WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (183) Translated (72) Untranslated (110) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0)
1 2 3 4 5
Prio Original string Translation
Welcome back, %s. By filling out the form below, you can <strong>add another site to your account</strong>. There is no limit to the number of sites you can have, so create to your heart&#8217;s content, but write responsibly! Chào mừng bạn trở lại,%s. Bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới, bạn có thể <strong> thêm một trang web khác vào tài khoản của mình </strong>. Không có giới hạn về số lượng trang web bạn có thể có, vì vậy hãy tạo nội dung trái tim của bạn, nhưng viết có trách nhiệm! Details
Welcome back, %s. By filling out the form below, you can <strong>add another site to your account</strong>. There is no limit to the number of sites you can have, so create to your heart&#8217;s content, but write responsibly!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Get <em>another</em> %s site in seconds Nhận <em> một trang web khác </em> %s sau vài giây Details
Get <em>another</em> %s site in seconds

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Get New Password lấy mật khẩu mới Details
Get New Password

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Confirm Password Xác nhận mật khẩu Details
Confirm Password

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 01:41:41 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Your password reset link has expired. Please request a new link below. Liên kết đặt lại mật khẩu của bạn đã hết hạn. Hãy yêu cầu 1 liên kết mới bên dưới. Details
Your password reset link has expired. Please request a new link below.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-22 09:45:42 GMT
Translated by:
duytrung2121
Priority of the original:
normal
Your password reset link appears to be invalid. Please request a new link below. Liên kết đặt lại mật khẩu của bạn không hợp lệ. Hãy yêu cầu 1 liên kết mới bên dưới. Details
Your password reset link appears to be invalid. Please request a new link below.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-22 09:46:00 GMT
Translated by:
Anh Tran (rilwis)
Priority of the original:
normal
Site registration has been disabled. Tính năng đăng ký trang web mới đã bị khóa. Details
Site registration has been disabled.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-22 09:52:10 GMT
Translated by:
Duoc Nguyen (nguyenvanduocit)
Priority of the original:
normal
If you do not activate your site within two days, you will have to sign up again. Nếu bạn không kích hoạt website của bạn trong 2 ngày tới, bạn sẽ phải đăng ký lại. Details
If you do not activate your site within two days, you will have to sign up again.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-22 09:52:10 GMT
Translated by:
Duoc Nguyen (nguyenvanduocit)
Priority of the original:
normal
Log In Đăng nhập Details
Log In

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-28 06:25:50 GMT
Translated by:
olalavui
Priority of the original:
normal
Activate Kích hoạt captcha Details
Activate

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-22 03:25:38 GMT
Priority of the original:
normal
Dashboard Trang quản trị Details
Dashboard

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:08:56 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Lost Password Quên mật khẩu Details
Lost Password

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:08:56 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Password: Mật khẩu: Details
Password:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:08:56 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Profile Thông tin cá nhân Details
Profile

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:08:56 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Register Đăng ký Details
Register

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:08:56 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as