WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (183) Translated (72) Untranslated (110) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0) Current Filter (9)
1
Prio Original string Translation
Strength indicator Chỉ báo sức mạnh Details
Strength indicator

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
We send your registration email to this address. (Double-check your email address before continuing.) Chúng tôi gửi email đăng ký của bạn đến địa chỉ này. (Kiểm tra kỹ địa chỉ email của bạn trước khi tiếp tục.) Details
We send your registration email to this address. (Double-check your email address before continuing.)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Email Address: Địa chỉ Email & nbsp;: Details
Email Address:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Get your own %s account in seconds Nhận tài khoản %s của riêng bạn trong vài giây Details
Get your own %s account in seconds

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Privacy: Riêng tư: Details
Privacy:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
If you’re not going to use a great site domain, leave it for a new user. Now have at it! Nếu bạn không sử dụng tên miền trang web tuyệt vời, hãy để tên miền đó cho người dùng mới. Bây giờ có nó! Details
If you’re not going to use a great site domain, leave it for a new user. Now have at it!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Welcome back, %s. By filling out the form below, you can <strong>add another site to your account</strong>. There is no limit to the number of sites you can have, so create to your heart&#8217;s content, but write responsibly! Chào mừng bạn trở lại,%s. Bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới, bạn có thể <strong> thêm một trang web khác vào tài khoản của mình </strong>. Không có giới hạn về số lượng trang web bạn có thể có, vì vậy hãy tạo nội dung trái tim của bạn, nhưng viết có trách nhiệm! Details
Welcome back, %s. By filling out the form below, you can <strong>add another site to your account</strong>. There is no limit to the number of sites you can have, so create to your heart&#8217;s content, but write responsibly!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Get <em>another</em> %s site in seconds Nhận <em> một trang web khác </em> %s sau vài giây Details
Get <em>another</em> %s site in seconds

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Get New Password lấy mật khẩu mới Details
Get New Password

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as