WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Czech

Filter ↓ Sort ↓ All (319) Translated (292) Untranslated (27) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (291)
1 2 3 20
Prio Original string Translation
Rank Math SEO – Best SEO Plugin For WordPress To Increase Your SEO Traffic
Priority: high
Rank Math SEO - Nejlepší SEO plugin pro WordPress a zvýšení návštěvnosti Details
Rank Math SEO – Best SEO Plugin For WordPress To Increase Your SEO Traffic
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-08-23 20:21:23 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
high
Rank Math SEO is the Best WordPress SEO plugin combines the features of many SEO tools in a single package & helps you multiply your SEO traffic.
Priority: high
Rank Math SEO je nejlepší WordPress SEO plugin, který kombinuje funkce mnoha SEO nástrojů v jednom balíčku a pomůže Vám znásobit návštěvnost. Details
Rank Math SEO is the Best WordPress SEO plugin combines the features of many SEO tools in a single package & helps you multiply your SEO traffic.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:02:39 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
high
Rank Math® SEO is a registered trademark. Please use the following format when mentioning the Rank Math SEO plugin anywhere. * Rank Math SEO [correct] * RankMath [incorrect] * Rankmath [incorrect] * rankmath [incorrect] * rankMath [incorrect]
Rank Math® SEO je registrovaná ochranná známka. Pokud kdekoli zmiňujete plugin Rank Math SEO, používejte prosím následující formát.↵ * Rank Math SEO [správně]↵ * RankMath [nesprávně]↵ * Rankmath [nesprávně]↵ * rankmath [nesprávné]↵ * rankMath [nesprávné] Details
Rank Math® SEO is a registered trademark. Please use the following format when mentioning the Rank Math SEO plugin anywhere. * Rank Math SEO [correct] * RankMath [incorrect] * Rankmath [incorrect] * rankmath [incorrect] * rankMath [incorrect]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:45:20 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Search for <code>Rank Math SEO</code>
Hledat <code>Rank Math SEO</code> Details
Search for <code>Rank Math SEO</code>
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:37:03 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Visit <code>Plugins &gt; Add New</code>
Navštivte <code>Pluginy &gt; Instalace pluginů</code> Details
Visit <code>Plugins &gt; Add New</code>
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:38:06 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Automation At Its BEST</strong> ✔ Automated Image SEO ✔ Advanced Filtering for Images [https://i.rankmath.com/zAUHHP] ✔ Watermark Your images ✔ Advanced Post filtering ✔ Bulk Actions [index, noindex, redirect, etc.] ✔ Quick Edit SEO Details<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qW_h4cVE1O8">Bulk Import SEO Meta Details Using CSV file</a> ✔ Auto Detect Videos and Generate Schema Markup for Them ✔ Auto Fetch Thumbnail, Duration of YouTube &amp; Vimeo Videos ✔ Automatically Flush Facebook Thumbnails ✔ Open External Links in New Tabs ✔ Nofollow External Links<code>Noindex</code> Paginated, Archive, Search Result Pages ✔ Instant Indexing for Bing [Also Google using our <a href="https://rankmath.com/blog/google-indexing-api/">Instant Indexing Plugin</a>]
<strong>Automatizace v nejlepším možném provedení</strong>↵ ✔ Automatizované SEO pro obrázky↵ ✔ Pokročilé filtrování obrázků [https://i.rankmath.com/zAUHHP]↵ ✔ Přidejte vodoznak k obrázkům↵ ✔ Pokročilé filtrování příspěvků↵ ✔ Hromadné akce [index, noindex, redirect atd.]↵ ✔ Rychlá úprava detailů SEO↵ ✔ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qW_h4cVE1O8">Hromadný import SEO meta dat pomocí souboru CSV</a>↵ ✔ Automatické rozpoznávání videí a generování značek schématu pro ně↵ ✔ Automatické načítání miniatur, délky trvání videí YouTube &amp; Vimeo↵ ✔ Automatické obnovení miniatur na Facebooku↵ ✔ Otevírání externích odkazů na nových záložkách↵ ✔ Nastavení nofollow externích odkazů↵ ✔ <code>Noindex</code> Stránky se stránkováním, archivem a výsledky vyhledávání↵ ✔ Okamžité indexování pro službu Bing [také pro službu Google pomocí našeho <a href="https://rankmath.com/blog/google-indexing-api/">Instant Indexing Plugin</a>]. Details
<strong>Automation At Its BEST</strong> ✔ Automated Image SEO ✔ Advanced Filtering for Images [https://i.rankmath.com/zAUHHP] ✔ Watermark Your images ✔ Advanced Post filtering ✔ Bulk Actions [index, noindex, redirect, etc.] ✔ Quick Edit SEO Details<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qW_h4cVE1O8">Bulk Import SEO Meta Details Using CSV file</a> ✔ Auto Detect Videos and Generate Schema Markup for Them ✔ Auto Fetch Thumbnail, Duration of YouTube &amp; Vimeo Videos ✔ Automatically Flush Facebook Thumbnails ✔ Open External Links in New Tabs ✔ Nofollow External Links<code>Noindex</code> Paginated, Archive, Search Result Pages ✔ Instant Indexing for Bing [Also Google using our <a href="https://rankmath.com/blog/google-indexing-api/">Instant Indexing Plugin</a>]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:44:31 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Schema aka Structured Data aka Rich Snippets. The BEST Schema Generator Available Online</strong> ✔ 20+ Pre-defined Schema types (more than any other plugin) - ✔ Import Schema from Other Websites ✔ Advanced Schema Builder [Advanced SEOs can use this to create any complex Schema Markup) ✔ Schema Templates for Automation ✔ Conditional Schema Markup ✔ Inbuilt Schema Code Preview and Validation ✔ Multiple Location Schema On Any Page (using the Shortcode)
<strong>Schema alias strukturovaná data alias Rich Snippets. Nejlepší generátor schémat dostupný online</strong>↵ ✔ Více než 20 předdefinovaných typů schémat (více než jakýkoli jiný plugin) - ↵ ✔ Možnost importu schémat z jiných webových stránek↵ ✔ Pokročilý nástroj pro tvorbu schémat [Pokročilí SEO specialisté jej mohou použít k vytvoření libovolně složitého označení schématu)↵ ✔ Automatizované šablony schémat↵ ✔ Podmíněné značky schémat↵ ✔ Vestavěný náhled a validace kódu schématu↵ ✔ Schémata s více lokalitami na kterékoli stránce (pomocí zkráceného kódu) Details
<strong>Schema aka Structured Data aka Rich Snippets. The BEST Schema Generator Available Online</strong> ✔ 20+ Pre-defined Schema types (more than any other plugin) - ✔ Import Schema from Other Websites ✔ Advanced Schema Builder [Advanced SEOs can use this to create any complex Schema Markup) ✔ Schema Templates for Automation ✔ Conditional Schema Markup ✔ Inbuilt Schema Code Preview and Validation ✔ Multiple Location Schema On Any Page (using the Shortcode)
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:51:27 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong><a href="https://rankmath.com/pricing/">CHEK ALL THE PREMIUM FEATURES AND PRICING HERE</a></strong>
<strong><a href="https://rankmath.com/pricing/">PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY PRÉMIOVÉ FUNKCE A CENY ZDE</a></strong> Details
<strong><a href="https://rankmath.com/pricing/">CHEK ALL THE PREMIUM FEATURES AND PRICING HERE</a></strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:03:03 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>MANY MORE FEATURES</strong> ✔ PREMIUM 24x7x365 Dedicated Support Managers ✔ MOST COMPETITIVE PRICING EVER!
<strong>Mnoho dalších funkcí</strong>↵ ✔ PRÉMIOVÁ 24x7x365 podpora od vyhrazených manažerů↵ ✔ NEJKONKURENCESCHOPNĚJŠÍ CENY VŮBEC! Details
<strong>MANY MORE FEATURES</strong> ✔ PREMIUM 24x7x365 Dedicated Support Managers ✔ MOST COMPETITIVE PRICING EVER!
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-08-23 20:21:42 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Miscellaneous</strong> ✔ Supports bbPress SEO and BuddyPress SEO ✔ Version Control - Rollback or Try Beta Versions
<strong>Různé </strong>✔ Podporuje bbPress a BuddyPress SEO ✔ Správa verzí - vrácení předchozích nebo vyzkoušení beta verzí Details
<strong>Miscellaneous</strong> ✔ Supports bbPress SEO and BuddyPress SEO ✔ Version Control - Rollback or Try Beta Versions
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:36:21 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Workflow Improvements</strong> ✔ Internal Role Manager ✔ Inbuilt Google Trends InsightsSite Audit with 29 Unique Tests ✔ Import Redirections Using CSV File ✔ Categorize Redirections for Grouping ✔ One-Click Redirection for 404s ✔ Monitor Search Performance of Entire Portfolio ✔ Easy and Advanced Mode
<strong>Vylepšení pracovních postupů</strong> ✔ Správce interních rolí ✔ Vestavěný nástroj Google Trends Insights ✔ Audit webu s 29 unikátními testy ✔ Import přesměrování pomocí souboru CSV ✔ Kategorizace přesměrování pro seskupení ✔ Přesměrování na 404 jedním kliknutím ✔ Sledování výkonu vyhledávání celého portfolia [Můj účet] ✔ Snadný a pokročilý režim Details
<strong>Workflow Improvements</strong> ✔ Internal Role Manager ✔ Inbuilt Google Trends InsightsSite Audit with 29 Unique Tests ✔ Import Redirections Using CSV File ✔ Categorize Redirections for Grouping ✔ One-Click Redirection for 404s ✔ Monitor Search Performance of Entire Portfolio ✔ Easy and Advanced Mode
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-09-18 20:40:45 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
<strong>WooCommerce SEO</strong> ✔ Automatic Schema for WooCommerce Products ✔ Advanced Open Graph Tags for WooCommerce Products ✔ Automatic NoIndex Hidden ProductsRemove WooCommerce Product and Category BaseAdd Custom Brands to ProductsAdd Global Identifier Like GTIN/MPN - Even to Variations
<strong>WooCommerce SEO</strong> ✔ Automatické schéma pro produkty WooCommerce ✔ Pokročilé značky Open Graph pro produkty WooCommerce ✔ Automatický NoIndex Skryté produkty ✔ Odstranění základny produktů a kategorií WooCommerce ✔ Přidání vlastních značek k produktům ✔ Globální identifikátor jako GTIN/MPN (i pro varianty) Details
<strong>WooCommerce SEO</strong> ✔ Automatic Schema for WooCommerce Products ✔ Advanced Open Graph Tags for WooCommerce Products ✔ Automatic NoIndex Hidden ProductsRemove WooCommerce Product and Category BaseAdd Custom Brands to ProductsAdd Global Identifier Like GTIN/MPN - Even to Variations
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-09-18 20:40:45 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
<strong>Google Analytics &amp; Search Console Integration (The only SEO plugin that provides it)</strong> ✔ Integrated Google Analytics, AdSense &amp; Search Console Data ✔ Analyze SEO Performance of Each Post &amp; Page ✔ See Top Winning/Losing Posts &amp; Keywords ✔ Keep Track of Position History ✔ Rank Tracker for Important Keywords
<strong>Integrace Google Analytics a Search Console (jediný SEO plugin, který ji poskytuje)</strong> ✔ Integrovaná data Google Analytics, AdSense a Search Console ✔ Analyzujte výkon SEO každého příspěvku a stránky ✔ Zobrazení nejúspěšnějších/nejhorších příspěvků a klíčových slov ✔ Sledujte historii pozic ✔ Sledování pozic pro důležitá klíčová slova Details
<strong>Google Analytics &amp; Search Console Integration (The only SEO plugin that provides it)</strong> ✔ Integrated Google Analytics, AdSense &amp; Search Console Data ✔ Analyze SEO Performance of Each Post &amp; Page ✔ See Top Winning/Losing Posts &amp; Keywords ✔ Keep Track of Position History ✔ Rank Tracker for Important Keywords
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-09-18 20:40:45 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fq8Dnl09W5g]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fq8Dnl09W5g] Details
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fq8Dnl09W5g]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-08-23 20:21:42 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong><a href="https://rankmath.com/kb/version-control/">Version Control</a></strong> - Rollback or try beta versions. Updating and downgrading your plugins is now a matter of few clicks. Automatically update to the latest versions or try out the latest beta builds.
<strong><a href="https://rankmath.com/kb/version-control/">Řízení verzí</a></strong> - Zpětné vrácení nebo vyzkoušení beta verzí. Aktualizace a downgrade zásuvných modulů je nyní otázkou několika kliknutí. Automaticky aktualizujte nejnovější verze nebo vyzkoušejte nejnovější beta sestavení. Details
<strong><a href="https://rankmath.com/kb/version-control/">Version Control</a></strong> - Rollback or try beta versions. Updating and downgrading your plugins is now a matter of few clicks. Automatically update to the latest versions or try out the latest beta builds.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:19:26 UTC
Last modified:
2021-09-18 20:40:45 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
1 2 3 20
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as