New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Norwegian (Nynorsk)

Filter ↓ Sort ↓ All (2,613) Translated (2,080) Untranslated (495) Waiting (23) Fuzzy (16) Warnings (1)
1 2 3 139
Prio Original string Translation
The Events Calendar - View V2 The Events Calendar - Vising V2 Details
The Events Calendar - View V2

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-24 14:32:27 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Recommended for all sites using the updated calendar views. Tilrådd for alle nettsider som brukar dei oppdaterte kalendervisingane. Details
Recommended for all sites using the updated calendar views.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-24 14:32:47 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
You do not have an active connection to Meetup through your account and Event Aggregator. Du må ikkje ha ei aktiv kopling til Meetup gjennom din konto og Event Aggregator. Details
You do not have an active connection to Meetup through your account and Event Aggregator.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-24 14:33:53 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Meetup is no longer supporting API keys, and has restricted access using your existing key starting from August 2019. As an alternative, you must use OAuth2 and update The Events Calendar to the latest version. Learn more at %1$s.
Placeholder used for the meetup API changes link when the KEY is plain
Meetup støttar ikkje API-nøklar lenger, og har avgrensa tilgang ved bruk av din eksisterande nøkkel frå og med august 2019. Som eit alternativ må du bruke OAuth2 og oppdatere The Events Calendar til den siste versjonen. Lær meir på %1$s. Details
Meetup is no longer supporting API keys, and has restricted access using your existing key starting from August 2019. As an alternative, you must use OAuth2 and update The Events Calendar to the latest version. Learn more at %1$s.
Context Placeholder used for the meetup API changes link when the KEY is plain
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-24 14:35:13 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Meetup is no longer supporting API keys, and will restrict access using your existing key starting from August 2019. As an alternative, you should use OAuth2 and update The Events Calendar to the latest version. Learn more at %1$s
Placeholder used for the meetup API changes
Meetup støttar ikkje API-nøklar lenger, og vil avgrense tilgang ved bruk av din eksisterande nøkkel frå og med august 2019. Som eit alternativ bør du bruke OAuth2 og oppdatere The Events Calendar til den siste versjonen. Lær meir på %1$s. Details
Meetup is no longer supporting API keys, and will restrict access using your existing key starting from August 2019. As an alternative, you should use OAuth2 and update The Events Calendar to the latest version. Learn more at %1$s
Context Placeholder used for the meetup API changes
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-24 14:36:37 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Event not owned, you cannot edit it. Hending ikkje eigd, du kan ikkje endre den. Details
Event not owned, you cannot edit it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-24 14:36:46 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Events cannot be imported because Facebook has returned an error. This could mean that the event ID does not exist, the event or source is marked as Private, or the event or source has been otherwise restricted by Facebook. You can %1$s.
Placeholder used for the facebook restriction link
Hendingar kan ikkje bli importert fordi Facebook har returnert ei feilmelding. Dette kan bety at hending-IDen ikkje eksisterer, at hendinga eller kjelda er markert som privat, eller at hendinga eller kjelda på ein annan måte har blitt avgrensa av Facebook. Du kan %1$s. Details
Events cannot be imported because Facebook has returned an error. This could mean that the event ID does not exist, the event or source is marked as Private, or the event or source has been otherwise restricted by Facebook. You can %1$s.
Context Placeholder used for the facebook restriction link
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:46:27 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
This webhook action is not currently supported. Denne webhook-handlinga er ikkje støtta på noverande tidspunkt. Details
This webhook action is not currently supported.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:47:28 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Webhook not registered properly. Webhook er ikkje registrert på riktig måte. Details
Webhook not registered properly.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:47:40 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
You do not have an active connection to Eventbrite through your account and Event Aggregator. Du har ikkje ei aktiv kopling til Eventbrite gjennom din konto og Event Aggregator. Details
You do not have an active connection to Eventbrite through your account and Event Aggregator.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:48:02 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Eventbrite sync data invalid. Eventbrite synkroniseringsdata ugyldig. Details
Eventbrite sync data invalid.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:48:26 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Eventbrite user not found. Eventbrite brukar ikkje funne. Details
Eventbrite user not found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:50:00 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Eventbrite venue not found. Eventbrite lokale ikkje funne. Details
Eventbrite venue not found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:50:09 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Eventbrite organizer not found. Eventbrite arrangør ikkje funne. Details
Eventbrite organizer not found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:50:17 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Eventbrite event not found. Eventbrite hending ikkje funne. Details
Eventbrite event not found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-02-25 07:50:23 UTC
Translated by:
odasandvik
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 139

Export as