WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (39) Translated (28) Untranslated (11) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2
Prio Original string Translation
Really Simple CAPTCHA Really Simple CAPTCHA Details
Really Simple CAPTCHA
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:40:46 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
high
Really Simple CAPTCHA is a CAPTCHA module intended to be called from other plugins. It is originally created for my Contact Form 7 plugin. Really Simple CAPTCHA je CAPTCHA modul určený k volaniu z iných modulov. Pôvodne bol vytvorený pre potreby môjho modulu Contact Form 7. Details
Really Simple CAPTCHA is a CAPTCHA module intended to be called from other plugins. It is originally created for my Contact Form 7 plugin.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-26 08:49:40 GMT
Translated by:
Peter Nemcok (Savione)
Priority of the original:
high
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress. Aktivujte modul cez menu „Moduly“ vo WordPress. Details
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-13 15:29:48 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
screenshot-1.png screenshot-1.png Details
screenshot-1.png
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:41:10 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
How does it work? Ako to funguje? Details
How does it work?
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:41:57 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
How to use with your plugin Ako ho použiť s vašim modulom Details
How to use with your plugin
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:42:17 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
Note: This product is "really simple" as its name suggests, i.e., it is not strongly secure. If you need perfect security, you should try other solutions. Poznámka: Ako naznačuje meno, tento produkt je "naozaj jednoduchý", t. j. nie je silno zabezpečený. Ak potrebujete vyššiu bezpečnosť, zvážte použitie iných riešení. Details
Note: This product is "really simple" as its name suggests, i.e., it is not strongly secure. If you need perfect security, you should try other solutions.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:43:21 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
When you generate a CAPTCHA, Really Simple CAPTCHA creates two files for it; one is an image file of CAPTCHA, and the other is a text file which stores the correct answer to the CAPTCHA. Keď vygenerujete CAPTCHA, Really Simple CAPTCHA vytvorí 2 súbory; prvý obsahuje CAPTCHA obrázok, druhý je textový súbor so správnou odpoveďou. Details
When you generate a CAPTCHA, Really Simple CAPTCHA creates two files for it; one is an image file of CAPTCHA, and the other is a text file which stores the correct answer to the CAPTCHA.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:43:52 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
The two files have the same (random) prefix in their file names, for example, "a7hk3ux8p.png" and "a7hk3ux8p.txt." In this case, for example, when the respondent answers "K5GF" as an answer to the "a7hk3ux8p.png" image, then Really Simple CAPTCHA calculates hash of "K5GF" and tests it against the hash stored in the "a7hk3ux8p.txt" file. If the two match, the answer is confirmed as correct. Oba súbory majú vo svojom mene rovnaký (náhodný) prefix, napr. "a7hk3ux8p.png" a "a7hk3ux8p.txt". V tomto prípade, ak respondent zadá odpoveď "K5GF" k obrázku "a7hk3ux8p.png", Really Simple CAPTCHA vypočíta "hash" tejto odpovede a porovná ho s "hash" hodnotou uloženou v súbore "a7hk3ux8p.txt". Ak sa obe hodnoty zhodujú, odpoveď je akceptovaná ako správna. Details
The two files have the same (random) prefix in their file names, for example, "a7hk3ux8p.png" and "a7hk3ux8p.txt." In this case, for example, when the respondent answers "K5GF" as an answer to the "a7hk3ux8p.png" image, then Really Simple CAPTCHA calculates hash of "K5GF" and tests it against the hash stored in the "a7hk3ux8p.txt" file. If the two match, the answer is confirmed as correct.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:44:03 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
Note: Below are instructions for plugin developers. Poznámka: Nižšie nájdete inštrukcie pre vývojárov modulov. Details
Note: Below are instructions for plugin developers.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:44:15 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
First, create an instance of ReallySimpleCaptcha class: Ako prvé vytvorte inštanciu triedy ReallySimpleCaptcha: Details
First, create an instance of ReallySimpleCaptcha class:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:44:26 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
You can change the instance variables as you wish. Premenné inštancie môžete podľa potreby zmeniť. Details
You can change the instance variables as you wish.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:44:35 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
See really-simple-captcha.php if you are interested in other variables. Ak vás zaujímajú ďalšie premenné, pozrite súbor really-simple-captcha.php. Details
See really-simple-captcha.php if you are interested in other variables.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:44:54 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
Generate a random word for CAPTCHA. Vygenerujte náhodné CAPTCHA slovo. Details
Generate a random word for CAPTCHA.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:45:13 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
Really Simple CAPTCHA does not use PHP "Sessions" for storing states, unlike many other PHP CAPTCHA solutions, but stores them as temporary files. This allows you to embed it into WordPress without worrying about conflicts. Really Simple CAPTCHA, narozdiel od iných PHP CAPTCHA riešení, nepoužíva PHP "Sessions" na ukladanie stavov, ale uchováva ich v dočasných súboroch. Toto vám umožňuje vložiť ich do WordPress bez nutnosti starania sa o možné konflikty. Details
Really Simple CAPTCHA does not use PHP "Sessions" for storing states, unlike many other PHP CAPTCHA solutions, but stores them as temporary files. This allows you to embed it into WordPress without worrying about conflicts.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-02-25 19:46:17 GMT
Translated by:
Igor Lopasovsky (igorlopasovsky)
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as