New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Czech

Filter ↓ Sort ↓ All (309) Translated (298) Untranslated (11) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 21
Prio Original string Translation
Rank Math SEO – Best SEO Plugin For WordPress To Increase Your SEO Traffic
Priority: high
Rank Math SEO - Nejlepší WordPress SEO plugin pro zvýšení návštěvnosti Details
Rank Math SEO – Best SEO Plugin For WordPress To Increase Your SEO Traffic
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-08 02:43:04 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
high
Rank Math SEO - Best SEO Plugin for WordPress
Priority: high
Rank Math SEO - Nejlepší SEO plugin pro WordPress Details
Rank Math SEO - Best SEO Plugin for WordPress
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-14 16:53:11 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
high
Rank Math SEO is the Best WordPress SEO plugin combines the features of many SEO tools in a single package & helps you multiply your SEO traffic.
Priority: high
Rank Math SEO je nejlepší WordPress SEO plugin, který kombinuje funkce mnoha SEO nástrojů v jednom balíčku a pomůže Vám znásobit návštěvnost. Details
Rank Math SEO is the Best WordPress SEO plugin combines the features of many SEO tools in a single package & helps you multiply your SEO traffic.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-23 20:02:39 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
high
<strong><a href="https://rankmath.com/kb/how-to-use-indexnow/">Instant Indexing for Bing &amp; Yandex</a></strong> - Get your content instantly indexed by Bing &amp; Yandex using their IndexNow API. <strong><a href="https://rankmath.com/kb/how-to-use-indexnow/">Okamžité indexování pro Bing &amp; Yandex</a></strong> - Získejte okamžitě indexovaný obsah službami Bing a Yandex pomocí jejich rozhraní API IndexNow. Details
<strong><a href="https://rankmath.com/kb/how-to-use-indexnow/">Instant Indexing for Bing &amp; Yandex</a></strong> - Get your content instantly indexed by Bing &amp; Yandex using their IndexNow API.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-08 22:44:34 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Content AI</strong> Rank Math is the FIRST &amp; ONLY SEO plugin that uses AI to help you write content. Your personal AI Assistant for creating SEO friendly content. Our Content AI takes all the hassle out of writing. It ensures that the content you write is not only great for your visitors, but for search engines (SEO) as well. <a href="https://rankmath.com/kb/how-to-use-content-ai/">Learn how to use Content AI for writing SEO optimized content that ranks</a>. <strong>Obsahová AI</strong>↵ Rank Math je PRVNÍ &amp; JEDINÝ SEO plugin, který využívá AI k tomu, aby vám pomáhal psát obsah. Váš osobní AI asistent pro tvorbu obsahu vhodného pro SEO. Naše Obsahová AI Vás zbaví všech starostí s psaním. Zajistí, že obsah, který píšete, bude skvělý nejen pro vaše návštěvníky, ale i pro vyhledávače (SEO). <a href="https://rankmath.com/kb/how-to-use-content-ai/">Zjistěte, jak používat Obsahovou AI pro psaní obsahu optimalizovaného pro SEO, který se umisťuje na předních místech</a>. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) Details
<strong>Content AI</strong> Rank Math is the FIRST &amp; ONLY SEO plugin that uses AI to help you write content. Your personal AI Assistant for creating SEO friendly content. Our Content AI takes all the hassle out of writing. It ensures that the content you write is not only great for your visitors, but for search engines (SEO) as well. <a href="https://rankmath.com/kb/how-to-use-content-ai/">Learn how to use Content AI for writing SEO optimized content that ranks</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-14 16:54:24 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
➜ Use Artificial Intelligence to write SEO optimized content ➜ Dynamic Suggestions ➜ Intelligent Recommendations ➜ Dynamic Keywords ➜ Intelligent Questions (With Schema Markup) ➜ Smart Link Suggestions ➜ Extra Keyword Info ➜ Related Keywords ➜ Full Control via Role Manager ➜ Použití umělé inteligence k psaní obsahu optimalizovaného pro SEO↵ ➜ Dynamické návrhy↵ ➜ Inteligentní doporučení↵ ➜ Dynamická klíčová slova↵ ➜ Inteligentní otázky (se značkami schémat)↵ ➜ Inteligentní návrhy odkazů↵ ➜ Další informace o klíčových slovech↵ ➜ Související klíčová slova↵ ➜ Plná kontrola prostřednictvím Správce rolí Details
➜ Use Artificial Intelligence to write SEO optimized content ➜ Dynamic Suggestions ➜ Intelligent Recommendations ➜ Dynamic Keywords ➜ Intelligent Questions (With Schema Markup) ➜ Smart Link Suggestions ➜ Extra Keyword Info ➜ Related Keywords ➜ Full Control via Role Manager
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-14 16:54:53 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tm_dhgbIWow] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=tm_dhgbIWow] Details
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tm_dhgbIWow]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-14 16:55:03 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>1st WordPress SEO Plugin to use AI (Artificial Intelligence)</strong> 🦾 ★★★★★<br /> <strong>První SEO plugin pro WordPress využívající umělou inteligenci </strong> 🦾↵ ★★★★★<br /> Details
<strong>1st WordPress SEO Plugin to use AI (Artificial Intelligence)</strong> 🦾 ★★★★★<br />
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-14 16:55:17 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Exclusive Content AI. Write Highly Optimized SEO Content Exkluzivní Obsahová AI. Pistě vysoce optimalizovaný SEO obsah Details
Exclusive Content AI. Write Highly Optimized SEO Content
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-14 16:56:33 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Exclusive AI Assistant for creating content that ranks. Exkluzivní asistent s umělou inteligencí pro vytváření hodnotného obsahu. Details
Exclusive AI Assistant for creating content that ranks.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-08 02:45:54 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Rank Math® SEO is a registered trademark. Please use the following format when mentioning the Rank Math SEO plugin anywhere. * Rank Math SEO [correct] * RankMath [incorrect] * Rankmath [incorrect] * rankmath [incorrect] * rankMath [incorrect] Rank Math® SEO je registrovaná ochranná známka. Pokud kdekoli zmiňujete plugin Rank Math SEO, používejte prosím následující formát.↵ * Rank Math SEO [správně]↵ * RankMath [nesprávně]↵ * Rankmath [nesprávně]↵ * rankmath [nesprávné]↵ * rankMath [nesprávné] Details
Rank Math® SEO is a registered trademark. Please use the following format when mentioning the Rank Math SEO plugin anywhere. * Rank Math SEO [correct] * RankMath [incorrect] * Rankmath [incorrect] * rankmath [incorrect] * rankMath [incorrect]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:45:20 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Search for <code>Rank Math SEO</code> Hledat <code>Rank Math SEO</code> Details
Search for <code>Rank Math SEO</code>
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:37:03 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Visit <code>Plugins &gt; Add New</code> Navštivte <code>Pluginy &gt; Instalace pluginů</code> Details
Visit <code>Plugins &gt; Add New</code>
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:38:06 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
<strong>Automation At Its BEST</strong> ✔ Automated Image SEO ✔ Advanced Filtering for Images [https://i.rankmath.com/zAUHHP] ✔ Watermark Your images ✔ Advanced Post filteringBulk Actions [index, noindex, redirect, etc.] ✔ Quick Edit SEO Details<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qW_h4cVE1O8">Bulk Import SEO Meta Details Using CSV file</a> ✔ Auto Detect Videos and Generate Schema Markup for Them ✔ Auto Fetch Thumbnail, Duration of YouTube &amp; Vimeo Videos ✔ Automatically Flush Facebook Thumbnails ✔ Open External Links in New Tabs ✔ Nofollow External Links<code>Noindex</code> Paginated, Archive, Search Result Pages ✔ Instant Indexing for Bing &amp; Yandex [Also Google using our <a href="https://rankmath.com/blog/google-indexing-api/">Instant Indexing Plugin</a>] <strong>Automatizace v nejlepším možném provedení</strong>↵ ✔ Automatizované SEO pro obrázky↵ ✔ Pokročilé filtrování obrázků [https://i.rankmath.com/zAUHHP]↵ ✔ Přidejte vodoznak k obrázkům↵ ✔ Pokročilé filtrování příspěvků↵ ✔ Hromadné akce [index, noindex, redirect atd.]↵ ✔ Rychlá úprava detailů SEO↵ ✔ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qW_h4cVE1O8">Hromadný import SEO meta dat pomocí souboru CSV</a>↵ ✔ Automatické rozpoznávání videí a generování značek schématu pro ně↵ ✔ Automatické načítání miniatur, délky trvání videí YouTube &amp; Vimeo↵ ✔ Automatické obnovení miniatur na Facebooku↵ ✔ Otevírání externích odkazů na nových záložkách↵ ✔ Nastavení nofollow externích odkazů↵ ✔ <code>Noindex</code> Stránky se stránkováním, archivem a výsledky vyhledávání↵ ✔ Okamžité indexování pro službu Bing [také pro službu Google pomocí našeho <a href="https://rankmath.com/blog/google-indexing-api/">Instant Indexing Plugin</a>]. Details
<strong>Automation At Its BEST</strong> ✔ Automated Image SEO ✔ Advanced Filtering for Images [https://i.rankmath.com/zAUHHP] ✔ Watermark Your images ✔ Advanced Post filteringBulk Actions [index, noindex, redirect, etc.] ✔ Quick Edit SEO Details<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qW_h4cVE1O8">Bulk Import SEO Meta Details Using CSV file</a> ✔ Auto Detect Videos and Generate Schema Markup for Them ✔ Auto Fetch Thumbnail, Duration of YouTube &amp; Vimeo Videos ✔ Automatically Flush Facebook Thumbnails ✔ Open External Links in New Tabs ✔ Nofollow External Links<code>Noindex</code> Paginated, Archive, Search Result Pages ✔ Instant Indexing for Bing &amp; Yandex [Also Google using our <a href="https://rankmath.com/blog/google-indexing-api/">Instant Indexing Plugin</a>]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:44:31 UTC
Last modified:
2022-01-27 14:26:51 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
<strong>Schema aka Structured Data aka Rich Snippets. The BEST Schema Generator Available Online</strong> ✔ 20+ Pre-defined Schema types (more than any other plugin) - ✔ Import Schema from Other Websites ✔ Advanced Schema Builder [Advanced SEOs can use this to create any complex Schema Markup) ✔ Schema Templates for Automation ✔ Conditional Schema Markup ✔ Inbuilt Schema Code Preview and Validation ✔ Multiple Location Schema On Any Page (using the Shortcode) <strong>Schema alias strukturovaná data alias Rich Snippets. Nejlepší generátor schémat dostupný online</strong>↵ ✔ Více než 20 předdefinovaných typů schémat (více než jakýkoli jiný plugin) - ↵ ✔ Možnost importu schémat z jiných webových stránek↵ ✔ Pokročilý nástroj pro tvorbu schémat [Pokročilí SEO specialisté jej mohou použít k vytvoření libovolně složitého označení schématu)↵ ✔ Automatizované šablony schémat↵ ✔ Podmíněné značky schémat↵ ✔ Vestavěný náhled a validace kódu schématu↵ ✔ Schémata s více lokalitami na kterékoli stránce (pomocí zkráceného kódu) Details
<strong>Schema aka Structured Data aka Rich Snippets. The BEST Schema Generator Available Online</strong> ✔ 20+ Pre-defined Schema types (more than any other plugin) - ✔ Import Schema from Other Websites ✔ Advanced Schema Builder [Advanced SEOs can use this to create any complex Schema Markup) ✔ Schema Templates for Automation ✔ Conditional Schema Markup ✔ Inbuilt Schema Code Preview and Validation ✔ Multiple Location Schema On Any Page (using the Shortcode)
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-10-06 22:51:27 UTC
Translated by:
Petr Branberger (pbrambi)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 21

Export as