New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (44) Translated (35) Untranslated (8) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (1) Warnings (0) Current Filter (33)
1 2 3
Prio Original string Translation
Super Notes - create Admin Notes with ease
Priority: high
Super Notes - twórz Notatki Administracyjne z łatwością Details
Super Notes - create Admin Notes with ease
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:41:38 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
high
Create notes and assign it to selected users and locations. Add admin notes to posts, pages, plugins etc., and add permissions to notes for users.
Priority: high
Twórz notatki i przypisuj je do wybranych użytkowników i lokalizacji. Dodawaj notatki administracyjne do wpisów, stron, wtyczek itp, oraz zarządzaj przydzielaj uprawnienia do nich dla użytkowników. Details
Create notes and assign it to selected users and locations. Add admin notes to posts, pages, plugins etc., and add permissions to notes for users.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:43:20 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
high
How to install dummy data? Jak zainstalować przykładowe dane? Details
How to install dummy data?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:42:36 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
How to preview all my notes? Jak przejrzeć wszystkie moje notatki? Details
How to preview all my notes?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:43:00 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
If you want to get started easily with this plugin, you can install dummy data with one click. Go to "Super Notes" - "Welcome", and find "Install dummy-data" box on your right (or left for RTL) hand side. Then, click on "Install now" button. That's it! Default Note Type and example single note will be added to your website. Jeśli chcesz łatwo rozpocząć korzystanie z tej wtyczki, możesz zainstalować przykładowe dane jednym kliknięciem. Przejdź do "Super Notes" - "Witaj", i znajdź element "Instaluj dane przykładowe" po Twojej prawej ręce (lub lewej dla języków RTL). Następnie, kliknij na przycisk "Instaluj teraz". To wszystko! Domyślny Typ Notatki i przykładowa notatka zostaną dodane do Twojej strony. Details
If you want to get started easily with this plugin, you can install dummy data with one click. Go to "Super Notes" - "Welcome", and find "Install dummy-data" box on your right (or left for RTL) hand side. Then, click on "Install now" button. That's it! Default Note Type and example single note will be added to your website.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:50:35 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Go to "Super Notes" - "All notes" page and preview all notes with "Viewer" role permission granted to you. This means that you will not see notes assigned to Note Type where you are not listed as "Viewer", even if you are website administrator. Przejdź do strony "Super Notes" - "Wszystkie notatki" i przejrzyj wszystkie notatki, dla których masz przydzielone uprawnienia jako "Przeglądający". To oznacza, że nie zobaczysz tam notatek dla których nie masz uprawnień przeglądającego, nawet jeśli jesteś administratorem strony. Details
Go to "Super Notes" - "All notes" page and preview all notes with "Viewer" role permission granted to you. This means that you will not see notes assigned to Note Type where you are not listed as "Viewer", even if you are website administrator.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:52:03 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Go to "Super Notes" -> "Welcome" to install dummy data if you want Przejdź do "Super Notes" - "Witaj" aby zainstalować przykładowe dane, jeśli chcesz. Details
Go to "Super Notes" -> "Welcome" to install dummy data if you want
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:44:19 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Activate the plugin through the "Plugins" screen in WordPress Aktywuj wtyczkę na stronie "Wtyczki" w panelu WordPress Details
Activate the plugin through the "Plugins" screen in WordPress
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:44:41 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Upload the plugin files to the "/wp-content/plugins/super-notes" directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly. Wgraj pliki wtyczki do folderu "/wp-content/plugins/super-notes/", lub zainstaluj wtyczkę bezpośrednio przez stronę "Wtyczki" w panelu WordPress. Details
Upload the plugin files to the "/wp-content/plugins/super-notes" directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:45:30 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Also, this plugin fully support RTL languages. Ponadto, ta wtyczka w pełni obsługuje języki RTL. Details
Also, this plugin fully support RTL languages.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:45:58 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
This plugin is currently available in two language versions: Ta wtyczka jest obecnie dostępna w dwóch wersjach językowych: Details
This plugin is currently available in two language versions:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:46:14 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Polish (Polski) Polski Details
Polish (Polski)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:54:00 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
English (default), Angielski (domyślny) Details
English (default),
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:54:09 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
How it works? Jak to działa? Details
How it works?
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:54:50 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Examples Przykłady Details
Examples
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-08-23 06:54:59 UTC
Translated by:
We Do Plugins (wedoplugins)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3

Export as