New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Norwegian (Bokmål)

Filter ↓ Sort ↓ All (132) Translated (126) Untranslated (6) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 9
Prio Original string Translation
Elementor support Støtte for Elementor Details
Elementor support

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-19 10:42:10 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
More WooCommerce features Flere WooCommerce-funksjoner Details
More WooCommerce features

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-19 10:41:55 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne David Anderson, original utvidelse av Oskar Hane og forbedret av Dee Nutbourne Details
David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne
Comment

Author of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-01-26 18:32:15 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
Don't send us the translation file directly - plugin authors do not have access to the wordpress.org translation system (local language teams do). Ikke send oss oversettelsesfilen direkte - utvidelsesforfattere har ikke tilgang til oversettelsesystemet på wordpress.org (lokale språkgupper har det). Details
Don't send us the translation file directly - plugin authors do not have access to the wordpress.org translation system (local language teams do).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-19 16:32:36 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
the wordpress.org translation website. oversettelsesnettstedet på wordpress.org. Details
the wordpress.org translation website.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-19 16:27:32 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
If you want to translate this plugin, please go to %s Om du ønsker å oversette denne utvidelsen, gå til %s Details
If you want to translate this plugin, please go to %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-01 17:10:45 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
WooCommerce integration WooCommerce-integrasjon Details
WooCommerce integration

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-19 16:28:35 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
The TFA code you entered was incorrect. Tofaktor-koden du oppga var ikke riktig. Details
The TFA code you entered was incorrect.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-09-18 01:28:20 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
To enable TFA, you must enter the current code. For å skru på TFA må du skrive inn nåværende kode. Details
To enable TFA, you must enter the current code.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-09-18 01:29:00 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
(you must enter the current code: %s) (du må oppgi nåværende kode: %s) Details
(you must enter the current code: %s)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-09-18 01:29:38 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
The indicated user could not be found. Den indikerte brukeren ble ikke funnet. Details
The indicated user could not be found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-20 00:48:17 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
allow privileged (or all) users to mark a device as trusted and thereby only needing to supply a TFA code upon login every so-many days (e.g. every 30 days) instead of on each login. tillat priviligerte (eller alle) brukere å merke en enhet som tiltrodd og slik kun trenge å oppgi en TFA-kode ved innlogging etter et antall dager (f.eks etter 30 dager) i stedet for ved hver innlogging. Details
allow privileged (or all) users to mark a device as trusted and thereby only needing to supply a TFA code upon login every so-many days (e.g. every 30 days) instead of on each login.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-20 01:01:36 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
require your users to set up TFA to be able to log in, after an optional grace period. krev at dine brukere setter opp TFA for å kunne logge inn, etter en valgfri nådetid. Details
require your users to set up TFA to be able to log in, after an optional grace period.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-20 00:53:33 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
Make TFA compulsory Gjør TFA obligatorisk Details
Make TFA compulsory

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-20 00:49:04 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
Allowing users to mark a device as trusted so that a two-factor code is only needed once in a specified number of days (instead of every login) is a feature of the Premium version of this plugin. Å tillate brukere å merke en enhet som tiltrodd slik at tofaktor-kode bare trengs én gang i løpet av et spesifikt antall dager (i stedet for ved hver innlogging) er en funksjon i Premium-utgaven av denne utvidelsen. Details
Allowing users to mark a device as trusted so that a two-factor code is only needed once in a specified number of days (instead of every login) is a feature of the Premium version of this plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-20 01:05:50 UTC
Translated by:
Knut Sparhell (knutsp)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 9

Export as