WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Vietnamese

1 2 3 5
Filter ↓ Sort ↓ All (162) Untranslated (83) Waiting (6) Fuzzy (3) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Your site uses Elementor. This can require some additional steps before getting the secure lock. %sSee our guide for detailed instructions%s Web bạn đang sử dụng Elementor. Vì thế bạn cần thực hiện một số bước để có ổ khóa bảo mật màu xanh. %sXem hướng dẫn chi tiết%s Details
Your site uses Elementor. This can require some additional steps before getting the secure lock. %sSee our guide for detailed instructions%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:10:17 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
or hoặc Details
or

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:10:27 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Dismiss all Really Simple SSL notices Tắt tất cả thông báo Really Simple SSL Details
Dismiss all Really Simple SSL notices

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:10:37 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Really Simple SSL HSTS test Kiểm tra Really Simple SSL HSTS Details
Really Simple SSL HSTS test

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:10:46 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
You have set a 301 redirect to SSL. This is important for SEO purposes Bạn đã chuyển hướng 301 cho SSL. Điều này rất quan trọng cho SEO Details
You have set a 301 redirect to SSL. This is important for SEO purposes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:11:05 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
301 .htaccess redirect is not enabled. Chưa bật chuyển hướng 301 .htaccess. Details
301 .htaccess redirect is not enabled.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:11:16 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
The 301 .htaccess redirect is often the fastest and most reliable redirect option. Chuyển hướng 301 ở .htaccess là cách thường dùng, nhanh và tin cậy nhất. Details
The 301 .htaccess redirect is often the fastest and most reliable redirect option.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:11:32 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
301 SSL redirect enabled Đã bật chuyển hướng 301 cho SSL Details
301 SSL redirect enabled

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:11:43 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Enable Bật Details
Enable

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 11:11:57 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Hi, you have been using Really Simple SSL for a month now, awesome! If you have a moment, please consider leaving a review on WordPress.org to spread the word. We greatly appreciate it! If you have any questions or feedback, leave us a %smessage%s. Chào, bạn đã sử dụng Really Simple SSL hơn một tháng, tuyệt vời! Nếu có thời gian, hãy đánh giá trên WordPress.org để nhiều người biết tới. Chúng tôi đánh giá cao điều đó! Nếu bạn có câu hỏi hoặc góp ý, hãy gửi chúng tôi %stin nhắn%s. Details
Hi, you have been using Really Simple SSL for a month now, awesome! If you have a moment, please consider leaving a review on WordPress.org to spread the word. We greatly appreciate it! If you have any questions or feedback, leave us a %smessage%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-01 02:37:30 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Deactivate Plugin and keep SSL Tắt Plugin và giữ SSL Details
Deactivate Plugin and keep SSL

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-22 10:43:03 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Rogier Lankhorst, Mark Wolters Rogier Lankhorst, Mark Wolters Details
Rogier Lankhorst, Mark Wolters
Comment

Author of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-22 10:43:12 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personal identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy <a href="%s" target="_blank">here</a>. Really Simple SSL và Really Simple SSL add-ons không xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, do đó GDPR không áp dụng cho các plugin này hoặc việc sử dụng các plugin này trên trang web của bạn. Bạn có thể tìm thấy chính sách bảo mật của chúng tôi <a href="%s" target="_blank">tại đây</a>. Details
Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personal identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy <a href="%s" target="_blank">here</a>.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-22 10:44:30 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Activate SSL per site or install a wildcard certificate to fix this. Kích hoạt SSL từng trang web hoặc cài đặt chứng chỉ wildcard để giải quyết vấn đề đó. Details
Activate SSL per site or install a wildcard certificate to fix this.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-08 03:59:26 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
This leads to issues when activating SSL networkwide since subdomains will be forced over SSL as well while they don't have a valid certificate. Điều này dẫn đến các vấn đề khi kích hoạt SSL trên toàn mạng vì các tên miền phụ sẽ bị buộc dùng SSL cũng như trong khi chúng không có chứng chỉ hợp lệ. Details
This leads to issues when activating SSL networkwide since subdomains will be forced over SSL as well while they don't have a valid certificate.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-22 10:45:00 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar