WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Tagalog

Filter ↓ Sort ↓ All (206) Translated (206) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (206)
1 2 3 14
Prio Original string Translation
Are you sure you want to delete this file attachment? This process is not reversible. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang attachment ng file na ito? Ang prosesong ito ay hindi pwedeng baligtarin. Details
Are you sure you want to delete this file attachment? This process is not reversible.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 11:01:30 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
You are not allowed to modify this task. Only group project administrators and group projects moderators are allowed. Hindi ka pinapayagang baguhin ang gawaing ito. Pinapayagan lamang ang mga administrator ng proyekto ng grupo at mga tagapamahala ng mga proyekto ng grupo. Details
You are not allowed to modify this task. Only group project administrators and group projects moderators are allowed.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:55:05 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
There was an error updating the task. All fields are required. Nagkaroon ng error sa pag-update ng gawain. Lahat ng mga patlang ay kinakailangan. Details
There was an error updating the task. All fields are required.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:55:45 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Task successfully updated Matagumpay na na-update ang Task Details
Task successfully updated
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:56:19 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
View Tingnan Details
View
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:56:40 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Are you sure you want to delete this task? This action is irreversible Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang gawaing ito? Ang pagkilos na ito ay hindi na maibabalik Details
Are you sure you want to delete this task? This action is irreversible
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:57:14 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Unexpected Error Encountered During Request Hindi inaasahang Error Nakatagpo Sa Kahilingan Details
Unexpected Error Encountered During Request
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:58:40 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Unexpected Error (500) Hindi inaasahang Error (500) Details
Unexpected Error (500)
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:58:53 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
There was an error saving the project. All fields are required. Nagkaroon ng isang error sa pag-save ng proyekto. Lahat ng mga patlang ay kinakailangan Details
There was an error saving the project. All fields are required.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:59:07 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Only group administrators and moderators can update the project settings. Maaaring i-update lamang ng mga administrador at moderator ng grupo ang mga setting ng proyekto. Details
Only group administrators and moderators can update the project settings.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:59:28 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
There was an error trying to delete this post. Try again later. Nagkaroon ng error na sinusubukang tanggalin ang post na ito. Subukan ulit mamaya. Details
There was an error trying to delete this post. Try again later.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 12:59:46 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Are you sure you want to delete this project? All the tickets under this project will be deleted as well. This action cannot be undone. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang proyektong ito? Ang lahat ng mga tiket sa ilalim ng proyektong ito ay tatanggalin rin. Ang gawaing ito ay hindi pwedeng baguhin. Details
Are you sure you want to delete this project? All the tickets under this project will be deleted as well. This action cannot be undone.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 13:00:09 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Transaction Error: There was an error trying to delete this comment. Error sa Transaksyon: Nagkaroon ng error na sinusubukang tanggalin ang komentong ito. Details
Transaction Error: There was an error trying to delete this comment.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 13:00:25 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
Are you sure you want to delete this comment? This action is irreversible. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang komentong ito? Ang pagkilos na ito ay hindi maibabalik. Details
Are you sure you want to delete this comment? This action is irreversible.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 13:00:37 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
The application did not received any response from the server. Try uploading smaller files. Ang application ay hindi nakatanggap ng anumang sagot mula sa server. Subukang mag-upload ng mas maliit na mga file. Details
The application did not received any response from the server. Try uploading smaller files.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-10 13:01:04 GMT
Translated by:
Joseph G. (dunhakdis)
Priority of the original:
normal
1 2 3 14
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as