WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Catalan

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All (44) Untranslated (0) Waiting (49) Fuzzy (0) Warnings (2)
Prio Original string Translation
<a href="https://notiz.blog/donate">Donate</a> <a href="https://notiz.blog/donate">Donar</a> Details
<a href="https://notiz.blog/donate">Donate</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 06:59:42 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.w3.org/community/ostatus/">OStatus <small>(W3C Community)</small></a> <a href="https://www.w3.org/community/ostatus/">OStatus <small>Comunitat W3C</small></a> Details
<a href="https://www.w3.org/community/ostatus/">OStatus <small>(W3C Community)</small></a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:54:03 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
<a href="https://indieweb.org/WebSub">IndieWeb <small>(Wiki)</small></a> <a href="https://indieweb.org/WebSub">IndieWeb <small>(Wiki)</small></a> Details
<a href="https://indieweb.org/WebSub">IndieWeb <small>(Wiki)</small></a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:54:10 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
<a href="https://indieweb.org/WebSub">IndieWeb <small>(Wiki)</small></a> <a href="https://indieweb.org/WebSub">IndieWeb <small>(Viki)</small></a> Details
<a href="https://indieweb.org/WebSub">IndieWeb <small>(Wiki)</small></a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:54:16 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
Try out "<a href="https://wordpress.org/plugins/ostatus-for-wordpress/" target="_blank">OStatus for WordPress</a>"! Proveu "<a href="https://wordpress.org/plugins/ostatus-for-wordpress/" target="_blank">OStatus per al WordPress</a>". Details
Try out "<a href="https://wordpress.org/plugins/ostatus-for-wordpress/" target="_blank">OStatus for WordPress</a>"!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:54:44 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
OStatus for WordPress OStatus per al WordPress Details
OStatus for WordPress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:54:56 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
OStatus lets people on different social networks follow each other. It applies a group of related protocols (PubSubHubbub, ActivityStreams, Salmon, Portable Contacts, and Webfinger) to this problem in what we believe is a simple and obvious way. OStatus is a minimal specification for distributed status updates or microblogging.<br />Many social applications can be modelled with status updates, however. Practically any software that generates RSS or Atom feeds could be OStatus-enabled. Travel networks, event invitation systems, wikis, photo-sharing systems, social news sites, social music sites, podcasting servers, blogs, version control systems, and general purpose social networks would all be candidates for OStatus use. OStatus permet seguir-se a les persones de diferents xarxes socials. Aplica un grup de protocols relacionats (PubSubHubbub, ActivityStreams, Salmon, Portable Contacts i Webfinger) a aquest problema en el que creiem que és una manera senzilla i òbvia. OStatus és una especificació mínima per a actualitzacions d'estat distribuïdes o microblogging.<br /> Tot i això, moltes de les aplicacions socials es poden modelar amb actualitzacions d'estat. Pràcticament qualsevol programari que generi canals RSS o Atom podria ser habilitat per al OStatus. Les xarxes de viatges, els sistemes d’invitacions d'esdeveniments, els sistemes de compartició de fotografies, els llocs de notícies socials, els llocs de música social, els servidors de podcasts, els blocs, els sistemes de control de versions i les xarxes socials de propòsit general serien candidats a l’ús de OStatus. Details
OStatus lets people on different social networks follow each other. It applies a group of related protocols (PubSubHubbub, ActivityStreams, Salmon, Portable Contacts, and Webfinger) to this problem in what we believe is a simple and obvious way. OStatus is a minimal specification for distributed status updates or microblogging.<br />Many social applications can be modelled with status updates, however. Practically any software that generates RSS or Atom feeds could be OStatus-enabled. Travel networks, event invitation systems, wikis, photo-sharing systems, social news sites, social music sites, podcasting servers, blogs, version control systems, and general purpose social networks would all be candidates for OStatus use.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 17:14:36 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
OStatus lets people on different social networks follow each other. It applies a group of related protocols (PubSubHubbub, ActivityStreams, Salmon, Portable Contacts, and Webfinger) to this problem in what we believe is a simple and obvious way. OStatus is a minimal specification for distributed status updates or microblogging.<br />Many social applications can be modelled with status updates, however. Practically any software that generates RSS or Atom feeds could be OStatus-enabled. Travel networks, event invitation systems, wikis, photo-sharing systems, social news sites, social music sites, podcasting servers, blogs, version control systems, and general purpose social networks would all be candidates for OStatus use. OStatus permet seguir-se a les persones de diferents xarxes socials. Aplica un grup de protocols relacionats (PubSubHubbub, ActivityStreams, Salmon, Portable Contacts i Webfinger) a aquest problema en el que creiem que és una manera senzilla i òbvia. OStatus és una especificació mínima per a actualitzacions d'estat distribuïdes o microblogging.<br /> Tot i això, moltes de les aplicacions socials es poden modelar amb actualitzacions d'estat. Pràcticament qualsevol programari que generi canals RSS o Atom podria ser habilitat per al OStatus. Les xarxes de viatges, els sistemes d’invitacions d'esdeveniments, els sistemes de compartició de fotografies, els llocs de notícies socials, els llocs de música social, els servidors de podcasts, els blocs, els sistemes de control de versions i les xarxes socials de propòsit general serien candidats a l’ús d'OStatus. Details
OStatus lets people on different social networks follow each other. It applies a group of related protocols (PubSubHubbub, ActivityStreams, Salmon, Portable Contacts, and Webfinger) to this problem in what we believe is a simple and obvious way. OStatus is a minimal specification for distributed status updates or microblogging.<br />Many social applications can be modelled with status updates, however. Practically any software that generates RSS or Atom feeds could be OStatus-enabled. Travel networks, event invitation systems, wikis, photo-sharing systems, social news sites, social music sites, podcasting servers, blogs, version control systems, and general purpose social networks would all be candidates for OStatus use.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 17:15:09 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
OStatus OStatus Details
OStatus

