WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Czech

Filter ↓ Sort ↓ All (36) Translated (34) Untranslated (2) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
Check the correctness of the answer.
Zkontrolujte správnost odpovědi. Details
Check the correctness of the answer.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Then, show the image and get an answer from respondent.
Pak zobrazte obrázek a získejte odpověď od respondenta. Details
Then, show the image and get an answer from respondent.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Generate an image file and a corresponding text file in the temporary directory.
Vytvořte soubor obrázku a odpovídající textový soubor v dočasné složce. Details
Generate an image file and a corresponding text file in the temporary directory.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Generate a random word for CAPTCHA.
Generujte náhodné slovo pro CAPTCHA. Details
Generate a random word for CAPTCHA.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
See really-simple-captcha.php if you are interested in other variables.
Podívejte se do souboru really-simple-captcha.php, pokud máte zájem o další proměnné. Details
See really-simple-captcha.php if you are interested in other variables.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
You can change the instance variables as you wish.
Proměnné instance můžete měnit podle svého přání. Details
You can change the instance variables as you wish.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
First, create an instance of ReallySimpleCaptcha class:
Nejprve vytvořte instanci třídy ReallySimpleCaptcha: Details
First, create an instance of ReallySimpleCaptcha class:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Note: Below are instructions for plugin developers.
Poznámka: Dále jsou instrukce pro developery pluginu. Details
Note: Below are instructions for plugin developers.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
The two files have the same (random) prefix in their file names, for example, "a7hk3ux8p.png" and "a7hk3ux8p.txt." In this case, for example, when the respondent answers "K5GF" as an answer to the "a7hk3ux8p.png" image, then Really Simple CAPTCHA calculates hash of "K5GF" and tests it against the hash stored in the "a7hk3ux8p.txt" file. If the two match, the answer is confirmed as correct.
Dva soubory mají stejnou (náhodnou) předponu v názvech jejich souborů, například "a7hk3ux8p.png" a "a7hk3ux8p.txt". V tomto případě, například, když respondent odpověděl "K5GF" jako odpověď na obrázek "a7hk3ux8p.png", pak Really Simple CAPTCHA vypočítá hash "K5GF" a testuje ho proti hash uloženému v "a7hk3ux8p.txt" soubor. Pokud se obě shodují, odpověď je potvrzena jako správná. Details
The two files have the same (random) prefix in their file names, for example, "a7hk3ux8p.png" and "a7hk3ux8p.txt." In this case, for example, when the respondent answers "K5GF" as an answer to the "a7hk3ux8p.png" image, then Really Simple CAPTCHA calculates hash of "K5GF" and tests it against the hash stored in the "a7hk3ux8p.txt" file. If the two match, the answer is confirmed as correct.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
When you generate a CAPTCHA, Really Simple CAPTCHA creates two files for it; one is an image file of CAPTCHA, and the other is a text file which stores the correct answer to the CAPTCHA.
Při generování CAPTCHA vytvoří Really Simple CAPTCHA dva soubory; jeden je obrazový soubor CAPTCHA a druhý textový soubor, který uchovává správnou odpověď na CAPTCHA. Details
When you generate a CAPTCHA, Really Simple CAPTCHA creates two files for it; one is an image file of CAPTCHA, and the other is a text file which stores the correct answer to the CAPTCHA.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Really Simple CAPTCHA does not use PHP "Sessions" for storing states, unlike many other PHP CAPTCHA solutions, but stores them as temporary files. This allows you to embed it into WordPress without worrying about conflicts.
Really Simple CAPTCHA nepoužívá PHP "Sessions" pro ukládání stavů, na rozdíl od mnoha jiných řešení CAPTCHA PHP, ale ukládá je jako dočasné soubory. To vám umožní vložit jej do WordPress bez obav o konflikty. Details
Really Simple CAPTCHA does not use PHP "Sessions" for storing states, unlike many other PHP CAPTCHA solutions, but stores them as temporary files. This allows you to embed it into WordPress without worrying about conflicts.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Note: This product is "really simple" as its name suggests, i.e., it is not strongly secure. If you need perfect security, you should try other solutions.
Poznámka: Tento produkt je "skutečně jednoduchý", jak naznačuje jeho název, tzn. že není silně zabezpečený. Pokud potřebujete dokonalou bezpečnost, měli byste zkusit jiná řešení. Details
Note: This product is "really simple" as its name suggests, i.e., it is not strongly secure. If you need perfect security, you should try other solutions.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Really Simple CAPTCHA does not work alone and is intended to work with other plugins. It is originally created for <a href="https://contactform7.com/">Contact Form 7</a>, however, you can use it with your own plugin.
Really Simple CAPTCHA nefunguje samostatně a je určen pro práci s jinými pluginy. Byl původně vytvořen pro <a href="https://contactform7.com/">Contact Form 7</a>, ale můžete jej použít se svým vlastním pluginem. Details
Really Simple CAPTCHA does not work alone and is intended to work with other plugins. It is originally created for <a href="https://contactform7.com/">Contact Form 7</a>, however, you can use it with your own plugin.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-03 13:19:41 UTC
Translated by:
Tomas (mobby2561)
Priority of the original:
normal
How to use with your plugin
Jak to funguje s vaším pluginem Details
How to use with your plugin
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
How does it work?
Jak to funguje? Details
How does it work?
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-01-16 14:01:35 UTC
Translated by:
stanislav.cihak
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as