu webovú stránku</p> Details
<p>You can also display a pop-up (designed to your liking) which asks users to like &amp; share your site</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:56 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>Here you can animate your main icons (automatic shuffling, mouse-over effects etc.), to make visitors of your site aware that they can share, follow &amp; like your site</p> <p>Na tomto mieste môžete animovať vaše hlavné ikony (automiešanie, efekty po prechode myšou atď.), aby návštevníci vašej webovej stránky boli informovaní o tom, že môžu zdieľať, nasledovať a lajkovať vašu webovú stránku</p> Details
<p>Here you can animate your main icons (automatic shuffling, mouse-over effects etc.), to make visitors of your site aware that they can share, follow &amp; like your site</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:58:10 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Cute G+ icon didn't look good on dark backgrounds, fixed now
Priority: low
Milá G+ ikona nevyzerala dobre na tmavých farbách pozadia, teraz je opravená Details
Cute G+ icon didn't look good on dark backgrounds, fixed now
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Unsupported "live" function in jquery fixed
Priority: low
Nepodporovaná "live" funkcia v jquery opravená Details
Unsupported "live" function in jquery fixed
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Better description how to get G+ API key added
Priority: low
Lepší návod ako získať G+ API kľúč pridaný Details
Better description how to get G+ API key added
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Size of custom icons corrected
Priority: low
Veľkosť vlastných ikon opravená Details
Size of custom icons corrected
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Cute G+ icon too small before, corrected now
Priority: low
Milá G+ ikona bola predtým príliš malá, teraz je opravená Details
Cute G+ icon too small before, corrected now
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Language issues fixed
Priority: low
Jazykové chyby opravené Details
Language issues fixed
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Counter didn't disappear before/after posts if round icons were selected - fixed now
Priority: low
Počítadlo nezmizlo spred/spoza článkov, ak boli vybraté okrúhle ikony - teraz je to opravené Details
Counter didn't disappear before/after posts if round icons were selected - fixed now
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 5

Export as