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:55:03 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
Fediverse is a portmanteau of "federation" and "universe". It is a common, informal name for a somewhat broad federation of social network servers whose main purpose is microblogging, the sharing of short, public messages.<br />By running social network software that supports a standard set of protocols called ActivityPub, independently run servers can connect to the Fediverse, allowing its users to follow and receive short messages from each other, regardless of which particular ActivityPub server implementation they are running. The Fediverse is built on Free Software. Some of its social networks are vaguely Twitter-ish in style (for example Mastodon, or GNU Social, similar in activities and their microblogging function), while other federated platforms include more communication and transaction options that are instead comparable to Google+ or Facebook (such as is the case with Friendica). (Wikipedia) Fedivers és un port de "federació" i "univers". És un nom informal comú per a una federació una mica àmplia de servidors de xarxes socials que tenen com a objectiu principal el microblogging, l’ús compartit de missatges breus i públics.<br /> En executar un programari de xarxa social que admeti un conjunt estàndard de protocols anomenat ActivityPub, de manera independent. Els servidors d’execució poden connectar-se al Fedivers, permetent als usuaris seguir i rebre missatges curts els uns dels altres, independentment de la implementació del servidor ActivityPub en qüestió que estiguin executant. El Fedivers està construït sobre programari lliure. Algunes de les seves xarxes socials tenen un estil similar al Twitter (per exemple, Mastodon o GNU Social, similar a les activitats i la seva funció de microblogging), mentre que altres plataformes federades inclouen més opcions de comunicació i transacció que, en canvi, són comparables a Google+ o Facebook (com és el cas de Friendica). (Vikipedia) Details
Fediverse is a portmanteau of "federation" and "universe". It is a common, informal name for a somewhat broad federation of social network servers whose main purpose is microblogging, the sharing of short, public messages.<br />By running social network software that supports a standard set of protocols called ActivityPub, independently run servers can connect to the Fediverse, allowing its users to follow and receive short messages from each other, regardless of which particular ActivityPub server implementation they are running. The Fediverse is built on Free Software. Some of its social networks are vaguely Twitter-ish in style (for example Mastodon, or GNU Social, similar in activities and their microblogging function), while other federated platforms include more communication and transaction options that are instead comparable to Google+ or Facebook (such as is the case with Friendica). (Wikipedia)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 17:17:00 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
WebSub is one of the building blocks of OStauts, wich is the base of the Fediverse. WebSub és un dels elements bàsics de l'OStauts, que és la base del Fedivers. Details
WebSub is one of the building blocks of OStauts, wich is the base of the Fediverse.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:55:40 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
The Fediverse El Fedivers Details
The Fediverse

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:55:48 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
Try out "<a href="https://wordpress.org/plugins/indieweb/" target="_blank">IndieWeb for WordPress</a>" Prova " <a href="https://wordpress.org/plugins/indieweb/" target="_blank">IndieWeb per al WordPress</a>" Details
Try out "<a href="https://wordpress.org/plugins/indieweb/" target="_blank">IndieWeb for WordPress</a>"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:56:30 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
IndieWeb for WordPress IndieWeb per al WordPress Details
IndieWeb for WordPress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:56:42 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
WebSub is a proposed standard of the IndieWeb stack. WebSub és un estàndard proposat de la pila IndieWeb. Details
WebSub is a proposed standard of the IndieWeb stack.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-07-25 08:56:56 GMT
Translated by:
Marc Armengou (Marc4)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar