New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (483) Translated (74) Untranslated (403) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (6) Warnings (0)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Please also check the more comprehensive FAQ on http://ultimatelysocial.com/faq Prosím pozrite si tiež komplexnejšie Najčastejšie otázky na http://ultimatelysocial.com/faq Details
Please also check the more comprehensive FAQ on http://ultimatelysocial.com/faq
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>After installing the plugin, you'll see this overview. You'll be taken through the easy-to-understand steps to configure your plugin</p> <p>Po inštalácii modulu uvidíte tento prehľad. Prevedie vás jednoduchým návodom ako si konfigurovať váš modul</p> Details
<p>After installing the plugin, you'll see this overview. You'll be taken through the easy-to-understand steps to configure your plugin</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>As a first step you select which icons you want to display on your website</p> <p>Ako prvý krok si vyberiete, ktoré ikony chcete zobraziť na vašej webovej stránke</p> Details
<p>As a first step you select which icons you want to display on your website</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
<p>Then you'll define what the icons should do (they can perform several actions, e.g. lead users to your facebook page, or allow them to share your content on their facebook page)</p> <p>V ďalšom kroku zadefinujete ako budú vaše ikony pracovať (môžu mať viacero funkcií napr. odkazovať používateľov na vašu facebook stránku, alebo umožniť im zdieľať váš obsah na ich facebook stránke)</p> Details
<p>Then you'll define what the icons should do (they can perform several actions, e.g. lead users to your facebook page, or allow them to share your content on their facebook page)</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-29 13:00:42 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Priority of the original:
normal
Note: This plugin requires CURL to be activated/installed on your server (which should be the standard case). If you don't have it, please contact your hosting provider. Poznámka: Tento plugin vyžaduje aby CURL bola aktivovaná/inštalovaná na vašom serveri (čo by malo byť štandardom). Ak ju nemáte aktivovanú/inštalovanú, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa hostingu. Details
Note: This plugin requires CURL to be activated/installed on your server (which should be the standard case). If you don't have it, please contact your hosting provider.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:07 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Extract the zip file and drop the contents into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation. Then activate the plugin from the plugins page. Rozbaľte zip súbor a vložte jeho obsah do adresára wp-content/plugins/ vo vašej inštalácii WordPress. Potom aktivujte plugin na stránke pluginov. Details
Extract the zip file and drop the contents into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation. Then activate the plugin from the plugins page.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:24 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>You can choose to display counts next to your icons (e.g. number of Twitter-followers)</p> <p>Môžete si zvoliť, či chcete zobraziť počítadlo vedľa vašich ikon (napr. počet vašich odberateľov na Twitter)</p> Details
<p>You can choose to display counts next to your icons (e.g. number of Twitter-followers)</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:44 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>There are many more options to choose from</p> <p>Je tam oveľa viac možností, z ktorých si môžete vybrať</p> Details
<p>There are many more options to choose from</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:50 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>You can also display a pop-up (designed to your liking) which asks users to like &amp; share your site</p> <p>Môžete zobraziť vyskakovací panel (nadizajnovaný podľa vašich predstáv), ktorý bude žiadať požívateľov aby lajkovali a zdieľali vašu webovú stránku</p> Details
<p>You can also display a pop-up (designed to your liking) which asks users to like &amp; share your site</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:57:56 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>Here you can animate your main icons (automatic shuffling, mouse-over effects etc.), to make visitors of your site aware that they can share, follow &amp; like your site</p> <p>Na tomto mieste môžete animovať vaše hlavné ikony (automiešanie, efekty po prechode myšou atď.), aby návštevníci vašej webovej stránky boli informovaní o tom, že môžu zdieľať, nasledovať a lajkovať vašu webovú stránku</p> Details
<p>Here you can animate your main icons (automatic shuffling, mouse-over effects etc.), to make visitors of your site aware that they can share, follow &amp; like your site</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:58:10 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<p>In a third step you decide where the icons should be placed: a.) via Widget, b.) Floating, c.) via Shortcode and/or d.) Before or after posts</p> <p>V treťom kroku sa rozhodnete, kde by mali byť ikony umiestnené: a.) pomocou widgetu b.) plávajúce c.) pomocou shortcode d.) pred alebo za článkami</p> Details
<p>In a third step you decide where the icons should be placed: a.) via Widget, b.) Floating, c.) via Shortcode and/or d.) Before or after posts</p>
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 15:00:51 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Cute G+ icon didn't look good on dark backgrounds, fixed now
Priority: low
Milá G+ ikona nevyzerala dobre na tmavých farbách pozadia, teraz je opravená Details
Cute G+ icon didn't look good on dark backgrounds, fixed now
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Unsupported "live" function in jquery fixed
Priority: low
Nepodporovaná "live" funkcia v jquery opravená Details
Unsupported "live" function in jquery fixed
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Better description how to get G+ API key added
Priority: low
Lepší návod ako získať G+ API kľúč pridaný Details
Better description how to get G+ API key added
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Size of custom icons corrected
Priority: low
Veľkosť vlastných ikon opravená Details
Size of custom icons corrected
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-13 14:51:20 UTC
Translated by:
Xfiveco (xfiveco)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
low
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 5

Export as